PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 19 | 4 | 19-26
Article title

Assessment of microbiological quality of water in the Nowohucki Reservoir with particular regard to microorganisms potentially dangerous to humans

Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction. This study was aimed to assess the microbiological quality of water in the Nowohucki Reservoir (Kraków, Poland) as well as to determine whether its waters contain microorganisms potentially dangerous from an epidemiological point of view. Material and methods. Microbiological analyses included the determination of the number of mesophilic and psychrophilic bacteria, coliforms, fecal E. coli, as well as E. faecalis, C. perfringens, Staphylococcus spp. and Salmonella spp.. Water samples were collected 4 times per year on April 27th 2015 (spring), July 10th 2015 (summer), October 12th 2015 (autumn) and December 29th 2015 (winter) at 5 points within the area of the reservoir. Water and air temperature was measured onsite. Results. It was found that the prevalence of the analyzed microorganisms was affected by changing water and air temperature as well as by using this reservoir during holiday season for swimming purposes by local residents. All analyzed microbiological indicators of poor water quality were found in the analyzed water samples, which may pose a potential health risk to people swimming in the considered reservoir. Conclusions. From an epidemiological point of view, it is reasonable to include the Nowohucki Reservoir into a constant sanitary monitoring programme.
PL
Wstęp. Badania miały na celu ocenę stanu mikrobiologicznego wód Zalewu w Nowej Hucie (Kraków, Polska) a także określenie, czy w zbiorniku występują drobnoustroje potencjalnie niebezpieczne z epidemiologicznego punktu widzenia. Materiał i metody. Analizy mikrobiologiczne obejmowały określenie liczebności bakterii mezofilnych, psychrofilnych, bakterii grupy coli, form kałowych E. coli, a także E. faecalis, C. perfringens, Staphylococcus spp. i Salmonella spp.. Próbki wód pobierane były 4 razy w roku w następujących terminach: 27.04.2015 r. (wiosna), 10.07.2015 r. (lato), 12.10.2015 r. (jesień) i 29.12.2015 r. (zima) w 5 punktach na terenie zalewu. Ponadto, w każdym punkcie pomiarowym mierzono temperaturę wody oraz powietrza. Wyniki. Stwierdzono, że na liczebność badanych drobnoustrojów wpływała zmieniająca się temperatura wody i powietrza oraz użytkowanie w sezonie wakacyjnym zalewu w charakterze kąpieliska przez okolicznych mieszkańców. W pobranych próbkach zidentyfikowano wszystkie badane wskaźniki czystości mikrobiologicznej wód, które stanowią potencjalne zagrożenie dla kąpiących się w zbiorniku ludzi. Wnioski. Z epidemiologicznego punktu widzenia zasadnym jest objęcie wód Zalewu w Nowej Hucie stałym monitoringiem sanitarnym.
Contributors
  • Department of Microbiology, Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Kraków, Poland
References
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-df03dc91-0126-4cb0-9235-b4bc9f185b8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.