PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 8 | 52-62
Article title

Meteoryty i kolekcjonerstwo w świetle prawa

Authors
Content
Title variants
EN
Meteorites and collecting under the law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The ownership of meteorites is not directly regulated by the Polish law. The legislator did not sufficiently dealt with this issue, although in the case of finding a meteorite formed unregulated problem. In addition, the environment uses a large number of collectors and meteorite hunters, who can not unambiguously clarify the legal situation in which they move. In such a situation at the beginning there is a lot of questions and above all who is the owner found a meteorite, or you can without permission or a license to search for and extract meteorites, what about selling the found specimen? In order to answer the questions posed above should give you some rules that will introduce ambiguity related to this issue. This brief characterization of the issues I will show, with the vast problems we face and will answer questions.
Keywords
Year
Volume
8
Pages
52-62
Physical description
Contributors
 • Wydział Kryminalny, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
References
 • Bernatek-Zaguła I., 2012, Prawna ochrona dóbr kultury – problemy terminologiczne, Przegląd prawa konstytucyjnego, 4.
 • Czajka W., 2011, Meteoryt w prawie Polskim, Meteoryt, 1(77).
 • Gadecki B., 2014, Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury, aspekty prawno karne i kryminologiczne, Warszawa.
 • Gadecki B., 2014, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 108–120 Przepisy karne. Komentarz, Warszawa.
 • Jagielska-Budruk A., 2011, Zabytek ruchomy, Warszawa.
 • Kotowiecki A., 2011, Status prawny meteorytów w Polsce , Meteoryt, 2(78).
 • Kotowiecki A., Skórka M., 2002, Prawo własności meteorytów, Prokuratura i Prawo, 11, Warszawa.
 • Kotwiecki A., Skórka M., 2001, Do kogo prawnie należą znalezione meteoryty?, Meteoryt, 4(40).
 • Rudnicki S., 2003, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa.
 • Trzciński M., 2010, Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa.
 • Zalasińska K., 2016, Ochrona zabytków w muzeach i kolekcjach prywatnych, [w:] K. Zeidler (red.), Raport dotyczący stanu ochrony prawnej oraz kierunków zmian w zakresie prawnej ochrony zabytków ruchomych w Polsce, Gdańsk.
 • Konwencja w Paryżu z 17 maja 1970 r. (Dz.U. z 1974 r. nr 20 poz. 106).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (Dz.U. nr 88, poz. 553).
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (Dz.U. nr 162 poz. 1568).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, (Dz.U. z 2012 r. poz. 987).
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, (Dz.U. 2015 poz. 397).
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e0511296-0741-42a4-a104-e77be7c28b77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.