PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 4 | 234-243
Article title

Ocena opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentek z rozpoznaniem raka jajnika leczonych cytostatykami

Content
Title variants
EN
Quality of nurses’ work as assessed patients with ovarian cancer undergoing chemotherapy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ovarian cancer is the second most common cause of mortality due to female genital malignancies in Poland and thus a considerable problem in gynecologic oncology. In spite of introduction of novel therapies and new diagnostic modalities, treatment outcome is far from satisfactory. Therapeutic failures are associated first and foremost with detection of the disease at a late clinical stage in most patients. Treatment of ovarian cancer, characterized by a high recurrence rate, is prolonged and cumbersome for the female organism, due mainly to multiple side effects associated with administration of cytostatics. The purpose of this study was to evaluate the work of nurses and midwives, caring for patients undergoing chemotherapy at the Department of Gynecologic Oncology. In 2009 and 2010, 100 hospitalized patients filled-in a custom-designed questionnaire. The questionnaire included a general part, devoted to sociodemographic and clinical data, and a detailed part, consisting of 6 sections, assessing particular aspects of nursing care stemming from nurses’ and midwives’ professional functions. Results obtained have led us to conclude that patients’ level of satisfaction concerning the quality of nursing care is in fact very high. Not a single negative mark appeared in the study, evidencing good quality of services provided. Only a few aspects of care assessed by the patients require institution of reparative action. These include patients’ education and sense of intimacy during examination and nursing procedures. Comparative analysis included results of studies performed at Center of Oncology in Warsaw, at two oncologic departments in Lublin and at the Regional Center of Oncology in Kielce. Results obtained demonstrate that the highest level of satisfaction with quality of nurses’ work was obtained at the Department of Gynecologic Oncology in Poznań.
PL
Rak jajnika stanowi drugą co do częstości przyczynę zgonów z powodu nowotworów narządów rodnych w Polsce i jest dużym problemem dla onkologii ginekologicznej. Mimo wprowadzania do terapii nowoczesnych leków oraz nowych badań diagnostycznych efekty są bardzo niezadowalające. Niepowodzenia w postępowaniu terapeutycznym wynikają przede wszystkim z rozpoznawania choroby w znacznym stopniu zaawansowania u większości pacjentek. Leczenie raka jajnika, cechującego się dużą skłonnością do nawrotów, jest długotrwałe i obciąża organizm kobiety z powodu wielu skutków ubocznych występujących podczas leczenia cytostatykami. Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości pracy pielęgniarek i położnych świadczących opiekę chorym leczonym chemioterapią w Klinice Onkologii Ginekologicznej. Opracowane na potrzeby pracy ankiety wypełniło 100 pacjentek hospitalizowanych na oddziale w latach 2009 i 2010. Kwestionariusz podzielono na część ogólną, zawierającą dane socjodemograficzne i kliniczne, oraz szczegółową, składającą się z 6 części, w których wystawiane oceny dotyczyły różnych aspektów opieki wynikających z funkcji zawodowych pielęgniarek i położnych. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, iż poziom satysfakcji pacjentek oceniających jakość pracy zespołu jest bardzo wysoki. W badaniu nie pojawiła się ani jedna ocena negatywna, co świadczy o dobrym poziomie świadczonych usług. Tylko nieliczne aspekty opieki opiniowane przez chore wymagają wprowadzenia działań naprawczych. Należą do nich edukacja pacjentów i poczucie intymności w trakcie badań i zabiegów pielęgniarskich. Do analizy porównawczej użyto wyników badań przeprowadzonych w warszawskim Centrum Onkologii – Instytucie, w dwóch oddziałach onkologicznych w Lublinie i Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Uzyskane dane jednoznacznie wykazały, iż najwyższy poziom satysfakcji pacjentów z oceny jakości pracy pielęgniarek i położnych uzyskano w Klinice Onkologii Ginekologicznej w Poznaniu.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
234-243
Physical description
Contributors
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Tomasz Opala
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Tomasz Opala
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Tomasz Opala
author
 • Katedra Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Tomasz Opala
References
 • 1. Michalska M., Spaczyński M.: Epidemiologia oraz czynniki ryzyka w raku jajnika. Służba Zdrowia 2001; 38-41.
 • 2. Dyk D., Krysiak I., Zadroga M.: Ocena satysfakcji pacjenta z opieki pielęgniarskiej. Pielęg. Pol. 2005; 1: 49-52.
 • 3. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące ryzyka dziedzicznie uwarunkowanego zachorowania na raka gruczołu piersiowego i raka jajnika. Ginekologia po Dyplomie 2006: l00.
 • 4. Wroński K., Cywiński J., Depta A. i wsp.: Rak jajnika - kto powinien operować kobiety z tym nowotworem? Ginekol. Prakt. 2008; 1: 13-21.
 • 5. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w guzach niezłośliwych i raku jajnika. Ginekologia po Dyplomie 2006: 106-107, 37, 42, 108.
 • 6. Krasuska M.E.: Opieka w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo YOKAM, Lublin 1997.
 • 7. Stępień R., Wrońska I.: Jak opiekę pielęgniarską oceniają kobiety po mastektomii. Pielę. Położna 2003; 7.
Document Type
communication
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-df490dc0-0c49-4950-94a0-7c4962de6eb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.