PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 4 | 4 | 253-256
Article title

Kontrowersje w leczeniu dietetycznym otyłości

Content
Title variants
EN
Controversy in the obesity dietary treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Obesity rates are increasing in most countries throughout the world. It is estimated that more than 50% of adults population in industrial countries is overweight and the percentage of the obesity reaches up to 30% in some countries (USA, United Kingdom). This alarming tendency in also observed among children and adolescents. The obesity epidemic – the sudden and rapid increase in obesity rates has started in 1980s and continues unabated today. It became a serious public health problem. The reasons for the increase are complex and involve biological, behavioural and environmental factors, especially unsatisfied level of daily physical activity and bad food habits. So far success in long-term obesity treatment is poor and appears to require promotion of life style modification and proper eating strategies for the whole population. Popular weight-loss plans often have conflicting recommendations, which makes it difficult to determine the most healthful approach to weight loss. The outcomes of many dietary strategies in obesity are often short time lasting and weight loss is soon followed by rapid body mass gain as yo-yo effect. Therefore there is need for further researches on differences in the composition of the energy-restricted diets and on their influence on body mass reduction in long-term perspective. The authors in this paper are presenting some of the most popular dietary approaches for weight loss, pointing out the efficacy and the overall adherence rates of them, dietary quality and medical grounds for their application in the obesity therapy.
PL
Otyłość jest zjawiskiem coraz częściej występującym na świecie. Szacuje się, że ponad połowę dorosłej populacji krajów uprzemysłowionych dotknęła nadwaga, a odsetek otyłości w niektórych krajach (USA, Wielka Brytania) wzrasta do 30%. Ta niepokojąca tendencja obserwowana jest również w populacji dzieci i młodzieży. Epidemia otyłości rozpoczęła się w latach 80. i trwa nieprzerwanie do chwili obecnej, stając się poważnym problemem społeczno-medycznym współczesnego świata. Przyczyny tego zjawiska są złożone i wynikają z uwarunkowań biologicznych i środowiskowych, w szczególności z niedostatecznej codziennej aktywności fizycznej oraz złych nawyków żywieniowych. Do tej pory nie udało się wypracować w pełni efektywnej strategii leczenia otyłości. Promocja zdrowego stylu życia oraz właściwych nawyków żywieniowych adresowana do całej populacji stanowi podstawę prewencji i leczenia otyłości. Powszechnie stosowane różnego rodzaju diety odchudzające zawierają często sprzeczne zalecenia. Istniejące kontrowersje utrudniają wybór skutecznej diety w celu redukcji masy ciała, a ich mnogość i różnorodność wprowadzają swoisty chaos informacyjny. Efekty wielu diet są krótkotrwałe i obarczone efektem jo-jo. W wielu przypadkach brak jest jakichkolwiek przesłanek naukowych uzasadniających dane postępowanie dietetyczne. Właśnie dlatego wciąż istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań naukowych umożliwiających w sposób obiektywny ocenę skuteczności dietetycznych metod leczenia otyłości. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają spotykane w praktyce różne dietetyczne podejścia do problemu otyłości, wskazując na ich efektywność i naukowe uzasadnienie.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
253-256
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina D. Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina D. Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina D. Piotrowska-Jastrzębska
References
 • 1. Hill J.O.: Understanding and addressing the epidemic of obesity: an energy balance perspective. Endocr. Rev. 2006; 27: 750-761.
 • 2. Hill J.O., Peters J.C., Catenacci VA., Wyatt H.R.: International strategies to address obesity. Obes. Rev. 2008; 9 supl. 1: 41-47.
 • 3. Tatoń J., Czech A., Bernas M.: Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. W: Tatoń J., Czech A., Bernas M.: Otyłość. Zespół metaboliczny. PZWL, Warszawa 2007: 22-24.
 • 4. Dąbrowska E.: Przywracać zdrowie żywieniem. Wydawnictwo Michalineum - CMM, Marki 2007: 14.
 • 5. Dukan P: Nie potrafię schudnąć. Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2008.
 • 6. Lindberg FA.: Dieta greckiego doktora. Rebis, Poznań 2006.
 • 7. Montignac M.: Jeść, aby schudnąć. Artvitae, Warszawa 1999.
 • 8. Bravata D.M., Sanders L., Huang J. i wsp.: Efficacy and safety of low-carbohydrate diets: a systematic review. JAMA 2003; 289: 1837-1850.
 • 9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Trends in intake of energy and macronutrients - United States, 1971-2000. MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep. 2004; 53: 80-82.
 • 10. Astrup A., Meinert Larsen T, Harper A.: Atkins and other low-carbohydrate diets: hoax or an effective tool for weight loss? Lancet 2004; 364: 897-899.
 • 11. Ma Y., Pagoto S.L., Griffith J.A. i wsp.: A dietary quality comparison of popular weight-loss plans. J. Am. Diet. Assoc. 2007; 107: 1786-1791.
 • 12. Dansinger M.L., Gleason J.A., Griffith J.L. i wsp.: Comparison of the Atkins, Ornish, Weight Watchers, and Zone diets for weight loss and heart disease risk reduction: a randomized trial. JAMA 2005; 293: 43-53.
 • 13. Białkowska M., Szostak WB.: Żywienie w otyłości. W: Hasik J., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego. PWN, Warszawa 2000: 159-163.
 • 14. Buchholz A.C., Schoeller D.A.: Is a calorie a calorie? Am. J. Clin. Nutr. 2004; 79: 899S-906S.
 • 15. Schoeller D.A., Buchholz A.C.: Energetics of obesity and weight control: does diet composition matter? J. Am. Diet. Assoc. 2005; 105 (5 supl. 1): S24-S28.
 • 16. Noakes M., Keogh J.B., Foster PR., Clifton P.M.: Effect of an energy-restricted, high-protein, low-fat diet relative to a conventional high-carbohydrate, low-fat diet on weight loss, body composition, nutritional status, and markers of cardiovascular health in obese women. Am. J. Clin. Nutr. 2005; 81: 1298-1306.
 • 17. Birketvedt G.S., Shimshi M., Erling T, Florholmen J.: Experiences with three different fiber supplements in weight reduction. Med. Sci. Monit. 2005; 11: PI5-PI8.
 • 18. de Souza R.J., Swain J.F., Appel L.J., Sacks F.M.: Alternatives for macronutrient intake and chronic disease: a comparison of the OmniHeart diets with popular diets and with dietary recommendations. Am. J. Clin. Nutr. 2008; 88: 1-11.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e173c07c-72e5-4124-bccb-60d0ba36fc18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.