PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 21-26
Article title

Ocena poziomu wiedzy mieszkańców Polski na temat potencjalnych działań niepożądanych wywołanychprzez kosmetyki zawierające filtry UV

Content
Title variants
EN
Evaluation of Polish citizens’ level of knowledge of potential side effects of cosmetics containing UV filters
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
WSTĘP: Chemiczne filtry przeciwsłoneczne mogą być jedną z przyczyn podrażnienia i/lub zapalenia skóry oraz występowania fotoalergicznej egzemy. Reakcja alergiczna może przejawiać się pieczeniem, świądem, obrzękiem, wysypką i pęcherzami. Celem pracy jest ocena aktualnego poziomu wiedzy mieszkańców Polski z zakresu znajomości składu kosmetyków przeciwsłonecznych oraz wpływu substancji fotoprotekcyjnych na organizm człowieka. MATERIAŁ I METODY: Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2016 r., na reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski (N = 125) z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Kompleksową analizę statystyczną badanego materiału wykonano za pomocą programu Microsoft Excel 2010. WYNIKI: Wykazano, że spośród zapytanych osób prawie 78,4% stosuje kosmetyki przeciwsłoneczne, jednakże na skład kupowanych produktów kosmetycznych zwraca uwagę jedynie 52,8% ankietowanych. Wiedzę na temat niektórych substancji fotoprotekcyjnych wchodzących w skład kosmetyków ochrony przeciwsłonecznej, np. oksybenzonu, ma niespełna 14% badanych. Problemów skórnych wywołanych kosmetykami z filtrem UV doświadczyło aż 12,8%. WNIOSKI: Przeprowadzone badania wskazują na konieczność dalszej edukacji mieszkańców Polski na temat składu kosmetyków przeciwsłonecznych oraz wpływu substancji fotoprotekcyjnych na organizm człowieka.
EN
INTRODUCTION: According to literature data, chemical sunscreens with UV filters can be one of the reasons for skin irritation and/or contact dermatitis as well as photoallergic eczema. An allergic reaction manifests itself in burning, itching, swelling, rash and blisters. The aim of study is to assess the knowledge of Polish citizens concerning the composition of sunscreen cosmetics and the effects of the photoprotection substances on the human body. MATERIAL AND METHODS: The survey was conducted on a representative group of Polish adults in February, 2016 (N = 125). An original questionnaire was used in this survey. Complex statistical analysis of the examined material was performed using Microsoft Excel 2010. RESULTS: It has been demonstrated that nearly 78.4% of people use sunscreen cosmetics, but only 52.8% of respondents pay attention to the composition of the purchased products. Less than 14% of respondents had knowledge of certain sunscreen photoprotection substances, such as oxybenzone. Up to 12.8% of respondents had experienced skin problems caused by cosmetics with UV filters. CONCLUSIONS: The conducted research, indicates the need for further education of Polish citizens concerning the composition of sunscreen cosmetics and the effects of the photoprotection substances on the human body.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
21-26
Physical description
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Rzepka Z., Buszman E., Beberok A. Wrześniok D. Od tyrozyny do melaniny: ścieżki sygnalizacyjne i czynniki regulujące melanogenezę. Postepy Hig. Med. Dosw. 2016; 70: 695–708.
 • 2. Rok J., Michał O., Buszman E., Wrześniok D. Melanina – z melanocytu do keratynocytu, czyli jak przebiega transport melaniny w skórze. Ann. Acad. Med. Siles. 2012; 66: 60–66.
 • 3. Prevent skin cancer, https://www.aad.org/public/spot-skin-cancer/learn-about-skin-cancer/prevent [dostęp: 07.02.2017].
 • 4. Skin cancers, http://www.who.int/uv/faq/skincancer/en/index1.html [dostęp: 19.02.2017].
 • 5. Americans Carry Body Burden of Toxic Sunscreen Chemical, http://www.ewg.org/analysis/toxicsunscreen [dostęp: 07.02.2017].
 • 6. Allergy to cinnamates, http://www.dermnetnz.org/dermatitis/cinnamate-allergy.html [dostęp: 19.02.2017].
 • 7. Giokas D.L., Salvador A. Chisvert A. UV filters: From sunscreens to human body and the environment. TrAC. 2007; 26(5): 360-374.
 • 8. Kawakami C.M., Gaspar L.R. Mangiferin and naringenin affect the photostability and phototoxicity of sunscreens containing avobenzone. J. Photochem. Photobiol. B. 2015; 151: 239–247.
 • 9. Promieniowanie UV. Filtry ochronne stosowane w kosmetyce, http://www.bio-med.pl/promieniowanie_uv.html [dostęp: 17.02.2017].
 • 10. Hanson K.M., Gratton E., Bardeen C.J. Sunscreen enhancement of
 • UV-induced reactive oxygen species in the skin. Free Rad. Biol. Med. 2006; 41: 1205–1212.
 • 11. Veysey E.C., Orton D.I. Photoallergic contact cheilitis due to oxyben-zone found in a lip cosmetic. Contact Dermatitis 2006; 55(1): 54.
 • 12. Spijker G.T., Schuttelaar M.L., Barkema L. , Velders A., Coenraads P.J. Anaphylaxis caused by topical application of a sunscreen containing benzophenone-3. Contact Dermatitis 2008; 59(4): 248–249.
 • 13. Schlumpf M., Cotton B., Conscience M., Haller V., Steinmann B., Lichtensteiger W. In vitro and in vivo estrogenicity of UV screens. Environ. Health Perspect. 2001; 109(3): 239–244.
 • 14. Czynniki predykcyjne u chorych na raka sutka, http://www.rak-piersi.pl/Publikacje,id,46,catId,4.html [dostęp: 07.02.2017].
 • 15. Kunisue T., Chen Z., Buck Louis G.M., Sundaram R., Hediger M.L., Sun L., Kannan K. Urinary Concentrations of Benzophenone-type UV Filters in US Women and Their Association with Endometriosis. Environ Sci. Technol. 2012; 46(8): 4624–4632.
 • 16. Chhabra R.S. NTP technical report on the toxicity studies of benzophe-none (CAS No. 119-61-9). Administered in feed to F344/N rats and B6C3F mice. Toxic Rep. Ser. 2000; (61): 1–53.
 • 17. Rhodes M.C., Bucher J.R., Peckham J.C., Kissling G.E., Hejtmancik M.R., Chhabra R.S. Carcinogenesis studies of benzophenone in rats and mice. Food. Chem. Toxicol. 2007; 45(5): 843–851.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e1fac194-aece-4a1f-89ae-13649544fea4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.