PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 53 | 222–229
Article title

Rak sitowaty imitujący ropień piersi – opis przypadku. Postępowanie diagnostyczno‑terapeutyczne

Content
Title variants
EN
Cribriform carcinoma mimicking breast abscess – case report. Diagnostic and therapeutic management
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The authors presents a case of cribriform breast carcinoma in a cyst that clinically imitated
an abscess. The case concerns a 71-year-old female patient treated for ankylosing
spondylitis, with a positive family history of breast cancer. The patient presented at
the surgical clinic for incision of an abscess of the mammary gland localized in the lower
inner quadrant that was a consequence of previous trauma to the right breast. The abscess
was incised and the serosanguineous contents were evacuated. The wound was drained
and antibiotics (Dalacin with Metronidazol) were administered for the period of 10 days.
During the treatment, a cutaneous fistula was formed. At the incision site, a hard thickening
was palpable (tumor). Core needle biopsy of the clinically palpable tumor was
performed and the purulent material from the fistula was collected for a culture test.
Complete blood count did not reveal leucocytosis. In accordance with the obtained sensitivity
report, the patient was started on antibiotics again. Breast ultrasound performed
upon the completion of the antibiotic therapy, in the right breast, revealed two solidcystic
oval lesions with thick echogenic walls and blurred margins. Both masses contained
dense levels of fluid material and solid polycyclic structures. On sonoelastography,
the lesions were heterogeneous with a high Young’s modulus. In the right axillary
fossa, ultrasound examination revealed three abnormal lymph nodes enlarged to 31 mm
length, which were rounded, hypoechoic and without visible sinuses. Histopathology of
the core needle biopsy performed at admittance and after the antibiotic therapy indicated
a breast abscess (presence of fibrinous and partly fibrinopurulent material). The mass was
finally resected to confirm histopathology. The resected material revealed the presence
of an invasive, moderately differentiated cribriform carcinoma, which developed within
a cyst, with a 40% necrotic component. Eighteen months after the commencement of
treatment, the patient remains under oncological supervision and continues hormonal
therapy. There are no signs of relapse or foci of distant metastases. The occurrence of
breast carcinoma within an abscess emphasises the need for comprehensive assessment
and correlation of the clinical picture with imaging and histopathological findings. It also
highlights the necessity to include breast abscess in the differential diagnosis of rare
forms of carcinomas.
PL
Przedstawiono przypadek raka sitowatego piersi w torbieli klinicznie imitujący ropień.
Dotyczy on 71‑letniej
pacjentki leczonej z powodu zesztywniającego zapalenia stawów
kręgosłupa, obciążonej rodzinnie rakiem piersi. Kobieta zgłosiła się do poradni chirurgicznej
w celu nacięcia ropnia gruczołu piersiowego, zlokalizowanego w kwadrancie
dolnym wewnętrznym, który powstał w następstwie urazu prawej piersi. Nacięto ropień,
ewakuując treść surowiczo‑krwistą.
Ranę zdrenowano oraz włączono antybiotykoterapię
(Dalacin z Metronidazolem) na okres 10 dni. W trakcie leczenia doszło do powstania
przetoki skórnej. W miejscu po nacięciu ropnia było wyczuwalne twarde zgrubienie
(guz). Wykonano biopsję gruboigłową klinicznie wyczuwalnego guza oraz pobrano treść
ropną z przetoki na posiew. W badaniu morfologii krwi nie występowała leukocytoza.
Włączono ponownie antybiotykoterapię zgodnie z otrzymanym antybiogramem. W badaniu
ultrasonograficznym piersi, wykonanym po zakończonej antybiotykoterapii, w prawej
piersi uwidoczniono dwie lito‑płynowe
owalne zmiany, z obecnością grubych echogennych
ścian, o zatartych brzegach. W obu zmianach występowały poziomy zagęszczonej
treści płynowej oraz lite struktury o policyklicznych kształtach. W sonoelastografii oceniane
zmiany były heterogenne, o wysokich wartościach modułu Younga. W prawym
dole pachowym w badaniu ultrasonograficznym stwierdzono trzy nieprawidłowe węzły
chłonne, powiększone do 31 mm długości, zaokrąglone, hipoechogeniczne, bez widocznych
zatok. Wynik badania histopatologicznego z biopsji gruboigłowej wykonanej przy
przyjęciu oraz po zakończonej antybiotykoterapii wskazywał na ropień piersi (opisano
obecność mas włóknikowych, częściowo włóknikowo‑ropnych).
