PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70 | 274–280
Article title

Możliwości diagnostyki obrazowej infekcyjnego zapalenia wsierdzia – stan wiedzy na 2016 rok

Content
Title variants
EN
Imaging modalities in infective endocarditis – state of the art for 2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest zagrażającym życiu schorzeniem, którego rozpoznanie w codziennej praktyce klinicznej często pozostaje dużym wyzwaniem. Od szybkiego postawienia właściwego rozpoznania zależy rokowanie chorego. W ciągu ostatnich dekad doszło do istotnych zmian w zakresie etiologii, charakterystyki demograficznej pacjentów oraz w obrazie klinicznym IZW. Rozpoznanie IZW wymaga połączenia danych z obrazu klinicznego, badań mikrobiologicznych oraz wyników badań obrazowych. Stosowane do tej pory zmodyfikowane kryteria diagnostyczne z Uniwersytetu Duke pozwalają na postawienie rozpoznania w większości przypadków, jednak coraz częściej okazują się one niewystarczające. Opublikowana w 2015 roku przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne aktualizacja wytycznych dotyczących postępowania w IZW pozycjonuje rolę nowych technik obrazowych, których użycie w wątpliwych diagnostycznie przypadkach pozwala na ostateczne postawienie rozpoznania u większości chorych. Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli i znaczenia poszczególnych metod diagnostyki obrazowej w diagnostyce IZW z uwzględnieniem ich możliwości oraz ograniczeń.
EN
Infective endocarditis (IE) is a life-threatening condition whose diagnosis often remains a major challenge in everyday clinical practice. Accurate and fast diagnosis of IE improves the patient’s prognosis. Over the past decades there have been significant changes in the aetiology, demographic characteristics of patients as well as in the clinical presentation. IE diagnosis requires evaluation of the clinical presentation, microbiological tests and cardiac imaging. Modified Duke University criteria enable the diagnosis of most IE cases but frequently they are insufficient, particularly in difficult-todiagnose patients. The 2015 European Society of Cardiology guidelines on IE have defined when new imaging modalities should be used to aid in the diagnosis of IE. The aim of this paper is to show the advantages and disadvantages of current imaging modalities in the diagnosis of IE.
Discipline
Year
Volume
70
Pages
274–280
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, tel.: +48 32 359 85 30,
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Hoen B., Alla F., Selton-Suty C. Béguinot I., Bouvet A., Briançon S., Casalta J.P., Danchin N., Delahaye F., Etienne J., Le Moing V., Leport C., Mainardi J.L., Ruimy R., Vandenesch F. Changing profile of infective endocarditis: results of a 1-year survey in France. JAMA 2002; 288: 75–81.
 • 2. Hogevik H., Olaison L., Andersson R., Lindberg J., Alestig K. Epidemiologic aspects of infective endocarditis in an urban population. A 5-year prospective study. Medicine (Baltimore) 1995; 74: 324–339.
 • 3. Slipczuk L., Codolosa J.N., Davila C.D. Romero-Corral A., Yun J., Pressman G.S., Figueredo V.M. Infective endocarditis epidemiology over five decades: a systematic review. PLoS One. 2013; 9; 8(12): e82665. doi: 10.1371/journal.pone. 0082665.
 • 4. Cabell C.H., Heidenreich P.A., Chu V.H. Moore C.M., Stryjewski M.E., Corey GR, Fowler VG Jr. Increasing rates of cardiac device infections among Medicare beneficiaries: 1990–1999. Am. Heart. J. 2004; 147: 582–586.
 • 5. Saric M., Armour A., Arnaout M., Chaudhry F.A., Grimm R.A., Kron-zon I., Landeck B.F., Maganti K., Michelena H.I., Tolstrup K. Guidelines for the Use of Echocardiography in the Evaluation of a Cardiac Source of Embolism. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2016; 29(1): 1–42. doi: 10.1016/j.echo.2015.09.011.
 • 6. Li J.S., Sexton D.J., Mick N., Nettles R., Fowler V.G, Jr, Ryan T., Bashore T., Corey G.R. Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Clin. Infect. Dis. 2000; 30: 633–638.
 • 7. Habib G., Lancellotti P., Antunes M.J. Bongiorni M.G., Casalta J.P., Del Zotti F., Dulgheru R., El Khoury G., Erba P.A., Iung B., Miro J.M., Mulder B.J., Plonska-Gosciniak E, Price S, Roos-Hesselink J, Snygg-Martin U, Thuny F, Tornos Mas P., Vilacosta I., Zamorano J.L.; Document Reviewers, Erol Ç., Nihoyannopoulos P., Aboyans V., Agewall S., Athanassopoulos G., Aytekin S., Benzer W., Bueno H., Broekhuizen L., Carerj S., Cosyns B., De Backer J., De Bonis M., Dimopoulos K., Donal E., Drexel H., Flachskampf F.A., Hall R., Halvorsen S., Hoen B., Kirchhof P., Lainscak M., Leite-Moreira A.F., Lip G.Y., Mestres C.A., Piepoli M.F., Punjabi P.P., Rapezzi C., Rosenhek R., Siebens K., Tamargo J., Walker D.M. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Mana-gement of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM) 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis. Eur. Heart J. 2015; 21; 36(44): 3075–3128. doi: 10.1093/eurheartj/ehv319.
