PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 3 | 245-248
Article title

Ziarnina olbrzymich rozmiarów w pochwie po operacji manchesterskiej

Content
Title variants
EN
Granulation tissue of large size in the vagina after Manchester operation
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
We reported on a case of granulation tissue of large size in the vagina after Manchester operation. A 71-year-old patient was admitted with a tumor of 7 cm in diameter in the vagina. The patient had undergone Manchester operation a year before. Granulation of tissues in the vagina are an often complication after hysterectomy. Clinical symptoms are mucous or blood secretion and mild coital bleeding. In some cases it might also be asymptomatic. It was found that in more than 30% of women after hysterectomy there is granulation tissue in the vagina. It was observed that in more than 60% it is ≤5 mm in size and that it regresses more often than in cases where it is of >5 mm (72% and 33%, respectively). Granulation tissue of >10 mm is very rare. Double biopsies of the 7-centimeter tumor did not provide sufficient information on the tumor origin. There are different therapeutic options for granulation tissue depending on its size – from observation to laser and surgical treatment. In the presented case the only possible option was according to us cautious removal of the tumor from the anterior wall of the vagina to prevent bladder damage. Tumor excision was performed – immunohistochemical staining methods revealed granulation tissue.
PL
Opisano przypadek dużej ziarniny w pochwie po operacji manchesterskiej. Siedemdziesięciojednoletnia pacjentka została przyjęta z powodu 7-centymetrowego guza w pochwie. Chora przed rokiem przebyła operację manchesterską. Ziarnina w kikucie pochwy jest częstym powikłaniem po wycięciu macicy. Klinicznie przebiega z nieprawidłową wydzieliną z pochwy, niekiedy krwistą, krwawieniem przy współżyciu płciowym, choć może też nie powodować żadnych objawów. Ocenia się, że ziarnina w kikucie pochwy występuje u ponad 30% kobiet po operacjach wycięcia macicy. W ponad 60% ma ona rozmiary ≤5 mm i w takich przypadkach jej samoistna regresja jest częstszym zjawiskiem, niż kiedy ma wielkość >5 mm (odpowiednio w 72% i 33%). Ziarnina o wielkości >10 mm występuje rzadko. Dwukrotnie wykonane biopsje 7-centymetrowego guza nie wyjaśniły jednoznacznie jego pochodzenia. Metody postępowania z ziarniną są różne, w zależności od jej wielkości – od postawy wyczekującej po leczenie laserem i leczenie chirurgiczne. W sytuacji tak wielkiej ziarniny jedyną opcją wydaje się ostrożne chirurgiczne oddzielenie zmiany z przedniej ściany pochwy w celu uniknięcia okaleczenia pęcherza moczowego. Wycięto guz w całości – metody immunohistochemiczne potwierdziły rozpoznanie tkanki ziarninowej.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
245-248
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Onkologii, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Poznań
 • Katedra i Klinika Onkologii, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Poznań
 • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Poznań
 • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Poznań
 • Pracownia Patomorfologii i Diagnostyki Paweł Kurzawa, Poznań
 • Zakład Patologii Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
References
 • 1. Naprawa tkanek: regeneracj a komórek i włóknienie. W: Kumar V., Cotran R., Robbins S.L.: Patologia Robbinsa. Urban & Partner, Wrocław 2005: 65-83.
 • 2. Saropala N., Ingsirorat C.: Conservative treatment of vaginal vault granulation tissue following total abdominal hysterectomy. Int. J. Gynaecol. Obstet. 1998; 62: 55-58.
 • 3. Hwang J.H., Lee J.K., Lee N.W., Lee K.W.: Vaginal cuff closure: a comparison between the vaginal route and laparoscopic suture in patients undergoing total laparoscopic hysterectomy. Gynecol. Obstet. Invest. 2011; 71: 163-169.
 • 4. Song Y.S., Kang J.S., Park M.H.: Fallopian tube prolapse misdiagnosed as vault granulation tissue: a report of three cases. Pathol. Res. Pract. 2005; 201: 819-822.
 • 5. Nasir N., Desai M., Marshall J., Gupta N.: Prolapsed fallopian tube: cytological findings in a ThinPrep liquid based cytology vaginal vault sample. Diagn. Cytopathol. 2013; 41: 146-149.
 • 6. Ferris D.G., Messing M.J., Crosby J.H.: Vaginal intraepithelial neoplasia III detected after hysterectomy for benign conditions. J. Fam. Pract. 1995; 40: 81-85.
 • 7. Wai C.Y., Nihira M.A., Drewes P.G. i wsp.: Actinomyces associated with persistent vaginal granulation tissue. Infect. Dis. Obstet. Gynecol. 2005; 13: 53-55.
 • 8. Steinberg B.J., Mapp T., Mama S., Echols K.T.: Surgical treatment of persistent vaginal granulation tissue using CO2 laser vaporization under colposcopic and laparoscopic guidance. JSLS 2012; 16: 488-491.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dfeee7ea-0c27-4c80-9b9b-e5ed9e00b539
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.