PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 4 | 295–301
Article title

Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych towarzyszących otępieniu

Authors
Content
Title variants
EN
Pharmacotherapy of behavioural disorders associated with dementia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Farmakoterapia zaburzeń zachowania i objawów neuropsychiatrycznych u chorych otępiałych (behavioural and psychological symptoms of dementia, BPSD) była przedmiotem wielu badań klinicznych. Ich wyniki nie pozwa­lają niestety na sformułowanie prostych zaleceń. Leki przeciwpsychotyczne (zwłaszcza II generacji) okazały się względnie skuteczne w zwalczaniu pobudzenia i agresji, ale ich działanie na objawy psychotyczne jest wątpliwe. Poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków przeciwpsychotycznych (zwłaszcza ryzyko ostrych zdarzeń sercowo-mózgowych i związanej z nimi śmiertelności) w znaczący sposób ograniczają ich wykorzystanie. Leki przeciwdepresyjne, szczególnie z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI), wykazują podobną skuteczność w zwalczaniu pobudzenia i objawów psycho­tycznych jak leki przeciwpsychotyczne, co wobec lepszej tolerancji zachęca do ich szerszego stosowania. Inne grupy leków (w tym przeciwdrgawkowe i benzodiazepiny), pomimo teoretycznych przesłanek sugerujących możliwą sku­teczność, w randomizowanych badaniach nie zostały ocenione jako wystarczająco efektywne (i bezpieczne), aby rekomendować ich szersze wykorzystanie. Rutynowe stosowanie zasady hierarchicznego postępowania w BPSD (najpierw staranna diagnostyka, w tym wykluczenie majaczenia, następnie interwencje niefarmakologiczne i opty­malizacja leczenia inhibitorami cholinesterazy i/lub memantyną, a dopiero w trzeciej kolejności zastosowanie leków psychotropowych) pozwala na ograniczenie farmakoterapii w tej szczególnie wrażliwej grupie pacjentów.
EN
Pharmacotherapy of behavioural and psychological symptoms of dementia (BPSD) has been studied in numer­ous clinical trials. Their results, however, are inconclusive and do not allow simple recommendations applicable for majority of patients. Antipsychotics (including atypicals) has been proved effective for agitation and aggres­sion, with doubtful effectiveness against delusions and hallucinations. Moreover, their efficacy is counterbalanced by safety concerns that include cerebrovascular events and related mortality. Antidepressants, particularly selec­tive serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), are similarly to antipsychotics effective for agitation and psychosis; this is encouraging for their wider use considering their better safety profile. Other drugs, including antiepileptics and benzodiazepines, are poorly studied to date and both their effectiveness and safety are questionable. Hierarchical clinical management of BPSD is recommended for routine practice. In this model psychotropics are allowed only after careful diagnostic process (including exclusion of delirium) and employment of non-pharmacologic interven­tions coupled with optimal use of cholinesterase inhibitors and/or memantine.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
295–301
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Robert P.H., Verhey F.R., Byrne E.J. i wsp.: Grouping for behavioral and psychological symptoms in dementia: clinical and biological aspects. Consensus paper of the European Alzheimer disease consortium. Eur. Psychiatry 2005; 20: 490–496.
 • 2. Cummings J.L.: Cholinesterase inhibitors: a new class of psychotropic compounds. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 4–15.
 • 3. Pinto T., Lanctôt K.L., Herrmann N.: Revisiting the cholinergic hypothesis of behavioral and psychological symptoms in dementia of the Alzheimer’s type. Ageing Res. Rev. 2011; 10: 404–412.
 • 4. Rodda J., Morgan S., Walker Z.: Are cholinesterase inhibitors effective in the management of the behavioral and psychological symptoms of dementia in Alzheimer’s disease? A systematic review of randomized, placebo-controlled trials of donepezil, rivastigmine and galantamine. Int. Psychogeriatr. 2009; 21: 813–824.
 • 5. Huang Y.J., Lin C.H., Lane H.Y., Tsai G.E.: NMDA neurotransmission dysfunction in behavioral and psychological symptoms of Alzheimer’s disease. Curr. Neuropharmacol. 2012; 10: 272–285.
 • 6. Lockhart I.A., Orme M.E., Mitchell S.A.: The efficacy of licensed-indication use of donepezil and memantine monotherapies for treating behavioural and psychological symptoms of dementia in patients with Alzheimer’s disease: systematic review and meta-analysis. Dement. Geriatr. Cogn. Dis. Extra 2011; 1: 212–227.
 • 7. Hersch E.C., Falzgraf S.: Management of the behavioral and psychological symptoms of dementia. Clin. Interv. Aging 2007; 2: 611–621.
