PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 4 | 277–283
Article title

Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w ocenie nauczycieli i rodziców w odniesieniu do NICHQ Vanderbilt Assessment Scale

Content
Title variants
EN
The measurement of the symptoms of ADHD in the NICHQ Vanderbilt Assessment Scale for Parent (VADPRS) and for Teacher (VADTRS)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The presence of several inattentive or hyperactive, impulsive symptoms in two or more situations (at home, school, in other activities) is required for the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder. There is clear evidence that the symptoms interfere with, or reduce the quality of, social, academic, or occupational functioning. The National Initiative for Children’s Healthcare Quality, American Academy of Pediatrics, recommended a toolkit with standardized assessment scales: NICHQ Vanderbilt Assessment Scale – Parent Informant (VADPRS) and NICHQ Vanderbilt Assessment Scale – Teacher Informant (VADTRS), each divided into two sections: symptoms and performance. The aim of the research was to determine whether there is a correlation between categorial symptoms of attention deficit hyperactivity disorder and results obtained in the assessment scales: VADPRS and VADTRS, and a comparative analysis of assessments made by parents and teachers regarding the symptoms and performance of children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder. The study group comprised 132 children (87.1% of boys, 12.9% of girls) with attention deficit hyperactivity disorder, aged between 6 and 12 years (mean age: 9.29 years; SD 1.96) who had been referred for specialized psychiatric diagnosis and therapy to the Day Care Psychiatric Unit. Diagnoses of attention deficit hyperactivity disorder were conducted pursuant to DSM-IV criteria. Each child with attention deficit hyperactivity disorder was assessed by its parent and teacher using the VADPRS and VADTRS. The statistical analysis (based on Statistica, StatSoft 10) revealed high correlations between categorial DSM-IV symptoms and VADPRS/VADTRS. These tools can be helpful in diagnosis, treatment and evaluation of the effects of therapy in children with attention deficit hyperactivity disorder.
PL
Zgodnie z przyjętymi kryteriami pełna diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wymaga obecności objawów w przynajmniej dwóch obszarach aktywności dziecka (środowisko domowe, szkolne, grupa rówieśnicza) oraz wyraźnego zakłócenia bądź obniżenia jakości funkcjonowania społecznego i edukacyjnego. Warunki te spełnia zestaw narzędzi rekomendowany przez Amerykańską Akademię Pediatryczną i Narodową Inicjatywę Jakości w Ochronie Zdrowia Dziecka, zawierający standaryzowane skale oceny: NICHQ Vanderbilt Assessment Scale – Parent Informant (VADPRS) dla rodziców i NICHQ Vanderbilt Assessment Scale – Teacher Informant (VADTRS) dla nauczycieli. Każda skala jest podzielona na dwie sekcje: objawową i funkcjonalną. Celami podjętych badań były ustalenie, czy istnieje korelacja między objawami kategorialnymi zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi a wynikami uzyskanymi w skalach szacunkowych VADPRS i VADTRS, oraz analiza porównawcza ocen rodziców i nauczycieli w odniesieniu do objawów i funkcjonowania dzieci z rozpoznanym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Badaniami objęto 132 dzieci (87,1% chłopców, 12,9% dziewcząt) w wieku od 6 do 12 lat (średni wiek: 9,29; SD = 1,96) z objawami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi hospitalizowanych na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. Diagnozę oparto na kryteriach DSM-IV. Zachowania każdego dziecka zostały ocenione przez rodzica i nauczyciela według odpowiednich skal oceny, odpowiednio VADPRS i VADTRS. Analiza statystyczna (pakiet 10,0 Statistica – StatSoft) wykazała wysokie korelacje między domenami kategorialnymi zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi a użytymi skalami. Wartość tych narzędzi można wykorzystywać nie tylko w diagnozie, lecz także w planowaniu skoordynowanego i zintegrowanego leczenia oraz ocenie skuteczności terapii.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
277–283
Physical description
Contributors
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny, Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
References
 • 1. American Psychiatric Association: Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-V Washington, London 2013.
 • 2. American Psychiatric Association: Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision DSM-IV-TR. Washington 2000.
 • 3. Hodges K., Wong M.M.: Psychometric characteristics of a multidimensional measure to assess impairment: The Child and Adolescent Functional Assessment Scale. J. Child Fam. Stud. 1996; 5: 445-467.
 • 4. Vanderbilt Assessment Scales (Parent Informant, Teacher Informant). W: Caring for Children with ADHD: A Resource Toolkit for Clinicians. National Initiative for Children's Healthcare Quality, American Academy of Pediatrics 2002. Adres: https://depts.washington.edu/dbpeds/01ADHDIntroduction.pdf.
 • 5. Pelham WE. Jr, Fabiano G.A., Massetti G.M.: Evidence-based assessment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. J. Clin. Child Adolesc. Psychol. 2005; 34: 449-176.
 • 6. Wolraich M.L., Bard D.E., Neas B. i wsp.: The psychometric properties of the Vanderbilt attention-deficit hyperactivity disorder diagnostic teacher rating scale in a community population. J. Dev. Behav. Pediatr. 2013; 34: 83-93.
 • 7. Bard D.E., Wolraich M.L., Neas B. i wsp.: The psychometric properties of the Vanderbilt attention-deficit hyperactivity disorder diagnostic parent rating scale in a community population. J. Dev. Behav. Pediatr. 2013; 34: 72-82.
 • 8. Święcicka M.: Skale szacunkowe dla rodziców i nauczycieli jako narzędzia diagnozy w psychologii klinicznej dziecka. W: Święcicka M. (red.): Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Paradygmat, Warszawa 2011: 113-127.
 • 9. Evans S.W., Allen J., Moore S., Strauss V: Measuring symptoms and functioning of youth with ADHD in middle schools. J. Abnorm. Child Psychol. 2005; 33: 695-706.
 • 10. Subcommittee on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Steering Committee on Quality Improvement and Management: ADHD: clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. Pediatrics 2011; 128: 1007-1022.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e2490ce8-32cf-4953-946c-707f19768547
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.