PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 2 | 152–162
Article title

Oporne nadciśnienie tętnicze jako problem w praktyce klinicznej

Content
Title variants
EN
The issue of treatment-resistant hypertension in clinical practice
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Resistant hypertension is defined as a clinical situation characterised by a failure to achieve lower systolic and diastolic blood pressure levels below 140 mm Hg and 90 mm Hg, respectively, despite the use of the principles of lifestyle modification as well as pharmacological treatment, including a diuretic as well as two other antihypertensives belonging to different groups, administered at adequate doses (mineralocorticoid receptor may not be included in the regimen). Previous studies suggest that the prevalence of resistant hypertension in the population of patients receiving antihypertensive treatment is 13%. According to a Polish nationwide survey NATPOL 2011, 13% of patients treated due to hypertension suffer from resistant hypertension. It was noted that factors predisposing and/or related to the development of resistant hypertension primarily include: advanced age, high/increased baseline blood pressure (systolic pressure in particular), obesity, excessive salt intake, chronic renal disease and diabetes. There is a consistent view that apart from non-compliance with lifestyle modification, an inadequate antihypertensive regimen and/or non-compliance with therapeutic indications are among the most common causes of treatment-resistant hypertension. Current recommendations for the management of patients with resistant hypertension also stress the importance of identifying the causes of secondary hypertension. This represents a very important element in the management of resistant hypertension and may facilitate pharmacological treatment. In the case of failure to achieve blood pressure target values, it is recommended to include a drug belonging to aldosterone receptor antagonists. If both, non-pharmacological and pharmacological therapies prove inefficient, surgical treatment of resistant hypertension may be considered in selected cases.
PL
Oporne nadciśnienie tętnicze definiowane jest jako sytuacja kliniczna, kiedy wykorzystując zasady modyfikacji stylu życia oraz leczenie farmakologiczne – obejmujące diuretyk i dwa inne leki hipotensyjne z rożnych grup w adekwatnych dawkach (schemat nie musi uwzględniać antagonisty receptora mineralokortykoidowego) – nie udaje się obniżyć ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego odpowiednio poniżej 140 mm Hg i 90 mm Hg. Dotychczasowe badania wskazują na sięgający blisko 13% odsetek występowania opornego nadciśnienia tętniczego w populacji leczonej hipotensyjnie. Z ogolnopolskiego badania NATPOL 2011 wynika, że częstość występowania opornego nadciśnienia tętniczego sięga 13% chorych leczonych na nadciśnienie tętnicze. Zwrocono uwagę, że do czynnikow predysponujących do rozwoju opornego nadciśnienia tętniczego lub/i związanyc hz nim należą zwłaszcza: bardziej zaawansowany wiek, wysokie/wyższe wyjściowe ciśnienia tętnicze (przede wszystkim skurczowe), otyłość, nadmierne spożycie soli kuchennej, przewlekła choroba nerek czy cukrzyca. Panuje zgodny pogląd, że obok nieprzestrzegania zasad modyfikacji stylu życia jedną z najczęstszych przyczyn opornego nadciśnienia tętniczego jest niewłaściwy schemat leczenia hipotensyjnego lub/i niestosowanie się do zaleceń terapeutycznych. We wspołczesnych zaleceniach dotyczących postępowania z chorym na oporne nadciśnienie podkreśla się rownież znaczenie wykrycia przyczyny rozwoju nadciśnienia wtornego. Zajmuje to bardzo ważne miejsce w schemacie postępowania z chorym na oporne nadciśnienie tętnicze i może ułatwić prowadzenie leczenia farmakologicznego. W przypadku nieosiągnięcia docelowych wartości ciśnienia tętniczego zaleca się dołączenie leku z grupy antagonistow receptora aldosteronu. W sytuacji nieskuteczności terapii niefarmakologicznej i farmakologicznej w wybranych przypadkach do rozważenia pozostaje leczenie zabiegowe nadciśnienia opornego.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
152–162
Physical description
Contributors
 • Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, Warszawa, Polska
 • Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii, Warszawa, Polska
References
 • 1. Florczak E, Prejbisz A, Szwench-Pietrasz E et al.: Oporne nadciśnienie tętnicze – problem o rosnącym znaczeniu klinicznym. In: Więcek A, Kokot F (eds.): Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. Vol. XII, Medycyna Praktyczna, Krakow 2013: 27–34.
