PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 236-239
Article title

Scientific output of professors and doctors habilitatus from Medical University of Silesia in Katowice – a comparison of two schools of medicine

Content
Title variants
PL
Dorobek naukowy profesorów i doktorów habilitowanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – porównanie dwóch wydziałów lekarskich
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The purpose of the study was to compare the scientific output of professors and doctors habilitatus of two schools of medicine of the Medical University of Silesia. MATERIAL I METHODS: Data of scientific output (full text papers from the Web of Science and Scopus) of scien-tists from the School of Medicine in Zabrze (October 2015) and Katowice (October 2016) were presented. RESULTS: The mean scientist’s age, the mean age of obtaining a PhD, the age of obtained habilitation degree, the age of professorship, the interval from PhD to habilitation and the interval from habilitation to professorship did not differ between the schools of medicine. The scientific output established as the total number of publications differed significantly and was 144.6 ± 124.2 for the School of Medicine in Zabrze and 260.6 ± 227 in the School of Medicine in Katowice (p < 0.0001). Other factors indicating scientific output, such as the number of publications with an Impact Factor, the total Impact Factor, the citation index according to Web of Science or Scopus with and without citations of all co-authors and the h-index according to the Web of Science or Scopus did not differ. CONCLUSION: The scientific output of the two schools of medicine does not differ except the total number of publications.
PL
Celem pracy było porównanie dorobku naukowego profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (w październiku 2015 r.) z analogicznymi danymi dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach (w październiku 2016 r.) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. MATERIAŁ I METODY: Dane dotyczące dorobku naukowego dla publikacji pełnotekstowych zostały zebrane z baz Web of Science i Scopus. WYNIKI: Średnie wartości wieku badanych naukowców, wieku uzyskania stopnia doktora i doktora habilitowanego, wieku uzyskania tytułu profesora, czasu od doktoratu do habilitacji oraz czasu od habilitacji do profesury nie różniły się między wydziałami. Spośród parametrów bibliometrycznych tylko całkowita liczba publikacji wynosząca 144,6 ± 124,2 dla wydziału w Zabrzu oraz 260,6 ± 227 dla wydziału w Katowicach różniła się znamiennie (p < 0,0001). Pozostałe kryteria, czyli liczba prac z Impact Factor, całkowita wartość Impact Factor, indeks cytacji według baz Web of Science i Scopus bez wykluczenia i po wykluczeniu autocytacji i cytacji współautorów, a także współczynnik h według obu baz nie różniły się istotnie. WNIOSEK: Dorobek naukowy obu wydziałów lekarskich nie różni się z wyjątkiem całkowitej liczby publikacji.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
236-239
Physical description
Contributors
  • Department of Internal Medicine, Diabetology and Nephrology and Department of Metabolic Bones Diseases, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
  • Department of Pathomorphology, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
  • Department of Paediatrics, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
  • Department of Internal Medicine, Diabetology and Nephrology and Department of Metabolic Bones Diseases, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e0358a03-6a88-40b6-8897-0e089fcd68d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.