Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 12 | 3 |

Article title

Fibromyalgia syndrome - management according to evidence-based medicine

Title variants

PL
Fibromialgia - metody leczenia według medycyny opartej na dowodach naukowych

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Fibromialgia jest przewlekłym schorzeniem z uogólnionym bólem mięśniowo-szkieletowym, z towarzyszącymi: zmęczeniem, zaburzeniami snu i nastroju. Patofizjologia nie została do końca wyjaśniona, ale może obejmować obwodową i ośrodkową sensytyzację, upośledzenie zstępujących układów antynocyceptywnych oraz osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Ze względu na niejasną etiologię, znaczny negatywny wpływ na jakość życia pacjentów oraz wysoką zachorowalność leczenie powinno być wielokierunkowe i zgodnie z zaleceniami ekspertów powinno obejmować farmakoterapię (leki przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe), terapię poznawczobehawioralną, ćwiczenia aerobowe, wielokierunkowe programy terapeutyczne jako metody o udowodnionej skuteczności.
EN
Fibromialgia is a chronic syndrome with widespread musculoskeletal pain, accompanied by chronic fatigue, depression and sleep disturbances. Pathophysiology is still not fully understood, may include peripheral and central sensitization, failure of descending antinociceptive systems and hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Due to unknown etiology, negative impact on quality of life and the high prevalence the treatment should be multimodal and according to experts recommendations and evidence-based medicine pharmacotherapy (antidepressants, antiepileptics), cognitive-behavioral therapy, aerobic exercises and multimodal treatment programs should be implemented.

Discipline

Journal

Year

Volume

12

Issue

3

Physical description

Contributors

  • Zakład Badania i L eczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Zakład Badania i L eczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-e0a6d4d3-1d77-47b5-9ac0-248676af720d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.