 • 2. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2013; 31: 1281–1357.
 • 3. Calhoun DA, Jones D, Textor S et al.: Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, and treatment. A scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research. Hypertension 2008; 51: 1403–1419.
 • 4. Egan BM, Zhao Y, Axon RN: US trends in prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension, 1988–2008. JAMA 2010; 303: 2043–2050.
 • 5. Persell SD: Prevalence of resistant hypertension in the United States, 2003–2008. Hypertension 2011; 57: 1076–1080.
 • 6. de la Sierra A, Banegas JR, Oliveras A et al.: Clinical differences between resistant hypertensives and patients treated and controlled with three or less drugs. J Hypertens 2012; 30: 1211–1216.
 • 7. Kaplan NM: Resistant hypertension. J Hypertens 2005; 23: 1441–1444.
 • 8. Ruttanaumpawan P, Nopmaneejumruslers C, Logan AG et al.: Association between refractory hypertension and obstructive sleep apnea. J Hypertens 2009; 27: 1439–1445.
 • 9. Wolk R, Shamsuzzaman AS, Somers VK: Obesity, sleep apnea, and hypertension. Hypertension 2003; 42: 1067–1074.
 • 10. Florczak E, Prejbisz A, Szwench-Pietrasz E et al.: Clinical characteristics of patients with resistant hypertension: the RESIST-POL study. J Hum Hypertens 2013; 27: 678–685.
 • 11. Pimenta E, Calhoun DA: Resistant hypertension and aldosteronism. Curr Hypertens Rep 2007; 9: 353–359.
 • 12. Pimenta E, Gaddam KK, Oparil S et al.: Effects of dietary sodium reduction on blood pressure in subjects with resistant hypertension: results from a randomized trial. Hypertension 2009; 54: 475–481.
 • 13. Eze-Nliam CM, Thombs BD, Lima BB et al.: The association of depression with adherence to antihypertensive medications: a systematic review. J Hypertens 2010; 28: 1785–1795.
 • 14. Friedman O, Bradley TD, Ruttanaumpawan P et al.: Independent association of drug-resistant hypertension to reduced sleep duration and efficiency. Am J Hypertens 2010; 23: 174–179.
 • 15. Calhoun DA: Low-dose aldosterone blockade as a new treatment paradigm for controlling resistant hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich) 2007; 9 (Suppl. 1): 19–24.
 • 16. Chapman N, Dobson J, Wilson S et al.: Effect of spironolactone on blood pressure in subjects with resistant hypertension. Hypertension 2007; 49: 839–845.
 • 17. Gaddam K, Pimenta E, Thomas SJ et al.: Spironolactone reduces severity of obstructive sleep apnoea in patients with resistant hypertension: a preliminary report. J Hum Hypertens 2010; 24: 532–537.
 • 18. Vaclavik J, Sedlak R, Plachy M et al.: Addition of spironolactone in patients with resistant arterial hypertension (ASPIRANT). Hypertension 2011; 57: 1069–1075.
 • 19. Bobrie G, Frank M, Azizi M et al.: Sequential nephron blockade versus sequential renin-angiotensin system blockade in resistant hypertension: a prospective, randomized, open blinded endpoint study. J Hypertens 2012; 30: 1656–1664.
 • 20. Symplicity HTN‑1 Investigators: Catheter‑based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: durability of blood pressure reduction out to 24 months. Hypertension 2011; 57: 911–917.
 • 21. Symplicity HTN‑2 Investigators; Esler MD, Krum H, Sobotka PA et al.: Renal sympathetic denervation in patients with treatment‑resistant hypertension (The Symplicity HTN‑2 Trial): a randomised controlled trial. Lancet 2010; 376: 1903–1909.
 • 22. Schmieder R, Redon J, Grassi G et al.: ESH position paper: renal denervation – an interventional therapy of resistant hypertension. J Hypertens 2012; 30: 837–841.
 • 23. Szwench E, Florczak E, Prejbisz A et al.: Oporne nadciśnienie tętnicze – postępy w diagnostyce i leczeniu. Kardiol Pol 2012; 70: 66–74.
 • 24. Scheffers IJ, Kroon AA, Schmidli J et al.: Novel baroreflex activation therapy in resistant hypertension: results of a European multi‑center feasibility study. J Am Coll Cardiol 2010; 56: 1254–1258.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dfa16ef1-2456-4e4f-8bf7-76eaccd8f859
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.