PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 2 | 133-140
Article title

Czy wszystkie dzieci w V stadium przewlekłej choroby nerek w Polsce powinny być dializowane, w opinii nefrologów, neonatologów i lekarzy intensywnej terapii?

Content
Title variants
EN
Should all the children with chronic kidney disease stage 5 in Poland be obligatorily treated with dialysis – attitudes of nephrologists, neonatologists and intensivists?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Withholding or withdrawing renal replacement therapy consist one of most cumbersome and difficult decision for nephrologists. There are no current guidelines in Poland concerning this issue. Thus, physicians make their decisions based on personal experience and literature data. The aim of this multicentre nationwide study (conducted under auspices of Polish Society for Paediatric Nephrology in 12 paediatric nephrology/ dialysis units) was to reveal the attitude of Polish physicians dealing with qualification to chronic dialysis (nephrologists, neonatologists and intensivists) to chronic dialysis withholding or withdrawal in children. The study was addressed to whole population of nephrologists, intensivists and neonatologists dealing with chronic renal replacement therapy for children from key paediatric nephrology centres in Poland. The response rate was 56%. The study revealed that despite the specialty most of respondents accept chronic dialysis withholding or withdrawal as the alternative in selected clinical situations. Physicians reported that comorbidities, long-term prognosis and parents’ opinion had have highest impact on their opinion. The decision process should be conducted by a multidisciplinary team made up of treating physician, head of the department and consulting nephrologists. Most of respondents suggested implementing national guidelines concerning qualification, withholding or withdrawal of chronic dialysis therapy in children. Physicians of longer professional experience and higher professional position (managing) significantly more often opted for this solution.
PL
Podejmowanie decyzji o zastosowaniu lub nie leczenia nerkozastępczego u dziecka należy do ważniejszych dylematów, przed jakimi staje nefrolog. Nie ma obecnie w Polsce zaleceń co do takiego postępowania, a lekarze podejmują takie wyzwanie w oparciu o swoje doświadczenie i dostępne dane z piśmiennictwa zagranicznego. Celem badania przeprowadzonego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej było poznanie na ten trudny temat opinii lekarzy mających styczność z dializoterapią, czyli nefrologów, anestezjologów oraz neonatologów z 12 ośrodków w Polsce, prowadzących terapię dializami. Badanie przeprowadzono w formie anonimowej ankiety skierowanej do całej polskiej populacji lekarzy leczących dializami w kluczowych ośrodkach. Uzyskano wysoki wskaźnik odpowiedzi (56%). Badanie wykazało, że polscy lekarze (bez względu na specjalizację) zdecydowanie opowiadają się za istnieniem sytuacji uzasadniających powstrzymanie się od leczenia nerkozastępczego w przewlekłej niewydolności nerek. Czynnikami o kluczowym znaczeniu dla lekarzy były: choroby współistniejące, odległe rokowanie, opinia rodziców. Decyzja o powstrzymaniu się od dializ powinna być podejmowana przez zespół wielodyscyplinarny, w skład którego mają wchodzić lekarz prowadzący, szef oddziału i konsultujący nefrolog. Ogromna większość lekarzy, którzy mają do czynienia z takimi sytuacjami, wskazała na konieczność istnienia krajowych wytycznych dotyczących zastosowania u dzieci przewlekłego leczenia nerkozastępczego. Częściej potrzebę opracowania takich wytycznych sygnalizowali lekarze zajmujący stanowiska kierownicze oraz o większym doświadczeniu klinicznym.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
133-140
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
author
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Katedra Socjologii Kultury, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • 1. Bunchman T.E.: Infant dialysis: the future is now. J. Pediatr. 2000; 136: 1-2.
 • 2. Kjellstrand C.M.: Giving life, giving death: ethical problems of high-technology medicine. Acta Med. Scand. Suppl. 1988; 725: 1-88.
 • 3. Auer J.: Issues surrounding the withdrawal of dialysis treatment. Nephrol. Dial. Transplant. 1998; 13: 1149-1151.
 • 4. Jander A.: The ethics of renal replacement therapy in newborn and infants. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii 2008; 5: 59-63.
 • 5. Beauchamp T.L., Childress J.F.: Principles of Biomedical ethics. Oxford University Press, New York 1994.
 • 6. Ledermann S.E., Scanes M.E., Fernando O.N. i wsp.: Long-term outcome of peritoneal dialysis in infants. J. Pediatr. 2000; 136: 24-29.
 • 7. Shroff R., Rees L., Trompeter R. i wsp.: Long-term outcome of chronic dialysis in children. Pediatr. Nephrol. 2006; 21: 257-264.