 • 8. O’Brien J.T., Burns A.; BAP Dementia Consensus Group: Clinical practice with anti-dementia drugs: a revised (second) consensus statement from the British Association for Psychopharmacology. J. Psychopharmacol. 2011; 25: 997–1019.
 • 9. Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie: Diagnostyka i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Medisfera, Otwock 2012.
 • 10. Kiejna A., Pacan P., Trypka E. i wsp.: Otępienia. W: Jarema M. (red.): Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. VM Media, Gdańsk 2011.
 • 11. Lanctôt K.L., Herrmann N., Mazzotta P.: Role of serotonin in the behavioral and psychological symptoms of dementia. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2001; 13: 5–21.
 • 12. Rodriguez J.J., Noristani H.N., Verkhratsky A.: The serotonergic system in ageing and Alzheimer’s disease. Prog. Neurobiol. 2012; 99: 15–41.
 • 13. Flirski M., Sobow T., Kloszewska I.: Behavioural genetics of Alzheimer’s disease: a comprehensive review. Arch. Med. Sci. 2011; 7: 195–210.
 • 14. Garcia-Alloza M., Gil-Bea F.J., Diez-Ariza M. i wsp.: Cholinergic- serotonergic imbalance contributes to cognitive and behavioral symptoms in Alzheimer’s disease. Neuropsychologia 2005; 43: 442–449.
 • 15. Mitchell R.A., Herrmann N., Lanctôt K.L.: The role of dopamine in symptoms and treatment of apathy in Alzheimer’s disease. CNS Neurosci. Ther. 2011; 17: 411–427.
 • 16. Lanari A., Amenta F., Silvestrelli G. i wsp.: Neurotransmitter deficits in behavioural and psychological symptoms of Alzheimer’s disease. Mech. Ageing Dev. 2006; 127: 158–165.
 • 17. Herrmann N., Lanctôt K.L., Khan L.R.: The role of norepinephrine in the behavioral and psychological symptoms of dementia. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2004; 16: 261–276.
 • 18. Rissman R.A., De Blas A.L., Armstrong D.M.: GABAA receptors in aging and Alzheimer’s disease. J. Neurochem. 2007; 103: 1285–1292.
 • 19. Lanctôt K.L., Herrmann N., Rothenburg L., Eryavec G.: Behavioral correlates of GABAergic disruption in Alzheimer’s disease. Int. Psychogeriatr. 2007; 19: 151–158.
 • 20. Garcia-Alloza M., Tsang S.W., Gil-Bea F.J. i wsp.: Involvement of the GABAergic system in depressive symptoms of Alzheimer’s disease. Neurobiol. Aging 2006; 27: 1110–1117.
 • 21. Schneider L.S., Pollock V.E., Lyness S.A.: A metaanalysis of controlled trials of neuroleptic treatment in dementia. J. Am. Geriatr. Soc. 1990; 38: 553–563.
 • 22. Lonergan E., Luxenberg J., Colford J.: Haloperidol for agitation in dementia. Cochrane Database Syst. Rev. 2002; (2): CD002852.
 • 23. Treatment of special populations with the atypical antipsychotics. Collaborative Working Group on Clinical Trial Evaluations. J. Clin. Psychiatr. 1998; 59 supl. 12: 46–52.24.
 • 24. American Geriatrics Society; American Association for Geriatric Psychiatry: Consensus statement on improving the quality of mental health care in US nursing homes: management of depression and behavioral symptoms associated with dementia. J. Am. Geriatr. Soc. 2003; 51: 1287–1298.
 • 25. Lee P.E., Gill S.S., Freedman M. i wsp.: Atypical antipsychotic drugs in the treatment of behavioural and psychological symptoms of dementia: systematic review. BMJ 2004; 329: 75.
 • 26. Ballard C., Waite J.: The effectiveness of atypical antipsychotics for the treatment of aggression and psychosis in Alzheimer’s disease. Cochrane Database Syst. Rev. 2006; (1): CD003476.
 • 27. Liperoti R., Pedone C., Corsonello A.: Antipsychotics for the treatment of behavioral and psychological symptoms of dementia. Curr. Neuropharmacol. 2008; 6: 117–124.
 • 28. Cheung G., Stapelberg J.: Quetiapine for the treatment of behavioural and psychological symptoms of dementia (BPSD): a meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. N. Z. Med. J. 2011; 124: 39–50.
 • 29. Katz I., de Deyn P.P., Mintzer J. i wsp.: The efficacy and safety of risperidone in the treatment of psychosis of Alzheimer’s disease and mixed dementia: a meta-analysis of 4 placebocontrolled clinical trials. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2007; 22: 475–484.
 • 30. Schneider L.S., Tariot P.N., Dagerman K.S. i wsp.; CATIE-AD Study Group: Effectiveness of atypical antipsychotic drugs in patients with Alzheimer’s disease. N. Engl. J. Med. 2006; 355: 1525–1538.
