PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 2 | 87–92
Article title

Abuses, resilience, behavioural problems and post-traumatic stress symptoms among unaccompanied migrant minors: an Italian cross-sectional exploratory study

Content
Title variants
PL
Nadużycia, rezyliencja, problemy behawioralne i objawy zespołu stresu pourazowego u małoletnich imigrantów bez opieki: przekrojowe badanie rozpoznawcze przeprowadzone we Włoszech
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aims of this study were to explore the type and prevalence of pre-/peri-migratory trauma experiences in unaccompanied minors and the prevalence of mental health problems and resilience. The study included 19 unaccompanied migrant minors aged 16–17 years coming from Egypt, Albania, Senegal, Bangladesh, Gambia, Morocco and Mali. The participants completed self-report questionnaires on emotional and behavioural problems, post-traumatic stress symptoms, abuse and resilience. All the unaccompanied migrant minors in our study were physically and psychologically abused at least once in their life and more than half were sexually abused before or during their migration. The most frequent abuses were: being hit with an object, being punished at school and at home with torture and infliction of pain, being forced to do something dangerous, being insulted, undergoing theft or damage of personal objects, being forced to look at sexual photos or videos and being sexually abused. The scores on post-traumatic stress, depression, anxiety and dissociation are above the clinical cut-off point. Mean scores in the scales of resilience are generally in line with normative data. These scores show that despite their traumatic pre-migratory and peri-migratory experiences of abuse and the clinical psychopathological effects, the minors interviewed proved to have good sources of resilience. Immigration policies however should be based not only on admittance to emergency refuge centres but also on assessing the subjects and providing them with psychological support for the traumas experienced in order to achieve a successful integration process in the host society.
PL
Celem badania była analiza rodzajów i częstości występowania przed- i okołomigracyjnych doświadczeń traumatycznych u małoletnich imigrantów bez opieki oraz występowania u nich zaburzeń zdrowia psychicznego i rezyliencji. Badaniem objęto 19 małoletnich imigrantów bez opieki w wieku 16–17 lat pochodzących z Egiptu, Albanii, Senegalu, Bangladeszu, Gambii, Maroka i Mali. Uczestnicy badania samodzielnie wypełnili kwestionariusze dotyczące problemów emocjonalnych i behawioralnych, objawów zespołu stresu pourazowego, nadużyć i rezyliencji. Wszyscy nieletni imigranci bez opieki uczestniczący w badaniu co najmniej raz w życiu doświadczyli znęcania fizycznego lub psychicznego, a ponad połowa była wykorzystywana seksualnie przed lub w trakcie migracji. Najczęstsze nadużycia obejmowały bicie przedmiotem, karanie w szkole i w domu z wykorzystaniem tortur i zadawania bólu, zmuszanie do wykonywania niebezpiecznych czynności, obrażanie, kradzież lub zniszczenia mienia, zmuszanie do oglądania fotografii lub filmów o treści erotycznej oraz wykorzystywanie seksualne. Wyniki dotyczące stresu pourazowego, depresji, lęku i dysocjacji znajdują się powyżej klinicznego punktu odcięcia. Średnie wyniki w skali rezyliencji pokrywają się na ogół z danymi normatywnymi. Wyniki te pokazują, że pomimo traumatycznych przed- i okołomigracyjnych doświadczeń związanych z nadużyciem i oddziaływaniem psychopatologicznym ankietowana młodzież wykazała dobrą rezyliencję. Polityka imigracyjna powinna opierać się nie tylko na przyjmowaniu imigrantów do ośrodków dla uchodźców, ale również na ich ocenie i udzieleniu im psychologicznego wsparcia w radzeniu sobie z traumatycznymi doświadczeniami w celu osiągnięcia udanego procesu integracji w przyjmującym społeczeństwie.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
87–92
Physical description
Contributors
 • Department of Psychology, University of Turin, Turin, Italy
 • Department of Psychology, University of Turin, Turin, Italy
 • Department of Psychology, University of Turin, Turin, Italy
References
 • Baddoura C, Merhi M: PTSD among children and adolescents in the Arab world. The Arab Journal of Psychiatry 2015; 26: 129–136.
