PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 49 | 120–130
Article title

Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna wybranych nerwów obwodowych. Część I: Sonohistologia oraz ogólne zasady badania na przykładzie nerwu pośrodkowego

Content
Title variants
EN
Normal and sonographic anatomy of selected peripheral nerves. Part I: Sonohistology and general principles of examination, following the example of the median nerve
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ultrasonography is an established method for imaging peripheral nerves. It serves to supplement
the physical examination, electromyography, and magnetic resonance imaging.
It enables the identification of post-traumatic changes of nerves, neuropathies secondary
to compression syndromes, inflammatory or neoplastic nerve lesions as well as the evaluation
of postoperative complications. In certain situations, this technique is the imaging
method of choice. It is increasingly used in anesthesiology for regional anesthesia. As in
the case of other ultrasound imaging studies, the examination of peripheral nerves is
non-invasive, well-tolerated by patients, and relatively inexpensive. This article presents
the histological structure of peripheral nerves and their appearance in ultrasonography.
It also presents the examination technique, following the example of the median nerve,
and includes a series of diagrams and ultrasound images. The interpretation of the shape,
echogenicity, thickness and vascularity of nerves is described, as well as their relation
to the surrounding tissues. The “elevator technique”, which consists of locating a set
nerve at a characteristic anatomic point, and following it proximally or distally, has been
explained. The undisputed benefits of the ultrasound examination have been presented,
including its advantages over other diagnostic methods. These advantages include the
dynamic component of the ultrasound examination and the possibility of correlating
the patient’s symptoms with the ultrasound images. As an example, the proper anatomy
and the ultrasonographic appearance of the median nerve were described. This nerve’s
course is presented, its divisions, and characteristic reference points, so as to facilitate
its location and identification, and enable subsequent use of the aforementioned “elevator
technique”. This article opens a series of publications concerning anatomy, technique of
examination and pathologies of peripheral nerves.
PL
Ultrasonografia jest uznaną metodą obrazowania nerwów obwodowych, stanowiącą
uzupełnienie badania klinicznego, elektromiografii oraz badania metodą rezonansu
magnetycznego. Pozwala na rozpoznanie neuropatii na tle zespołów uciskowych, zmian
pourazowych nerwów, zmian nowotworowych i zapalnych nerwów oraz na ocenę powikłań
pooperacyjnych. W niektórych sytuacjach staje się metodą z wyboru. Coraz częściej
jest wykorzystywana w anestezjologii celem prowadzenia znieczuleń regionalnych.
Podobnie jak w przypadku innych rodzajów badań ultrasonograficznych, diagnostyka
nerwów obwodowych ma nieinwazyjny charakter, jest dobrze tolerowana przez pacjentów
i względnie tania. W artykule przedstawiono budowę histologiczną nerwów obwodowych
w korelacji z obrazem ultrasonograficznym oraz technikę badania na przykładzie
nerwu pośrodkowego, załączając szereg schematów i zdjęć ultrasonograficznych. Opisano
sposób interpretacji kształtu, echogeniczności, grubości, unaczynienia nerwu, a także
jego stosunku do otaczających tkanek. Wyjaśniono „technikę windy”, polegającą na odnalezieniu
nerwu w charakterystycznym punkcie anatomicznym i śledzeniu go w kierunku
obwodowym bądź dogłowowym. Zwrócono uwagę na niekwestionowane zalety badania
ultrasonograficznego i tym samym jego przewagę nad innymi metodami diagnostycznymi,
jakimi są badanie dynamiczne i możliwość jednoczasowej konfrontacji dolegliwości
pacjenta z obrazem ultrasonograficznym. Przedstawiono szczegółową anatomię prawidłową
i ultrasonograficzną nerwu pośrodkowego. Opisano przebieg nerwu, jego podziały
i charakterystyczne punkty referencyjne, ułatwiające jego odnalezienie i identyfikację,
a następnie śledzenie wspomnianą „techniką windy”. Artykuł otwiera cykl prac dotyczących
anatomii, techniki badania oraz patologii nerwów obwodowych.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
49
Pages
120–130
Physical description
Contributors
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Berta Kowalska, Kraków, Polska
 • Zakład Radiologii, Instytut Reumatologii, Warszawa, Polska
References
 • 1. Martinoli C: Imaging of the peripheral nerves. Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 461–462.
 • 2. Buchberger W, Judmaier W, Birbamer G, Hasenöhrl K, Schmidauer C: The role of sonography and MR tomography in the diagnosis and therapeutic control of the carpal tunnel syndrome. AJR Am J Roentgenol 1992; 159: 793–798.
 • 3. Silvestri E, Martinoli C, Derchi LE, Bertolotto M, Chiaramondia M, Rosenberg I: Echotexture of peripheral nerves: correlation between US and histologic findings and criteria to differentiate tendons. Radiology 1995; 197: 291–296.
 • 4. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo‑szkieletowego. Tom I, Medipage, Warszawa 2009: 97.
 • 5. Domanasiewicz A, Koszewicz M, Jabłecki J: Porównanie wartości diagnostycznej badań ultrasonograficznego i neurograficznego w zespole cieśni nadgarstka. Neurol Neurochir Pol 2009; 43: 433–438.
 • 6. Hadzic A, Vloka JD: Blokady nerwów obwodowych: zasady i praktyka. Medipage, Warszawa 2008.
 • 7. Marhofer P: Zastosowanie ultrasonografii w blokadach nerwów obwodowych: zasady i praktyka. Medmedia, Warszawa 2010.
 • 8. Felten DL, Józefowicz R, Netter FH: Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.
 • 9. Chiou HJ, Chou YH, Chiou SY, Liu JB, Chang CY: Peripheral nerve lesions: role of high‑resolution us. RadioGraphics 2003; 23: 15.
 • 10. Radek A, Zapałowicz K: Atlas anatomii splotu ramiennego. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2005.
 • 11. Ciechomska A, Tomczykiewicz K, Bachta A, Tłustochowicz W: Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole cieśni nadgarstka. Ultrasonografia 2004; 19: 36–41.
 • 12. Jacobson J, Fessell DP, Da Gama Lobo L, Yang LJS: Entrapment neuropathies: upper limb (carpal tunnel excluded). Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 473–486.
 • 13. Schunke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K: Prometeusz. Atlas anatomii człowieka. MedPharm, Wrocław 2009.
 • 14. Bochenek A, Reicher M: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 1989.
 • 15. Abrahams P, Marks JS, Hutchings R: McMinn’s Color Atlas of Human Anatomy. Mosby, London 2003.
 • 16. Gray H: Anatomy Descriptive and Applied. Longman’s, Green and CO, London 1935.
 • 17. Bugajska J, Jedryka‑Góral A, Sudoł‑Szopińska I, Tomczykiewicz K: Carpal tunnel syndrome in occupational medicine practice. Int J Occup Saf Ergon 2007; 13: 29–38.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-e02da788-c167-4448-a637-69be918ef354
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.