PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 4 | 219-226
Article title

Występowanie objawów depresyjnych u młodych diabetyków i ich związek z efektywnością leczenia cukrzycy

Content
Title variants
EN
Prevalence of depression among young diabetics and its correlation with quality of diabetes control
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Diabetes mellitus (DM), being a chronic and essentially incurable disease, is associated with a significant risk of mental disorders in persons affected. The aim of this paper was to answer the following questions: 1) do young people afflicted with type 1 DM are more depressive than healthy peers?; 2) is there a correlation between severity of depression and quality of diabetes control? The study encompassed a group of 100 patients (50 boys and 50 girls) aged 16-22.2 years (mean age 17.8 years; SD=1.6 years) with type 1 DM and 100 healthy age-matched peers. Symptoms of depression were assessed using the Beck Depression Inventory; quality of management of diabetes was assessed by measuring the level of glycosylated haemoglobin (HbA1c), a generally accepted indicator of quality of metabolic control. HbA1c level was a criterion used to assign each patient to one of three subgroups, depending on quality of DM control attained in his or her case: 1) poor, 2) acceptable, 3) good. Results obtained indicate, that patients with DM are significantly more depressive than their healthy peers (p<0.05). Analysis of gender-dependent differences revealed a significantly higher level of depression in diabetic boys as compared with healthy boys (p<0.05). Significant differences in the level of depression were noticed among subgroups depending on quality of metabolic control. Diabetics who have their DM better controlled, present significantly less depressive symptoms (p<0.01). These findings relate to the entire study population and to the girls’ group. DM may constitute one of risk factors for development of depression. Depression may result in inadequate metabolic control. Ineffective management of DM may contribute to the development of depressive symptoms in young diabetics.
PL
Cukrzyca jako choroba przewlekła i nieuleczalna niesie ryzyko występowania zaburzeń psychicznych u osób na nią chorujących. Celem niniejszej pracy była odpowiedź na pytania: 1) czy młodzi pacjenci chorujący na cukrzycę typu 1 są bardziej depresyjni od zdrowych rówieśników?; 2) czy istnieje związek między nasileniem depresji a efektywnością leczenia cukrzycy? Do badania włączono 100-osobową grupę pacjentów (50 dziewcząt i 50 chłopców) w wieku 16-22,2 roku (średnia: 17,8; s=1,6) z cukrzycą typu 1 oraz 100 zdrowych rówieśników. Objawy depresyjne badano Inwentarzem depresji Becka, za wskaźnik efektywności leczenia przyjęto stężenie hemoglobiny glikozylowanej (HbA1c) określające stopień kontroli metabolicznej. HbA1c była kryterium przyporządkowania każdego pacjenta do jednej z trzech grup efektywności leczenia cukrzycy: 1) niewystarczająca; 2) do akceptacji; 3) dobra. Wyniki badań dowiodły, że pacjenci z cukrzycą są istotnie bardziej depresyjni niż zdrowi rówieśnicy (p<0,05). Analiza różnic w obrębie płci wskazała na istotnie wyższy poziom depresji u chorych chłopców w porównaniu z chłopcami zdrowymi (p<0,05). Między pacjentami o różnym stopniu efektywności leczenia cukrzycy występują istotne różnice w poziomie depresji. Diabetycy o lepszym wyrównaniu metabolicznym cukrzycy mają istotnie mniej objawów depresyjnych (p<0,01). Takie wyniki odnoszą się do ogółu badanych oraz grupy chorych dziewcząt. Cukrzyca może stanowić jeden z czynników ryzyka występowania depresji. Depresja może wpływać na niedostateczną kontrolę cukrzycy. Słabe wyniki leczenia cukrzycy mogą przyczyniać się do pojawiania się objawów depresyjnych u młodych diabetyków.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
219-226
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki.
References
 • 1. Smoczkiewicz R.: Psychologiczne aspekty cukrzycy dzieci i młodzieży. W: Otto-Buczkowska E. (red.): Cukrzyca wieku rozwojowego. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1999: 237-244.
 • 2. Guthrie D., Bartocas C., Jarosz-Chobot P., Konstantinova M.: Psychosocial issues for children and adolescents with diabetes: overview and recommendations. Diabetes Spectrum 2003; 16: 7-12.
 • 3. Northam E.A., Matthews L.K., Anderson P.J. i wsp.: Psychiatric morbidity and health outcome in type 1 diabetes - perspectives from a prospective longitudinal study. Dia-bet. Med. 2004; 22: 152-157.
 • 4. Kanner S., Hamnrin V., Grey M.: Depression in adolescents with diabetes. J. Child Adolesc. Psychiatr. Nurs. 2003; 16: 15-24.
 • 5. Blanz B.J., Rensch-Riemann B.S., Fritz-Sigmund D.I., Schmidt M.H.: IDDM is a risk factor for adolescents psychiatric disorders. Diabetes Care 1993; 16: 1570-1587.
 • 6. Gavard J.A., Lustman P.J., Clouse R.E.: Prevalence of depression in adults with diabetes: an epidemiological evaluation. Diabetes Care 1993; 16: 1167-1178.
 • 7. Kovacs M., Obrosky D., Goldston D., Drash A.: Major depressive disorder in youths with IDDM. Diabetes Care 1997; 20: 45-50.
 • 8. Jacobson A.M., Hauser S.T., Willett J.B. i wsp.: Psychological adjustment to IDDM: 10-year follow-up of an onset cohort of child and adolescents patients. Diabetes Care 1997; 20: 811-818.
 • 9. Passos VQ., Oliveira M.G., Santos R.F. i wsp.: Prevalence of symptoms of depression in adult diabetic patients and its relation with glycaemic control. Diabetes 1998; supl. 1: 439.
 • 10. Stewart S.M., Rao U., Emsline G.J. i wsp.: Depressive symptoms predict hospitalization for adolescents with type 1 diabetes mellitus. Paediatrics 2005; 115:1315-1319.
 • 11. Stewart S.M., Rao U., White P.: Depression and diabetes in children. Curr. Opin. Paediatr. 2005; 17: 626-631.
 • 12. Parnowski T., Jernalczyk W.: Inwentarz depresji Becka w ocenie osób zdrowych i chorych na choroby afektywne. Psychiatr. Pol. 1977; 11: 417-421.
 • 13. Symonides-Ławecka A.: Cukrzyca u dzieci. Wyd. 2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
 • 14. Gonder-Frederick L., CoxD., Clarke W.: The relationship between psychological depression and frequency of severe hypoglycaemia (SH) in IDDM patients. Diabetes 1997; 46 (supl. 1): A268.
 • 15. Kovacs M., Goldston D., Obrosky D., Bonar L.: Psychiatric disorder in youths with IDDM: rates and risk factors. Diabetes Care 1997; 20: 36-44.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-df26be17-0db2-4752-b322-b301d1558d3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.