PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 4 | 278–289
Article title

Rola wsparcia i zachowań zdrowotnych w zmaganiu się kobiet z rakiem piersi

Content
Title variants
EN
Role of social support and pro-health behaviors in fighting breast cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Breast cancer is the most frequent malignant neoplasm in women. This illness often makes women withdraw from their family life and work. They do not believe in a return to health and they cannot accept the fact of being ill. This is why social support is crucial to aid the patient in their struggle with the disease. Aim: The aim of this paper was to show a connection between the level and degree of social support and preferable health behaviors as an indicator of maintaining the optimal health condition. Material and methods: The study was carried out among 105 women with breast cancer treated on the Department of Radiotherapy and Department of Breast Diseases and Reconstructive Surgery of the Oncology Center in Bydgoszcz, Poland. Health behaviors were assessed with the use of the questionnaire of Health Behavior Inventory by Juczyński, and the level of support was evaluated with the Scale of Social Support by Kmiecik-Baran. Results: The examined women show a high level of health behaviors. Proper nutrition obtained the lowest score. The main source of support was their family and friends. The therapeutic team provided mainly information support. Of four types of support, the emotional type was assessed as the most effective, and the tangible one as the least effective. Conclusions: The results of the study may contribute to the deeper understanding of problems and needs of women suffering from breast cancer and enhance their motivation to combat the disease. The results may also influence patients’ health behaviors, which might cause faster convalescence or even help avoid the disease.
PL
Wstęp: Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet. Diagnoza często sprawia, że pacjentka wycofuje się z życia rodzinnego i zawodowego. Nie potrafi pogodzić się ze schorzeniem, nie wierzy w powrót do zdrowia. W takich chwilach niezwykle ważne okazuje się wsparcie, które podnosi na duchu i dodaje sił do walki z chorobą. Cel: Określenie związku między poziomem i zakresem wsparcia społecznego a preferowanymi zachowaniami zdrowotnymi – jako wykładnika utrzymania optymalnego stanu zdrowia. Materiał i metoda: Przebadano 105 pacjentek z rakiem piersi hospitalizowanych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, na Oddziale Radioterapii oraz Oddziale Klinicznym Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Zachowania zdrowotne oceniono Inwentarzem zachowań zdrowotnych (IZZ) Juczyńskiego, a poziom wsparcia – Skalą wsparcia społecznego (SWS) Kmiecik-Baran. Wyniki: Badane jako grupa prezentują wysoki poziom zachowań zdrowotnych. Najniżej oceniły prawidłowe nawyki żywieniowe. Głównym źródłem wsparcia dla kobiet byli członkowie rodziny i przyjaciele. Zespół terapeutyczny udzielał głównie wsparcia informacyjnego. Spośród czterech rodzajów wsparcia najwyżej oceniono wsparcie emocjonalne, najniżej – instrumentalne. Wnioski: Otrzymane wyniki mogą się przyczynić do głębszego zrozumienia problemów i potrzeb kobiet z rakiem piersi i zwiększyć motywację do walki z chorobą. Znajdą także odzwierciedlenie w zachowaniach zdrowotnych pacjentek, co będzie wpływać na szybszy powrót do zdrowia bądź uniknięcie choroby.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
278–289
Physical description
Contributors
 • Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa – Zakład Teorii Pielęgniarstwa Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Zakładu: dr n. med. Mirosława Felsmann
 • Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa – Zakład Teorii Pielęgniarstwa Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Zakładu: dr n. med. Mirosława Felsmann
References
 • 1. Nowicki A., Kwasińska E., Rzepka K. i wsp.: Wpływ choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach „Amazonka”. Rocz. Pomor. Akad. Med. 2009; 55: 81-85.
 • 2. Szewczyk M.T., Nowicki A., Cwajda-Białasik J.: Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii raka piersi. W: Nowicki A. (red.): Pielęgniarstwo onkologiczne. Termedia, Poznań 2009: 175-186.
 • 3. De Walden-Gałuszko K.: Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011: 207-213.
 • 4. Ferszt G., Barg F.K.: Wsparcie psychospołeczne. W: Krasuska M.E., Turowski K. (red.): Wybrane aspekty opieki nad pacjentem onkologicznym. Neurocentrum, Lublin 1996: 181-187.
 • 5. Przybyła E.: Edukacj a zdrowotna. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice 2008: 193-199.
 • 6. Kmiecik-Baran K.: Skala wsparcia społecznego. Teoria i właściwości psychometryczne. Przegl. Psychol. 1995; 38: 201-214.
 • 7. Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001: 180-181.
 • 8. Lipczyński A.: Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. Difin, Warszawa 2007: 41-45.
 • 9. Kowalewska M.: Opieka nad chorymi z rakiem piersi. W: Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010: 355-369.
 • 10. Skowronek J.: Brachyterapia PDR (pulsacyjna) w leczeniu raka piersi. Współcz. Onkol. 2007; 11: 72-81.
 • 11. Stępień R., Wiraszka G.: Znaczenie rodziny w adaptacji funkcjonalnej kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi. Probl. Pielęg. 2011; 19: 372-377.
 • 12. Lewandowska K., Bączyk G.: Funkcjonowanie kobiet po mastektomii jako ocena efektywności leczenia, opieki pielęgniarskiej oraz edukacji. Gin. Prakt. 2009; 3: 12-15.
 • 13. Baczewska B., Kropornicka B., Sobolewska A., Smutek L.: Wpływ choroby nowotworowej na funkcję emocjonalną rodziny. Ann. UMCS Sectio D 2004; 59 supl. 14: 53-59.
 • 14. Górajek-Jóźwik J., Giedrojć L.: Miejsce rodziny w komunikowaniu własnego stanu zdrowia przez kobiety po mastektomii. Ann. UMCS Sectio D 2004; 59 supl. 14: 206-211.
 • 15. Andruszkiewicz A., Oźmińska A.: Zachowania zdrowotne kobiet po mastektomii. Ann. Acad. Med. Siles. 2005; 59: 298-301.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e10e4745-91cd-4b59-8ee0-38347079d1a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.