 • Bean TI, Derluyn I, Eurelings-Bontekoe E et al.: Validation of the multiple language versions of the Hopkins Symptom Checklist-37 for refugee adolescents. Adolescence 2007; 42: 51–71.
 • Briere J: Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC): Professional Manual. Psychological Assessment Resources, Odessa, FL 1996.
 • Bronstein I, Montgomery P, Dobrowolski S: PTSD in asylum-seeking male adolescents from Afghanistan. J Trauma Stress 2012; 25: 551–557.
 • Daigneault I, Dion J, Hébert M et al.: Psychometric properties of the Child and Youth Resilience Measure (CYRM-28) among samples of French Canadian youth. Child Abuse Negl 2013; 37: 160–171.
 • Derluyn I: Emotional and behavioural problems in minor migrants in Belgium. Ethn Health 2004; 9 (Suppl 1): S34–S35.
 • Derluyn I, Broekaert E: Different perspectives on emotional and behavioural problems in unaccompanied refugee children and adolescents. Ethn Health 2007; 12: 141–162.
 • Derluyn I, Broekaert E, Schuyten G: Emotional and behavioural problems in migrant adolescents in Belgium. Eur Child Adolesc Psychiatry 2008; 17: 54–62.
 • Goodman R: Psychometric properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001; 40: 1337–1345.
 • Goodman R: The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. J Child Psychol Psychiatry 1997; 38: 581–586.
 • Heptinstall E, Sethna V, Taylor E: PTSD and depression in refugee children: associations with pre-migration trauma and post-migration stress. Eur Child Adolesc Psychiatry 2004; 13: 373–380.
 • Keles S, Friborg O, Idsøe T et al.: Resilience and acculturation among unaccompanied refugee minors. Int J Behav Dev 2016. DOI: 10.1177/0165025416658136.
 • Kisiel KL, Fehrenbach T, Torgersen E et al.: Constellations of interpersonal trauma and symptoms in child welfare: implications for a developmental trauma framework. J Fam Viol 2014; 29: 1–14.
 • Liebenberg L, Ungar M, Van de Vijver F: Validation of the Child and Youth Resilience Measure-28 (CYRM-28) among Canadian youth. Res Soc Work Pract 2012; 22: 219–226.
 • Longobardi C, Prino LE, Marengo D et al.: Student-teacher relationships as a protective factor for school adjustment during the transition from middle to high school. Front Psychol 2016; 7: 1988.
 • Ní Raghallaigh M, Gilligan R: Active survival in the lives of unaccompanied minors: coping strategies, resilience, and the relevance of religion. Child Fam Soc Work 2010; 15: 226–237.
 • Sanchez-Cao E, Kramer T, Hodes M: Psychological distress and mental health service contact of unaccompanied asylum-seeking children. Child Care Health Dev 2013; 39: 651–659.
 • Sleijpen M, Boeije HR, Kleber RJ et al: Between power and powerlessness: a meta-ethnography of sources of resilience in young refugees. Ethn Health 2016; 21: 158–180.
 • Tobia V, Gabriele MA, Marzocchi GM: Norme italiane dello Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): il comportamento dei bambini italiani valutato dai loro insegnanti. Disturbi di attenzione e iperattività 2011; 6: 167–174.
 • UN High Commissioner for Refugees (UNHCR): Asylum Trends. 2015. Available from: http://popstats.unhcr.org/en/overview.
 • UN High Commissioner for Refugees (UNHCR): UNHCR Central Mediterranean Sea Initiative (CMSI): EU solidarity for rescue-atsea and protection of refugees and migrants, 13 May 2014. Available from: http://www.refworld.org/docid/538d73704.html.
 • Vervliet M, Lammertyn J, Broekaert E et al.: Longitudinal follow-up of the mental health of unaccompanied refugee minors. Eur Child Adolesc Psychiatry 2014; 23: 337–346.
 • Zolotor AJ, Runyan DK, Dunne MP et al.: ISPCAN child abuse screening tool children’s version (ICAST-C): instrument development and multi-national pilot testing. Child Abuse Negl 2009; 33: 833–841.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dfb6ddb5-6e99-4a45-8e1e-286b4d449d09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.