PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 5 | 385–389
Article title

Endoskopowe leczenie przepukliny oponowo-mózgowej z towarzyszącym płynotokiem nosowym – opis przypadków klinicznych

Content
Title variants
EN
Endoscopic treatment of sphenoidal meningoencephalocele with accompanying nasal rhinorrhea – case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Przepukliny oponowo-mózgowe są rzadką patologią polegającą na przemieszczeniu opon mózgowych i/lub struktur mózgowia przez ubytek kostny w pokrywie lub podstawie czaszki. Stosunkowo częściej występują u dzieci, ujawniając się już w pierwszych miesiącach życia. U dorosłych najczęściej wykrywane są przypadkowo, w trakcie diagnostyki samoistnego płynotoku nosowego lub nawracającego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. MATERIAŁ I METODY W pracy przedstawiono 2 pacjentów, których leczono operacyjnie z powodu płynotoku nosowego wtórnego do przepuklin oponowo-mózgowych. U pierwszego pacjenta jedyną manifestacją przepukliny oponowo-mózgowej był samoistny płynotok nosowy, u drugiego płynotok nosowy i bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. U obu pacjentów wykonano endoskopową przezklinową plastykę ubytku kostnego, z odprowadzeniem przepukliny, u jednego zastosowano dodatkowo zewnętrzny drenaż lędźwiowy. WNIOSKI Każdy przypadek samoistnego płynotoku nosowego wymaga wnikliwej analizy, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki obrazowej. Mimo rzadkiego występowania przepuklin oponowo-mózgowych u dorosłych, należy pamiętać o tej przyczynie płynotoku nosowego, bowiem właściwe rozpoznanie i leczenie takiej patologii stwarzają możliwość całkowitego wyleczenia pacjenta i zapobiegają niebezpiecznym powikłaniom.
EN
BACKGROUND Meningoencephalocele is a rare pathology, characterized by protrusion of the meninges and/or cerebral structures, due to bone defect in the skull or cranial base. It is manifested relatively more frequently in children, already in their first months of life. In adults, it is usually diagnosed accidentally, in the course of diagnostics of spontaneous nasal rhinorrhea or recurring cerebrospinal meningitis. MATERIAL AND METHODS This study reports two cases of patients who underwent surgical treatment due to nasal rhinorrhea, secondary to meningoencephalocele. In the first patient, spontaneous rhinorrhea was the only manifestation of the menin-goencephalocele, in the second the signs were nasal rhinorrhea and a history of bacterial cerebrospinal meningitis. In both patients, an endoscopic endonasal reconstructive operation of the bone defect was performed, with reduction of the hernia, in one case an external lumber drainage was additionally applied. CONCLUSION Each case of spontaneous nasal rhinorrhea calls for thorough analysis, with particular emphasis on medical imaging. Despite the rare occurrence of meningoencephalocele in adults, one should keep it in mind as a cause of nasal rhinorrhea, because correct diagnosis and treatment of this pathological condition creates the possibility of curing the patient completely, and prevents dangerous complications.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
5
Pages
385–389
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 14 40-752 Katowice tel./fax 32 789 45 02
author
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
References
 • 1. Tabaee A., Anand V., Cappabianca P., Stamm A., Esposito F., Schwartz T. Endoscopic management of spontaneous meningoencephalocele of the lateral sphenoid sinus. J. Neurosurg. 2010; 112: 1070–1077.
 • 2. Blaiviea C., Lequeux T., Kampouridis S., Louryan S., Saussez S. Congenital transsphenoidal meningocele: case report and review of the literature. Am. J. Otolaryngol. 2006; 27: 422–424.
 • 3. Kumar K., Ganapathy K., Sumathi V., Rangachari V., Sundararajan I., Govidaraja R. Adult intranasal meningoencephalocelepresenting as a nasal polyp. J. Clin. Neurosci. 2005; 12: 594–596.
 • 4. Formica F., Iannelli A., Paludetti G., Di Rocco C. Transsphenoidal meningoencephalocele. Childs Nerv. Syst. 2002; 18: 295–298.
 • 5. Jabre A., Tabbador R., Samaraweera R. Transsphenoidal Meningoencephalocele in adults. Surg. Neurol. 2000; 54: 183–188.
 • 6. Saito K., Toda M., Sano K., Tomita T., Ogawa K., Yshida K. Application of the endoscopic transsphenoidal approach to true type transsellar transsphenoidal meningoencephalocele in an adult: a case report and literature review. Acta Neurochir. 2012; 154: 1511–1515.
 • 7. Kumar D., Maheshwari A., Rath B. et al. Transalar transphenoidal meningoencephalocele: A rare cause of respiratory distress in a neonate. J. Pediatr. Neurosci. 2011; 6: 118–120.
 • 8. Franco D., Alonso N., Ruas R., de Silva E., Freitas R., Franco T. Transsphenoidal meningoencephalocele associated with cleft lip and palate: challenges for diagnosis and surgical treatment. Childs Nerv. Syst. 2009; 25: 1455–1458.
 • 9. Mukerji S., Parmar H., Gujar S., Passamani P. Intranasal meningoencephalocele presenting as a nasal polyp – a case report. Clin. Imaging 2011; 35: 309–311.
 • 10. Rudnik A., Zawadzki T., Wojtacha M. et al. Endoscopic Transnasal Transsphenoidal Treatment of Pathology of the Sellar Region. Minim. Invasive Neurosurg. 2005; 48: 101–107
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dfe5f5c2-d54e-4154-a681-925f35b89943
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.