PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 54 | 263–281
Article title

Diagnostyka i leczenie torbieli rzekomych i guzów torbielowatych trzustki – na podstawie materiału własnego oraz przeglądu literatury

Content
Title variants
EN
Diagnosis and treatment of pancreatic pseudocysts and cystic tumors based on own material and quoted literature
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Pseudocysts constitute the most basic cystic lesions of the pancreas. Symptomatic cysts
may be treated by means of both minimally invasive methods and surgery. Currently, it is
believed that approximately 5% of cystic lesions in the pancreas may in fact, be neoplastic
cystic tumors. Their presence is manifested by generally irregular multilocular structures,
solid nodules inside the cyst or in the pancreatic duct, frequently vascularized, as well as
fragmentary thickening of the cystic wall or septation. Aim: The aim of this paper was to
present current management, both diagnostic and therapeutic, in patients with pancreatic
pseudocysts and cystic tumors. The article has been written based on the material collected
and prepared in the author’s Department as well as on the basis of current reports
found in the quoted literature. Material and methods, results: In 2000–2012, the Second
Department of General, Gastrointestinal and Oncological Surgery of the Alimentary Tract
treated 179 patients with cystic lesions in the region of the pancreas. This group comprised
12 cases of cystic tumors and 167 pseudocysts. Twenty-three patients (13.8%)
were monitored only and 144 received procedural treatment. Out of the latter group,
75 patients underwent drainage procedures and 48 were qualified to endoscopic cystogastrostomy
or cystoduodenostomy. The endoscopic procedure was unsuccessful in
11 cases (23%). In a group of patients with a pancreatic cystic tumor (12 patients), 6 of
them (50%) underwent therapeutic resection of the tumor with adequate fragment of the
gland. Conclusions: Endoscopic drainage is an effective and safe method of minimally
invasive treatment of pancreatic cysts. The patients who do not qualify to endoscopic
procedures require surgical treatment. The differentiation of a neoplasm from a typical
cyst is of fundamental significance for the selection of the treatment method.
PL
Do podstawowych zmian o typie torbieli trzustki należą torbiele rzekome. Objawowe torbiele
można leczyć zarówno z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych, jak i chirurgicznie.
Obecnie przyjmuje się, że w około 5% torbielowatych zmian w trzustce możemy mieć
do czynienia z nowotworowymi guzami torbielowatymi. Za ich obecnością przemawiają
struktury wielokomorowe, najczęściej nieregularne, lite guzki we wnętrzu torbieli lub
w przewodzie trzustkowym, często unaczynione, oraz odcinkowe pogrubienie ściany torbieli
lub przegrody. Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obecnej taktyki
postępowania zarówno diagnostycznego, jak i terapeutycznego u chorych z pseudotorbielami
oraz torbielowatymi guzami trzustki. Praca została napisana na podstawie materiału
zebranego i przygotowanego w Klinice autora oraz współczesnych doniesień z zaprezentowanego
piśmiennictwa. Materiał i metoda, wyniki: W latach 2000–2012 w II Klinice
Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego przebywało
179 chorych z torbielowatymi zmianami w obrębie trzustki, w tej grupie stwierdzono
12 przypadków guzów torbielowatych oraz 167 zmian o charakterze rzekomych torbieli –
u 23 pacjentów (13,8%) prowadzono jedynie obserwację, pozostałych 144 leczono zabiegowo.
U 75 wykonano zabieg drenażowy na drodze operacyjnej, 48 chorych zakwalifikowano
do endoskopowej cystogastrostomii lub cystoduodenostomii. Zabieg endoskopowy
nie powiódł się u 11 leczonych (23%). W grupie pacjentów z guzem torbielowatym trzustki
na 12 badanych u 6 (50%) wykonano leczniczą resekcję guza z odpowiednią częścią
narządu. Wnioski: Zabiegi endoskopowego drenażu torbieli trzustki stanowią efektywną
i bezpieczną metodę małoinwazyjnego leczenia. Chorzy niezakwalifikowani do zabiegu
endoskopowego wymagają leczenia operacyjnego. Odróżnienie nowotworu od typowej
torbieli trzustki ma podstawowe znaczenie dla kwalifikacji do sposobu leczenia.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
54
Pages
263–281
Physical description
Contributors
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • II Zakład Radiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • 1. Habashi S, Draganov PV: Pancreatic pseudocyst. World J Gastroenterol 2009; 15: 38–47.
 • 2. Lipiński M, Degowska M, Rydzewska G: Zmiany torbielowate w trzustce. Przegląd Gastroenterologiczny 2007; 2: 315–319.
 • 3. Kim YH, Saini S, Sahani D, Hahn PF, Mueller PR, Auh YH: Imaging diagnosis of cystic pancreatic lesions: pseudocyst versus nonpseudocyst. Radiographics 2005; 25: 671–685.
 • 4. Hilendarov AD, Deenichin GP, Velkova KG: Imaging investigation of pancreatic cystic lesions and proposal for therapeutic guidelines. World J Radiol 2012; 4: 372–378.
 • 5. Bhosale P, Balachandran A, Tamm E: Imaging of benign and malignant cystic pancreatic lesions and a strategy for follow up. World J Radiol 2010; 2: 345–353.
 • 6. Ćwik G, Solecki M, Pedowski T, Styliński R, Wallner G: Zmiany torbielowate trzustki – ciągle aktualny problem diagnostyczny oraz terapeutyczny. Ultrasonografia 2009; 9 (38): 24–30.
 • 7. Macari M, Finn ME, Bennett GL, Cho KC, Newman E, Hajdu CH et al.: Differentiating pancreatic cystic neoplasms from pancreatic pseudocysts at MR imaging: value of perceived internal debris. Radiology 2009; 251: 77–84.
