PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 15 | 31-38
Article title

Stanowisko badawcze do wizualizacji przepływu powietrza wokół izolowanego koła samochodowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawienie stanowiska badawczego zbudowa-nego w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej w celu analizy opo-ru aerodynamicznego obracającego się koła samochodowego. Głównym elementem stanowiska jest bieżnia składająca się z bezszwowo łączonego pasa, który został roz-ciągnięty między dwoma rolkami. Napędzanie pasa oraz sterowanie jego prędkością uzyskano dzięki zastosowaniu silnika elektrycznego wraz z falownikiem. Prędkość jest monitorowana przy użyciu dwóch czujników laserowych. Odpowiednią pozycję testowanego modelu osiągnięto dzięki zastosowaniu ramienia pomiarowego zapew-niającego stabilizację koła. Stanowisko zostało umieszczone w tunelu aerodynamicz-nym oraz zastosowane do badań mających na celu analizę przepływu powietrza wo-kół obracającego się koła. W tym celu zostało ono wyposażone w zestaw kamer oraz laser służące do wizualizacji przepływu metodą PIV.
Contributors
  • Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka
References
  • 1. Diasinos S., The Aerodynamic Interaction of a Rotating Wheel and a Downforce Pro-ducing Wing in Ground Effect, University of New South Wales, 2009.
  • 2. Fackrell J. E., The Aerodynamics of an Isolated Wheel Rotating in Contact with the Ground, Imperial College London University of London, 1974.
  • 3. Kopka J., Design of an Experimental Stand for Tests of Tire Aerodynamics, Politechnika Łódzka, 2014.
  • 4. Kulak M., Karczewski M., Spolaore G., Flow Around Rotating Wheels and Its Inter-action with Vehicle Aerodynamics – CFD vs. Wind Tunnel Tests, FISITA world congress, F2014-LWS-068.
  • 5. Landstrom Ch., Passenger Car Wheel Aerodynamics, Chalmers University of Techno-logy, 2011.
  • 6. Leśniewicz P., Kulak M., Karczewski M., Aerodynamic Analysis of an Isolated Vehicle Wheel, “J. of Physics: Conf. Series” 2014, No. 530, 012064.
  • 7. Materiały koncernu PSA Peugeot Citroën.
  • 8. Olasek K., Karczewski M., Multi-phase Modernisation of the Subsonic Wind Tunnel Orien-ted Towards Integration of cfd & Experiment, XX Fluid Mechanics Conference, 2012.
  • 9. Pietrzak P., Construction of the Measuring Arm for the Experimental Stand in a Wind Tunnel Facility, Politechnika Łódzka, 2016.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dfdcff6d-260a-43c7-9a1b-647b973e6d8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.