PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 1 | 108–118
Article title

Użyteczność diagnostyczna niektórych testów wykrywających przeciwciała przeciwko Borrelia burgdorferi

Content
Title variants
EN
Diagnostic usefulness of some test kits used in detection of Borrelia burgdorfer
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Diagnostyka boreliozy często jest problematyczna. Niejednoznaczny obraz kliniczny tej choroby, a także zróżnicowana odpowiedź immunologiczna na występujące w środowisku gatunki Borrelia burgdorferi stwarzają trudności w rozpoznaniu zakażenia. Istotne jest zatem stosowanie takich metod diagnostycznych, które będą w możliwie najmniejszym stopniu obarczone wynikami fałszywie dodatnimi oraz ujemnymi. Przeprowadzone badania oraz porównanie wyników otrzymanych przy zastosowaniu metody ELISA i dwóch rodzajów testów Western blot ukazują znaczną liczbę wyników uznanych za fałszywie dodatnie lub ujemne. Całkowita zgodność wyników testów ELISA i Western blot wyniosła: 65,6% (IgM ELISA: Mikrogen), 69,8% (IgM ELISA: Viramed), 83,9% (IgG ELISA: Mikrogen), 81,9% (IgG ELISA: Viramed). Zaobserwowano większą zgodność wyników dla przeciwciał klasy IgG. Z kolei dla klasy IgM wykazano 11,45% (Mikrogen) i 13,5% (Viramed) ujemnych wyników w teście ELISA potwierdzonych jako dodatnie testem Western blot. Zatem mimo zastosowania bardzo czułego testu przesiewowego uzyskano znaczny odsetek wyników fałszywie ujemnych. Należy unikać takiej sytuacji przy przeprowadzaniu dwuetapowej diagnostyki, w której zakłada się potwierdzanie tylko dodatnich i wątpliwych wyników. W prezentowanym badaniu wykazano, że użyty do diagnostyki test ELISA jest zbyt mało czuły do stosowania go jako test przesiewowy. Uzyskane rozbieżności w wynikach testów Western blot mogą być efektem różnic w składach antygenów oraz sposobie ich pozyskania.
EN
Diagnosis of Lyme disease is often problematic. Atypical clinical symptoms and diversified immunological response to the various Borrelia burgdorferi species present in the environment cause difficulties in a correct diagnosis. Hence the importance of using diagnostic methods least significantly affected by false positive and false negative results. The comparison of results achieved with ELISA test kit and two different Western blot test kits shows a considerable number of false positive and false negative results. The total conformity of ELISA test and Western blot tests results in our study was 65.6% (IgM ELISA: Mikrogen), 69.8% (IgM ELISA: Viramed), 83.9% (IgG ELISA: Mikrogen), 81.9% (IgG ELISA: Viramed). Higher conformity was observed in results for IgG antibodies. However, for IgM antibodies 11.45% (Mikrogen) and 13.5% (Viramed) of negative results achieved with ELISA test kit were indicated as positive using Western blot test kits. Despite the use of a very sensitive screening test, a considerable amount of false negative results was obtained. Such a situation is concerning in a two-step diagnostic procedure where only positive and equivocal results are further confirmed by Western blot method. The obtained results have demonstrated that ELISA test kit used in this study is not sensitive enough to be used as a screening test. The divergences obtained in Western blot tests results may be caused by the differences in the composition of each test and the differences in the methods of deriving antigens.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
108–118
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zabrze, Polska. Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii: prof. dr hab. n. med. Wojciech Król
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zabrze, Polska. Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii: prof. dr hab. n. med. Wojciech Król
 • Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, Polska
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zabrze, Polska. Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii: prof. dr hab. n. med. Wojciech Król
author
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zabrze, Polska. Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii: prof. dr hab. n. med. Wojciech Król
References
 • 1. Czubasiewicz Z, Strzelczyk JK, Krzakiewicz K: Przegląd metod służących do wykrycia zakażenia Borrelia burgdorferi. Pediatr Med Rodz 2013; 9: 144–149.
 • 2. Richter D, Schlee DB, Allgöwer R et al.: Relationships of a novel Lyme disease spirochete, Borrelia spielmani sp. nov., with its hosts in Central Europe. Appl Environ Microbiol 2004; 70: 6414–6419.
 • 3. Mączka I, Tylewska-Wierzbanowska S: Cykl krążenia krętków Borrelia burgdorferi w środowisku. Post Mikrobiol 2010; 49: 25–32.
 • 4. Hubálek Z, Halouzka J: Distribution of Borrelia burgdorferi sensu lato genomic groups in Europe, a review. Eur J Epidemiol 1997; 13: 951–957.
 • 5. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce – 1998–2014. Available from: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p. html#04.
 • 6. Raczkiewicz A, Tłustochowicz W: Borelioza (choroba z Lyme). Medycyna po Dyplomie 2013, 11.
 • 7. Wilske B, Zöller L, Brade V et al.: MIQ, 12 : Lyme-Borreliose. In: Mauch H, Lütticken R (eds.): MIQ. Qualitätsstandards in der mikrobiologisch-infektiologischen Diagnostik. Urban & Fischer Verlag, Munich 2000.
 • 8. Chmielewska-Badora J, Cisak E, Wójcik-Fatla A et al.: Correlation of tests for detection of Borrelia burgdorferi sensu lato infection in patients with diagnosed borreliosis. Ann Agric Environ Med 2006; 13: 307–311.
 • 9. Von Baehr R, Becker W, Bennefeld H et al.: Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme. Wytyczne. Deutsche Borreliose-Gesellschaft e.V., 2011.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-df487561-c6bb-4ca7-b4a0-f96ede24cd96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.