 • 31. Gareri P., De Fazio P., Manfredi V.G., De Sarro G.: Use and safety of antipsychotics in behavioral disorders in elderly people with dementia. J. Clin. Psychopharmacol. 2014; 34: 109–123.
 • 32. Liperoti R., Onder G., Landi F. i wsp.: All-cause mortality associated with atypical and conventional antipsychotics among nursing home residents with dementia: a retrospective cohort study. J. Clin. Psychiatry 2009; 70: 1340–1347.
 • 33. Huybrechts K.F., Gerhard T., Crystal S. i wsp.: Differential risk of death in older residents in nursing homes prescribed specific antipsychotic drugs: population based cohort study. BMJ 2012; 344: e977.
 • 34. Kales H.C., Kim H.M., Zivin K. i wsp.: Risk of mortality among individual antipsychotics in patients with dementia. Am. J. Psychiatry 2012; 169: 71–79.
 • 35. Gerhard T., Huybrechts K., Olfson M. i wsp.: Comparative mortality risks of antipsychotic medications in communitydwelling older adults. Br. J. Psychiatry 2013. DOI: 10.1192/ bjp.bp.112.122499.
 • 36. Gardette V., Lapeyre-Mestre M., Coley N. i wsp.: Antipsychotic use and mortality risk in community-dwelling Alzheimer’s disease patients: evidence for a role of dementia severity. Curr. Alzheimer Res. 2012; 9: 1106–1116.
 • 37. Gisev N., Hartikainen S., Chen T.F. i wsp.: Effect of comorbidity on the risk of death associated with antipsychotic use among community-dwelling older adults. Int. Psychogeriatr. 2012; 24: 1058–1064.
 • 38. Devanand D.P., Mintzer J., Schultz S.K. i wsp.: Relapse risk after discontinuation of risperidone in Alzheimer’s disease. N. Engl. J. Med. 2012; 367: 1497–1507.
 • 39. Ballard C., Hanney M.L., Theodoulou M. i wsp.: The dementia antipsychotic withdrawal trial (DART-AD): long-term follow- up of a randomised placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2009; 8: 151–157.
 • 40. Declercq T., Petrovic M., Azermai M. i wsp.: Withdrawal versus continuation of chronic antipsychotic drugs for behavioural and psychological symptoms in older people with dementia. Cochrane Database Syst. Rev. 2013; 3: CD007726.
 • 41. Thompson S., Herrmann N., Rapoport M.J., Lanctôt K.L.: Efficacy and safety of antidepressants for treatment of depression in Alzheimer’s disease: a metaanalysis. Can. J. Psychiatry 2007; 52: 248–255.
 • 42. Nelson J.C., Devanand D.P.: A systematic review and metaanalysis of placebo-controlled antidepressant studies in people with depression and dementia. J. Am. Geriatr. Soc. 2011; 59: 577–585.
 • 43. Banerjee S., Hellier J., Dewey M. i wsp.: Sertraline or mirtazapine for depression in dementia (HTA-SADD): a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2011; 378: 403–411.
 • 44. Seitz D.P., Adunuri N., Gill S.S. i wsp.: Antidepressants for agitation and psychosis in dementia. Cochrane Database Syst. Rev. 2011; (2): CD008191.
 • 45. Bergh S., Selbæk G., Engedal K.: Discontinuation of antidepressants in people with dementia and neuropsychiatric symptoms (DESEP study): double blind, randomised, parallel group, placebo controlled trial. BMJ 2012; 344: e1566.
 • 46. Passmore M.J., Gardner D.M., Polak Y., Rabheru K.: Alternatives to atypical antipsychotics for the management of dementia- related agitation. Drugs Aging 2008; 25: 381–398.
 • 47. Amann B., Pantel J., Grunze H. i wsp.: Anticonvulsants in the treatment of aggression in the demented elderly: an update. Clin. Pract. Epidemiol. Ment. Health 2009; 5: 14.
 • 48. Sobów T.: Leki przeciwpadaczkowe w leczeniu zaburzeń behawioralnych towarzyszących otępieniu. Psychogeriatr. Pol. 2009; 6: 33–42.
 • 49. Bishara D., Taylor D., Howard R.J., Abdel-Tawab R.: Expert opinion on the management of behavioural and psychological symptoms of dementia (BPSD) and investigation into prescribing practices in the UK. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2009; 24: 944–954.
 • 50. Herrmann N., Lanctôt K.L.: Pharmacologic management of neuropsychiatric symptoms of Alzheimer disease. Can. J. Psychiatry 2007; 52: 630–646.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e1620293-d9ac-4ccd-904c-432aa5f71b06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.