PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 1 | 51-57
Article title

Pierwotny rak płaskonabłonkowy gruczołu Bartholina. Raport o trzech przypadkach

Content
Title variants
EN
Primary squamous cell carcinoma of Bartholin’s gland. Report on 3 cases
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The greater vestibular gland was first described by Danish anatomist Bartholin in 1675. Cancer of this organ was first reported 190 years later by J.M. Klob. To date, there are about 300 cases of squamous cell carcinoma of Bartholin’s gland reported in the literature. These conditions constitute about 0.03% of all female genital malignancies. During 28 years of activity of the Center of Oncology in Warsaw, Poland, 3 patients with primary squamous cell carcinoma of Bartholin’s gland have been treated. Prior to admission, they were observed at their place of residence and received antiinflammatory treatment. The lesions did not respond to this treatment but did not cause pain either. The patients suffered only moderate discomfort in this area. On admission, tumors measuring 4 cm and over were noticed, deeply infiltrating adjacent tissues without ulceration of overlying skin. One patient had a coexisting rectovaginal fistula. All patients underwent surgical treatment only. Radical vulvectomy with bilateral inguinal and pelvic lymphadenectomy was performed in 2 patients. One patient underwent local vulvectomy without lymphadenectomy due to internal-medical comorbidities and lack of consent to radiotherapy. She survived 30 months with dramatic recurrence of disease taking place during the final 6 months. One patient survived 11 years after undergoing 3 repeated excisions of recurrent tumors. One patient died 3 years after primary surgery due to cardiovascular events.
PL
Gruczoł przedsionkowy większy został po raz pierwszy opisany przez duńskiego anatoma Bartholina w 1675 roku; raka tego narządu jako pierwszy 190 lat później opisał J.M. Klob. Dotąd w piśmiennictwie przedstawiono około 300 przypadków zachorowań na raka płaskonabłonkowego gruczołu Bartholina (GB). Zachorowania te stanowią około 0,03% wszystkich nowotworów złośliwych narządu rodnego. W okresie 28 lat w Centrum Onkologii w Warszawie leczono 3 pacjentki z rakiem płaskonabłonkowym GB. Wszystkie były obserwowane od 12 do 24 miesięcy i leczone przeciwzapalnie w miejscu zamieszkania. Zmiany te nie reagowały na leczenie, ale też nie sprawiały dolegliwości bólowych. Pacjentki odczuwały jedynie dyskomfort w ich okolicy. W chwili zgłoszenia stwierdzone zostały czterocentymetrowe i większe guzy, które naciekały głęboko tkanki sąsiednie bez owrzodzeń skóry. U jednej chorej była obecna przetoka odbytniczo-pochwowa. Wszystkie chore leczono wyłącznie chirurgicznie. Radykalne wycięcie sromu wraz z obustronnymi węzłami pachwinowymi i miedniczymi wykonano u 2 pacjentek. Jedna, z powodów internistycznych i braku zgody na radioterapię, miała wykonane miejscowe wycięcie sromu bez węzłów chłonnych. Okres przeżycia bez wznowy wyniósł u tej chorej 30 miesięcy, gwałtowny nawrót choroby nastąpił w ostatnich 6 miesiącach życia. U jednej pacjentki, po trzykrotnym usunięciu wznów, okres przeżycia wyniósł 11 lat, inna bez stwierdzanej wznowy zmarła w trzecim roku obserwacji z powodów kardiologicznych.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
51-57
Physical description
Contributors
 • I Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Skowrońska-Gardas
References
 • 1. Visco A.G., del Priore G.: Postmenopausal Bartholin gland enlargement: a hospital-based cancer risk assessment. Obstet. Gynecol. 1996; 87: 286-290.
 • 2. Klasa-Mazurkiewicz D., Emerich J., Milczek T., Ciach K.: Pierwotny rak gruczołu Bartholina. Ginekol. Pol. 2003; 74: 220-223.
 • 3. Wheelock J.B., Goplerud D.R., Dunn L.J., Oates J.F. 3rd: Primary carcinoma of the Bartholin gland: a report of ten cases. Obstet. Gynecol. 1984; 63: 820-824.
 • 4. Nycum L.R., Farley J.H., Reed M.E., Taylor R.R.: Recurrent squamous cell carcinoma of the Bartholin’s duct treated with en bloc resection. Gynecol. Oncol. 1999; 75: 282-284.
 • 5. Tjalma WA.A., Van de Velde A.L.R., Schroyens WA.M.: Primary non-Hodgkin’s lymphoma in Bartholin’s gland. Gynecol. Oncol. 2002; 87: 308-309.
 • 6. Lim K.C.K., Thompson I.W, Wiener J.J.: A case of primary clear cell adenocarcinoma of Bartholin’s gland. BJOG 2002: 109: 1305-1307.
 • 7. Sikorowa L.: Histogeneza i patomorfologia nowotworów złośliwych narządów płciowych kobiecych. Tarłowska L. (red.): Ginekologia onkologiczna. PZWL, Warszawa 1983.
 • 8. Copeland L.J., Sneige N., Gershenson D.M. i wsp.: Bartholin gland carcinoma. Obstet. Gynecol. 1986; 67: 794-801.
 • 9. Chamlian D.L., Taylor H.B.: Primary carcinoma of Bartholin’s gland. A report of 24 patients. Obstet. Gynecol. 1972; 39: 489-494.
 • 10. Sośnik H., Sośnik K., Hałoń A.: The pathomorphology of Bartholin’s gland. Analysis of surgical data. Pol. J. Pathol. 2007; 58: 99-103.
 • 11. Mazouni C., Morice P., Duvillard P i wsp.: Contralateral groin recurrence in patients with stage I Bartholin’s gland squamous cell carcinoma and negative ipsilateral nodes: report on two cases and implications for lymphadenectomy. Gynecol. Oncol. 2004; 94: 843-845.
 • 12. Leuchter R.S., Hacker N.F., Voet R.L. i wsp.: Primary carcinoma of the Bartholin gland: a report of 14 cases and review of the literature. Obstet. Gynecol. 1982 ; 60: 361-368.
 • 13. Cardosi R.J., Speights A., Fiorica J.V i wsp.: Bartholin’s gland carcinoma: a 15-year experience. Gynecol. Oncol. 2001; 82: 247-251.
 • 14. Balat Ö., Edwards C.L., Delclos L.: Advanced primary carcinoma of the Bartholin gland: report of 18 patients. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2001; 22: 46-49.
 • 15. Hampl M., Hantschmann P., Michels W, Hillemanns P; German Multicenter Study Group: Validation of the accuracy of the sentinel lymph node procedure in patients with vulvar cancer: results of a multicenter study in Germany. Gynecol. Oncol. 2008; 111: 282-288.
 • 16. Frumovitz M., Gayed I.W., Jhingran A. i wsp.: Lymphatic mapping and sentinel lymph node detection in women with vaginal cancer. Gynecol. Oncol. 2008; 108: 478-481.
 • 17. Downs L.S., Ghosh K., Dusenbery K.E., Cosin J.A.: Stage IV carcinoma of the Bartholin gland managed with primary chemoradiation. Gynecol. Oncol. 2002; 87: 210-212.
 • 18. Massad L.S., De Geest K.: Multimodality therapy for carcinoma of the Bartholin gland. Gynecol. Oncol. 1999; 75: 305-307.
 • 19. Yamada T., Yanagawa S., Iwai H. i wsp.: High-dose-rate interstitial brachytherapy of Bartholin’s gland: a case report. Gynecol. Oncol. 2000; 77: 193-196.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e18be34e-81b7-4318-a38a-beb514caf983
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.