PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 1 | 71-87
Article title

Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego

Content
Title variants
EN
Hemorrhagic cystitis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Hemorrhagic cystitis (HC) is a common complication in oncologic patients undergoing chemotherapy, radiotherapy or auto- and allotransplantation of hematopoietic stem cells. Cytostatics most prone to cause diffuse inflammation of the urinary bladder with concomitant bleeding include alkylating agents (e.g. cyclophosphamide and ifosfamide). The direct toxic agent are their metabolites, mainly acrolein. Nearly 20% of patients undergoing radiotherapy for pelvic malignancies experience bladder-associated complications, including HC. On the other hand, HC caused by cytostatics administered in the scope of conditioning protocol, affects 1-25% of patients undergoing transplantation. There are two forms of HC – early and delayed. The former is a result of preparatory protocols preceding graft injection or previous therapy and the flatter has usually viral etiology. Traditional means to prevent HC include adequate hydration, implementation of the so-called forced diuresis and administration of mesna, which contributed to a significant reduction of incidence of early HC. Effective treatment of delayed HC appears to rely on timely administration of antiviral drugs. Delayed diagnosis of HC or inadequate treatment may lead to urine retention with subsequent renal failure and even death. This paper presents, based on current literature, guidelines concerning prevention, diagnosis and treatment of HC.
PL
Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego (HC) jest częstym powikłaniem występującym u chorych z chorobą nowotworową leczonych chemioterapią, radioterapią, jak również poddawanych procedurze auto- lub alotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych. Do cytostatyków, które najczęściej wywołują rozlany stan zapalny pęcherza moczowego z krwawieniem, należą leki alkilujące, m.in. cyklofosfamid i ifosfamid. Bezpośrednim czynnikiem toksycznym są ich metabolity, zwłaszcza akroleina. Około 20% chorych poddawanych radioterapii z powodu nowotworów miednicy małej doświadcza różnego stopnia powikłań ze strony pęcherza moczowego, m.in. HC. Z kolei krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego wtórne do podawanych w ramach reżimu kondycjonującego cytostatyków dotyczy 1-25% chorych poddanych transplantacji. Wyróżniamy wczesne i późne HC – wczesne jest wynikiem stosowania reżimów przygotowawczych przed podaniem przeszczepu lub wcześniejszej terapii, późne ma najczęściej etiologię wirusową. Tradycyjnym sposobem zapobiegania HC jest nawodnienie chorego, stosowanie tzw. diurezy forsowanej oraz podawanie mesny, dzięki której znacząco spadła częstość występowania wczesnego krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego. Skuteczna terapia późnego HC wydaje się opierać na stosowaniu leków przeciwwirusowych. Zbyt późne rozpoznanie krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego bądź zastosowanie niewłaściwego leczenia może doprowadzić do retencji moczu z następczą niewydolnością nerek, a nawet zgonem chorego. W niniejszej pracy autorzy przedstawili, opierając się na aktualny doniesieniach, wytyczne dotyczące profilaktyki, diagnostyki oraz terapii krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
71-87
Physical description
Contributors
author
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki Correspondence to: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, tel./faks: 22 681 65 59, 22 610 30 98,
References
 • 1. Letendre L., Hoagland H.C., Gertz M.A.: Hemorrhagic cystitis complicating bone marrow transplantation. Mayo Clin. Proc. 1992; 67: 128-130.
 • 2. Trotman J., Nivison-Smith I., Dodds A.: Haemorrhagic cysti- tis: incidence and risk factors in a transplant population using hyperhydration. Bone Marrow Transplant. 1999; 23: 797-801.
 • 3. Apperley J., Carreras E., Gluckman E.: Haematopoietic Stem Cell Transplantation. European School of Haematology. Wer- sja poprawiona, Paryż 2008: 181-182.
 • 4. Seber A., Shu X.O., Defor T. i wsp.: Risk factors for severe hemorrhagic cystitis following BMT. Bone Marrow Trasnplant. 1999; 23: 35-40.
 • 5. Machaczka M., Juczyszyn A., Piatkowska-Jakubas B. i wsp.: Severe hemorrhagic cystitis in hematopoietic cell trasnplant recipients – single centre experience. Bone Marrow Trasnplant. 2001; 27: 1.
 • 6. Vianelli N., Renga M., Azzi A. i wsp.: Sequential vidarabine infusion in the treatment of polyoma virus-associated acute haemorrhagic cystitis late after allogenic bone marrow trans- plantation. Bone Marrow Transplant. 2000; 25: 319-320.
 • 7. Leung A.Y., Yuen K.Y., Kwong Y.L.: Polyoma BK virus and haemorrhagic cystitis In haematopoietic stem cell trasnplanta- tion: a changing paradigm. Bone Marrow Transplant. 2005; 36: 929-937.
 • 8. Abe S., Miyamura K., Oba T. i wsp.: Oral ribavirin for severe adenovirus infection after allogeneic marrow trasnplantation. Bone Marrow Trasnplant. 2003; 32: 1107-1108.
 • 9. Abe T., Furukawa T., Masuko M. i wsp.: Sequential adenovirus infection of type 14 hemorrhagic cystitis and type 35 general- ized infection after cord blood transplantation. Int. J. Hematol. 2009; 90: 421-425.
 • 10. Chen F.E., Liang R.H., Lo J.Y. i wsp.: Treatment of adenovi- rus-associated haemorrhagic cystitis with ganciklovir. Bone Marrow Transplant. 1997; 20: 997-999.
 • 11. Kawakami M., Ueda S., Maeda T. i wsp.: Vidarabine therapy for virus-associated cystitis after allogeneic bone marrow transplan- tation. Bone Marrow Transplant. 1997; 20: 485-490.
 • 12. Miyamura K., Hamaguchi M., Taji H i wsp.: Successful ribavi- rin therapy for severe adenovirus hemorrhagic cystitis after allo- geneic marrow transplant from close HLA donors ratler then distant donors. Bone Marrow Transplant. 2000; 25: 545-548.
 • 13. Hughes A.J., Schwarer A.P., Millar I.L.: Hyperbaric oxygen in the treatment of refractory haemorrhagic cystitis. Bone Mar- row Transplant. 1998; 22: 585-586.
 • 14. Hattori K., Matsumoto M., Kudo Y.: Successful hyperbaric oxygen treatment of life-threatening hemorrhagic cystitis after allogenic bone marrow transplantation. Bone Marrow Trans- plant. 2001; 27: 1315-1317.
 • 15. Ordemann R., Naumann R., Geissler G. i wsp.: Encouraging results in the treatment of haemorrhagic cystitis with estrogen – report of 10 cases and review of the literature. Bone Marrow Transplant. 2000; 25: 981-985.
 • 16. Heath J.A., Mishra S., Mitchell S. i wsp.: Estrogen as treat- ment of hemorrhagic cystitis in children and adolescents undergoing bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant. 2006; 37: 523-526.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e24ba6f4-20f4-4d5e-b170-275c89c6766c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.