Dopiero wycięcie całej
zmiany celem weryfikacji histopatologicznej ujawniło obecność inwazyjnego, średnio
dojrzałego raka sitowatego, który rozwinął się w świetle torbieli, z obszarami martwicy
obejmującej około 40% masy guza. Pacjentka po 18 miesiącach od rozpoczęcia leczenia
pozostaje pod opieką onkologiczną, kontynuuje hormonoterapię, nie ma nawrotu choroby
oraz ognisk przerzutów odległych. Opisany przypadek raka piersi w ropniu wskazuje na
potrzebę kompleksowej oceny i korelacji obrazu klinicznego z wynikami badań obrazowych
oraz histopatologicznych, a także uwzględniania w diagnostyce różnicowej ropnia
piersi rzadko występujących postaci raka.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
53
Pages
222–229
Physical description
Contributors
 • Zakład Radiodiagnostyki, Pracownia USG, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej‑Curie, Warszawa, Polska
 • Pracownia Histopatologii i Cytopatologii, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa, Polska
 • Oddział Chirurgii Kliniki Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa, Polska
References
 • 1. Rakha E, Pinder SE, Shin SJ, Tsuda H: Tubular carcinoma and cribriform carcinoma. W: Lakhani SR, Ellis IO, Schnitt SJ, Tan PH, van de Vijver MJ (red.): WHO Classification of Tumours of the Breast. Wyd. 4, IARC Press, Lyon 2012: 44–45.
 • 2. Salzman B, Fleegle S, Tully AS: Common breast problems. Am Fam Physician 2012; 86: 343–349.
 • 3. Zapalny rak piersi. W: Stavros AT: Ultrasonografia piersi. MediPage, Warszawa 2007: 676–681.
 • 4. Jakubowski W, Dobruch‑Sobczak K, Migda B: Standards of the Polish Ultrasound Society – update. Sonomammography examination. J Ultrason 2012; 12: 245–261.
 • 5. Yerushalmi R, Hayes MM, Gelmon KA: Breast carcinoma – rare types: review of the literature. Ann Oncol 2009; 20: 1763–1770.
 • 6. Page DL, Dixon JM, Anderson TJ, Lee D, Stewart HJ: Invasive cribriform carcinoma of the breast. Histopathology 1983; 7: 525–536.
 • 7. Lim HS, Jeong SJ, Lee JS, Park MH, Yoon JH, Kim JW et al.: Sonographic findings of invasive cribriform carcinoma of the breast. J Ultrasound Med 2011; 30: 701–705.
 • 8. Stutz JA, Evans AJ, Pinder S, Ellis IO, Yeoman LJ, Wilson AR et al.: The radiological appearances of invasive cribriform carcinoma of the breast. Nottingham Breast Team. Clin Radiol 1994; 49: 693–695.
 • 9. Sardanelli F, Boetes C, Borisch B, Decker T, Federico M, Gilbert FJ et al.: Magnetic resonance imaging of the breast: recommendations from the EUSOMA working group. Eur J Cancer 2010; 46: 1296–1316.
 • 10. Trop I, Dugas A, David J, El Khoury M, Boileau JF, Larouche N et al.: Breast abscesses: evidence‑based algorithms for diagnosis, management, and follow‑up. Radiographics 2011; 31: 1683–1699.
 • 11. Venable JG, Schwartz AM, Silverberg SG: Infiltrating cribriform carcinoma of the breast: a distinctive clinicopathologic entity. Hum Pathol 1990; 21: 333–338.
 • 12. Marzullo F, Zito FA, Marzullo A, Labriola A, Schittulli F, Gargano G et al.: Infiltrating cribriform carcinoma of the breast. A clinico-pathologic and immunohistochemical study of 5 cases. Eur J Gynaecol Oncol 1996; 17: 228–231.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-df0276fc-2955-4e22-a91e-7fd9588ef97d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.