 • 8. Loveday BPT, Mittal A, Phillips A, Windsor JA: Minimally invasive management of pancreatic abscess, pseudocyst, and necrosis: a systematic review of current guidelines. World J Surg 2008; 32: 2383–2394.
 • 9. Wiechowska-Kozłowska A: Współczesne możliwości endosonografii diagnostycznej i terapeutycznej w gastroenterologii. Ultrasonografia 2009; 9 (39): 26–31.
 • 10. Melman L, Azar R, Beddow K, Brunt LM, Halpin VJ, Eagon JC et al.: Primary and overall success rates for clinical outcomes after laparoscopic, endoscopic, and open pancreatic cystgastrostomy for pancreatic pseudocysts. Surg Endosc 2009; 23: 267–271.
 • 11. Sahani DV, Kadavigere R, Saokar A, Fernandez-del Castillo C, Brugge WR, Hahn PF: Cystic pancreatic lesions: a simple imaging-based classification system for guiding management. Radiographics 2005; 25: 1471–1484.
 • 12. de Jong K, Bruno MJ, Fockens P: Epidemiology, diagnosis, and management of cystic lesions of the pancreas. Gastroenterol Res Pract 2012; 2012: 147465.
 • 13. Pitman MB, Lewandrowski K, Shen J, Sahani D, Brugge W, Fernandez-del Castillo C: Pancreatic cysts: preoperative diagnosis and clinical management. Cancer Cytopathol 2010; 118: 1–13.
 • 14. Huang ES, Turner BG, Fernandez-Del-Castillo C, Brugge WR, Hur C: Pancreatic cystic lesions: clinical predictors of malignancy in patients undergoing surgery. Aliment Pharmacol Ther 2010; 31: 285–294.
 • 15. Galvin A, Sutherland T, Little AF: Part 1: CT characterisation of pancreatic neoplasms: a pictorial essay. Insights Imaging 2011; 2: 379–388.
 • 16. D’Onofrio M, Gallotti A, Principe F, Mucelli RP: Contrast-enhanced ultrasound of the pancreas. World J Radiol 2010; 2: 97–102.
 • 17. Morana G, Guarise A: Cystic tumors of the pancreas. Cancer Imaging 2006; 6: 60–71.
 • 18. Barreto G, Shukla PJ, Ramadwar M, Arya S, Shrikhande SV: Cystic tumours of the pancreas. HPB (Oxford) 2007; 9: 259–266.
 • 19. Spinelli KS, Fromwiller TE, Daniel RA, Kiely JM, Nakeeb A, Komorowski RA et al.: Cystic pancreatic neoplasms: observe or operate. Ann Surg 2004; 239: 651–659.
 • 20. Brugge WR, Lauwers GY, Sahani D, Fernandez-Del Castillo C, Warshaw AL: Cystic neoplasms of the pancreas. N Engl J Med 2004; 351: 1218–1226.
 • 21. de Castro SMM, Singhal D, Aronson DC, Busch ORC, van Gulik TM, Obertop H et al.: Management of solid-pseudopapillary neoplasms of the pancreas: a comparison with standard pancreatic neoplasms. World J Surg 2007; 31: 1130–1135.
 • 22. Hwang HK, Kim H, Kang CM, Lee WJ: Serous cyst adenoma of the pancreas: appraisal of active surgical strategy before it causes problems. Surg Endosc 2012; 26: 1560–1565.
 • 23. King JC, Ng TT, White SC, Cortina G, Reber HA, Hines OJ: Pancreatic serous cystadenocarcinoma: a case report and review of the literature. J Gastrointest Surg 2009; 13: 1864–1868.
 • 24. Tseng JF, Warshaw AL, Sahani DV, Lauwers GY, Rattner DW, Fernandez-del Castillo C: Serous cystadenoma of the pancreas: tumor growth rates and recommendations for treatment. Ann Surg 2005; 242: 413–421.
 • 25. Park WG, Mascarenhas R, Palaez-Luna M, Smyrk TC, O’Kane D, Clain JE et al.: Diagnostic performance of cyst fluid carcinoembryonic antigen and amylase in histologically confirmed pancreatic cysts. Pancreas 2011; 40: 42–45.
 • 26. Hutchins GF, Draganov PV: Cystic neoplasms of the pancreas: a diagnostic challenge. World J Gastroenterol 2009; 15: 48–54.
 • 27. Recaldini C, Carrafiello G, Bertolotti E, Angeretti MG, Fugazzola C: Contrast-enhanced ultrasonographic findings in pancreatic tumors. Int J Med Sci 2008; 5: 203–208.
 • 28. Krishna SG, Lee JH: Endosonography in solid and cystic pancreatic tumors. J Interv Gastroenterol 2011; 1: 193–201.
 • 29. Sakamoto H, Kitano M, Kamata K, El-Masry M, Kudo M: Diagnosis of pancreatic tumors by endoscopic ultrasonography. World J Radiol 2010; 2: 122–134.
 • 30. Barresi L, Tarantino I, Granata A, Curcio G, Traina M: Pancreatic cystic lesions: how endoscopic ultrasound morphology and endoscopic ultrasound fine needle aspiration help unlock the diagnostic puzzle. World J Gastrointest Endosc 2012; 4: 247–259.
 • 31. Hruban RH, Fukushima N: Cystic lesions of the pancreas. Diagn Histopathol (Oxf) 2008; 14: 260–265.
 • 32. Al-Rashdan A, Schmidt CM, Al-Haddad M, McHenry L, LeBlanc JK, Sherman S et al.: Fluid analysis prior to surgical resection of suspected mucinous pancreatic cysts. A single centre experience. J Gastrointest Oncol 2011; 2: 208–214.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e31338cc-55ff-464d-88d5-eeb1e9c3c04a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.