 • 8. Jander A., Nowicki M., Tkaczyk M. i wsp.: Chronic peritoneal dialysis in infants - preliminary results of the multicenter survey. Przegl. Lek. 2006; 63 supl. 3: 72-74.
 • 9. Sessa A.: When dialysis becomes worse than death. Nephrol. Dial. Transplant. 1995; 10: 1128-1130.
 • 10. Keating R.F., Moss A.H., Sorkin M.I., Paris J.J.: Stopping dialysis of an incompetent patient over the family’s objection: is it ever ethical and legal? J. Am. Soc. Nephrol. 1994; 4: 1879-1883.
 • 11. Sjokvist P., Nilstun T., Svantesson M., Berggren L.: Withdrawal of life support - who should decide? Differences in attitudes among the general public, nurses and physicians. Intensive Care Med. 1999; 25: 949-954.
 • 12. Rutecki G.W, Cugino A., Jarjoura D. i wsp.: Nephrologists’ subjective attitudes towards end-of-life issues and the conduct of terminal care. Clin. Nephrol. 1997; 48: 173-180.
 • 13. Geary D.F.: Attitudes of pediatric nephrologists to management of end-stage renal disease in infants. J. Pediatr. 1998; 133: 154-156.
 • 14. Grenda R.: Ethical aspects of renal replacement therapy in children. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii 2008; 5: 64-70.
 • 15. Riafio I., Malaga S., Callis L. i wsp.: Towards guidelines for dialysis in children with end-stage renal disease. Pediatr. Nephrol. 2000; 15: 157-162.
 • 16. Fauriel I., Moutel G., Moutard M.L. i wsp.: Decisions concerning potentially life-sustaining treatments in paediatric nephrology: a multicentre study in Frenchspeaking countries. Nephrol. Dial. Transplant. 2004; 19: 1252-1257.
 • 17. Shooter M., Watson A.: The ethics of withholding and withdrawing dialysis therapy in infants. Pediatr. Nephrol. 2000; 14: 347-351.
 • 18. Galla J.H.: Clinical practice guideline on shared decision-making in the appropriate initiation of and withdrawal from dialysis. The Renal Physicians Association and the American Society of Nephrology. J. Am. Soc. Nephrol. 2000; 11: 1340-1342.
 • 19. Stuczyńska K.: Uporczywa terapia - ujęcie prawne. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii 2006; 3: 99-110.
 • 20. Withholding or Withdrawing Life Saving Treatment in Children: A Framework for Practice. Royal College of Paediatrics and Child Health, London 1997.
 • 21. Patel S.S., Holley J.L.: Withholding and withdrawing dialysis in the intensive care unit: benefits derived from consulting the Renal Physicians Association/American Society of Nephrology clinical practice guideline, shared decision-making in the appropriate initiation of and withdrawal from dialysis. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2008; 3: 587-593.
 • 22. Stompór T.: Chosen ethical problems in dialysis therapy - an “adult” nephrologist point of view. Bioetyczne Zeszyty Pediatrii 2008; 5: 79-90.
 • 23. Hackett A.S., Watnick S.G.: Withdrawal from dialysis in end-stage renal disease: medical, social, and psychological issues. Semin. Dial. 2007; 20: 86-90.
 • 24. Germain M.J., Cohen L.M., Davison S.N.: Withholding and withdrawal from dialysis: what we know about how our patients die. Semin. Dial. 2007; 20: 195-199.
 • 25. Van Biesen W, Lameire N., Veys N., Vanderhaegen B.: From curing to caring: one character change makes a world of difference. Issues related to withholding/ withdrawing renal replacement therapy (RRT) from patients with important comorbidities. Nephrol. Dial. Transplant. 2004; 19: 536-540.
 • 26. Singer P.A.: Nephrologists’ experience with and attitudes towards decisions to forego dialysis. The End-Stage Renal Disease Network of New England. J. Am. Soc. Nephrol. 1992; 2: 1235-1240.
 • 27. Russ A.J., Shim J.K., Kaufman S.R.: The value of “life at any cost”: talk about stopping kidney dialysis. Soc. Sci. Med. 2007; 64: 2236-2247.
 • 28. Holley J.L., Davison S.N., Moss A.H.: Nephrologists’ changing practices in reported end-of-life decisionmaking. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2007; 2: 107-111.
 • 29. Davison S.N., Jhangri G.S., Holley J.L., Moss A.H.: Nephrologists’ reported preparedness for end-of-life decision-making. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2006; 1: 1256-1262.
 • 30. Esteban A., Gordo F., Solsona J.F. i wsp.: Withdrawing and withholding life support in the intensive care unit: a Spanish prospective multicentre observational study. Intensive Care Med. 2001; 27: 1744-1749.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-df9cd067-ce4e-4d8b-a1c9-179e3d46e00b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.