 • 8. Kochanowski J., Piątkowski R., Budaj-Fidecka A. Kapłon-Cieślicka A., Scisło P., Marchel M., Płońska-Gościniak E., Opolski G., Stępińska J. Infekcyjne zapalenie wsierdzia we współczesnej diagnostyce obrazowej. Część 1. Echokardiografia. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicz-nego Forum Obrazowania Serca i Naczyń. Kardiol. Pol. 2013; 71(12): 1310–1316. doi: 10.5603/KP.2013.0332.
 • 9. Botelho-Nevers E., Thuny F., Casalta J.P., Richet H., Gouriet F., Collart F., Riberi A., Habib G., Raoult D. Dramatic reduction in infective endo-carditis-related mortality with a management-based approach. Arch. Intern. Med. 2009; 169: 1290–1298.
 • 10. Wong D., Rubinshtein R., Keynan Y. Alternative Cardiac Imaging Modalities to Echocardiography for the Diagnosis of Infective Endocarditis. Am. J. Cardiol. 2016; 118(9): 1410–1418. doi:10.1016/j.amjcard.2016.07.053.
 • 11. Pedersen W.R., Walker M., Olson J.D., Gobel F., Lange H.W., Daniel J.A., Rogers J., Longe T., Kane M., Mooney M.R. et al. Value of transe-sophageal echocardiography as an adjunct to transthoracic echocardiography in evaluation of native and prosthetic valve endocarditis. Chest. 1991; 100(2): 351–356.
 • 12. Jacob S., Tong A.T. Role of echocardiography in the diagnosis and management of infective endocarditis (Review). Curr. Opin. Cardiol. 2002, 17: 478–485.
 • 13. Kini V., Logani S., Ky B., Chirinos J.A., Ferrari V.A., St John Sutton M.G., Wiegers S.E., Kirkpatrick J.N. Transthoracic and transesophageal echocardiography for the indication of suspected infective endocarditis: vegetations, blood cultures and imaging. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2010; 23: 396–402. doi:10.1016/j.echo.2009.12.017
 • 14. Leitman M., Peleg E., Shmueli R., Vered Z. Role of Negative Trans-Thoracic Echocardiography in the Diagnosis of Infective Endocarditis. IMAJ 2016; 18: 407–410.
 • 15. Habets J., Tanis W., van Herwerden L.A., van den Brink R.B., Mali W.P., de Mol B.A., Chamuleau S.A., Budde R.P. Cardiac computed tomo-graphy angiography results in diagnostic and therapeutic change in prosthetic heart valve endocarditis. Int. J. Cardiovasc. Imaging 2014; 30(2): 377–387. doi: 10.1007/s10554-013-0335-2.
 • 16. Snygg-Martin U., Gustafsson L., Rosengren L., Alsiö A., Ackerholm P., Andersson R., Olaison L. Cerebrovascular complications in patients with left-sided infective endocarditis are common: a prospective study using magnetic resonance imaging and neurochemical brain damage markers. Clin. Infect. Dis. 2008; 47: 23–30.
 • 17. Duval X., Iung B., Klein I., Brochet E., Thabut G., Arnoult F., Lepage L., Laissy J.P., Wolff M., Leport C. Effect of early cerebral magnetic resonance imaging on clinical decisions in infective endocarditis: a prospective study. Ann. Intern. Med. 2010; 152: 497–504.
 • 18. Kin H., Yoshioka K., Kawazoe K., Mukaida M., Kamada T., Mitsunaga Y., Ikai A., Okabayashi H. Management of infectious endocarditis with mycotic aneurysm evaluated by brain magnetic resonance imaging. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2013; 44(5): 924–930.
 • 19. Saby L., Laas O., Gilbert H., Saby L., Laas O., Habib G., Cammilleri S., Mancini J., Tessonnier L., Casalta J.P., Gouriet F., Riberi A., Avierinos J.F., Collart F., Mundler O., Raoult D., Thuny F. Positron emission tomo-graphy/computed tomography for diagnosis of prosthetic valve endocarditis: increased valvular 18F-fluorodeoxyglucose uptake as a novel major criterion. Positron Emission Tomography/Computed Tomography for Diagnosis of Prosthetic Valve Endocarditis J. Am. Coll. Cardid 2013; 61(23): 2374–2382.
 • 20. Ricciardi A., Sordillo P., Ceccarelli L., Maffongelli G. 8-Fluoro-2-de-oxyglucose positron emission tomography–computed tomography: an ad-ditional tool in the diagnosis of prosthetic valve endocarditis. Int. J. Infect. Dis. 2014; 28: 219–224. doi: 10.1016/j.ijid.2014.04.028.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ded431c5-e37c-49af-a335-2ba5b9823879
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.