PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 1 | 87-111
Article title

Problemy pielęgnacyjne pacjenta z wielochorobowością w przebiegu otyłości

Content
Title variants
EN
Nursing problems of the patient with multichorism in the treatment of obesity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nadmierna masa ciała uznana jest za chorobę przewlekłą, która stanowi jedno z największych zagrożeń życia i zdrowia. Otyłość ma negatywny wpływ na organizm, a ludzie, których ona dotyczy narażeni są na rozwój groźnych schorzeń takich jak: cukrzyca, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze i udary mózgu, choroby pęcherzyka żółciowego, niektóre rodzaje raka oraz liczne problemy psychospołeczne. Odstąpienie od leczenia otyłości prowadzi nawet do śmierci. Ludzie otyli potrzebują wielokierunkowych działań interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, w których aktywnie uczestniczy pielęgniarka. W pracy przedstawiono opis indywidualnego przypadku i plan opieki wobec 46- letniego pacjenta z otyłością i wieloma chorobami współistniejącymi.
EN
Excess body weight is considered to be a chronic disease, which is one of the greatest life and health risks. Obesity has a negative impact on the body, and the people affected by it are exposed to the development of serious diseases including diabetes, coronary artery disease, hypertension and brain strokes, gall bladder disease, certain types of cancer as well as to numerous psychosocial problems. Givining up obesity treatment might lead even to death. Obese people need multidirectional interdisciplinary therapeutic team in which a nurse is actively involved. The paper presents an individual case study and a care plan for a 46-year-old patient with obesity and numerous co-morbidities.
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku
 • Wydział Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku
 • Wydział Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku
References
 • 1. Jung A. Otyłość - choroba cywilizacyjna. Pediatr. Med. Rodz, 2014;10,3: 226–232.
 • 2. Kózka M., Płaszewska- Żywko L. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 • 3. Brzeziński M., Jankowski M., Kamińska B. Skuteczność wybranych medycznych i pozamedycznych metod prewencji i ograniczenia występowania nadwagi i otyłości. Endokrynologia, otyłość i zaburzenia odżywiania. 2012; 8, 4..
 • 4. Tatoń J., Czech A., Bernas M. Otyłość. Zespół Metaboliczny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 • 5. Kózka M., Płaszewska- Żywko L. Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 • 6. Kaszuba D., Nowicka A. Pielęgniarstwo kardiologiczne. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 • 7. Szczeklik A., Choroby wewnętrzne. Medyczna Praktyka, Kraków 2011.
 • 8. Jarosz M., Kłosiewicz- Latoszek L. Otyłość - zapobieganie i leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
 • 9. Bilikiewicz A., Landowski L., Radziwiłłowicz B. Psychiatria. Repetytorium Wydanie 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 • 10. Krupki- Matuszczyk J., Matuszczyka M., Psychiatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice 2007.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dfd68d2d-599c-4b42-a587-8ec34b5f78be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.