PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 3 | 126-136
Article title

Ocena zachowań i postaw związanych z zaburzeniami jedzenia w grupie uczennic drugich klas łódzkich gimnazjów

Content
Title variants
EN
Assessment of behaviour and attitudes associated with eating disorders in schoolgirls of junior secondary schools in Lodz
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Recent epidemiologic data have demonstrated a significant increase in eating disorder morbidity among adolescent girls. The goal of the current research was to evaluate attitudes and behaviour directly relevant to eating disorders. Participants were a sample of 611 second form schoolgirls of junior secondary schools in Lodz. A Polish version of the Eating Disorder Inventory (EDI) was performed. The results of the current study were compared with the findings of the Child and Adolescent Psychiatry Clinic researchers from the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw and with the mean scores of female patients with anorexia nervosa (AN). The difference between the nonclinical sample of female adolescents and female patients with AN was significant in every dimension of EDI. The mean EDI score on the “Drive for Thinness” scale for 17% of the study group was equal to or higher than that for AN patients. The mean EDI scores in the “Drive for Thinness”, “Bulimia” and “Interoceptive Awareness” were not significantly different in the samples from Lodz and Warsaw. The findings of the current research and incidence of AN in adolescent females suggest advisability of regular screening of female adolescents for risk factors in behaviour and attitudes. Furthermore, intervention programs are recommended for exposed adolescent females especially at reversible stages of AN disorder, when self-esteem and sexual identity are formed.
PL
W związku z niepokojącymi danymi dotyczącymi stale rosnącej liczby zachorowań na zaburzenia odżywiania w 2003 roku został wprowadzony program oceny nasilenia zachowań i postaw związanych z zaburzeniami jedzenia wśród adolescentek – uczennic drugich klas szkół gimnazjalnych w Łodzi. Programem została objęta grupa łącznie 611 dziewcząt. Autorzy artykułu prezentują, omawiają i oszacowują skalę zjawiska oraz dokonują porównania uzyskanych wyników z danymi z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPIN w Warszawie oraz z badaniami własnymi dr Anny Dunajskiej z tutejszej Kliniki. Grupa uczennic gimnazjów różniła się istotnie od pacjentek z jadłowstrętem psychicznym w zakresie wszystkich analizowanych skal. W badanej grupie aż 17% dziewcząt miało wyniki równe bądź wyższe od średniej uzyskanej przez chore z jadłowstrętem psychicznym w skali „Dążenie do szczupłości”. Nie zaobserwowano istotnych różnic między uczennicami szkół łódzkich i warszawskich w zakresie skal: „Dążenie do szczupłości”, „Bulimia”, „Świadomość bodźców interoceptywnych”. W związku z dużym rozpowszechnieniem zachowań i postaw związanych z zaburzeniami jedzenia, co potwierdzają wyniki skali DdS omawianego w pracy badania, można zalecać wykonywanie regularnych badań przesiewowych oraz prowadzenie działań edukacyjnych w młodszych grupach wiekowych – kiedy kształtuje się poczucie własnej wartości i tożsamości związanej z płcią.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
126-136
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi. Dyrektor: lek. n. med. Wojciech Bieńkiewicz
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych: Klasyfikacja zaburzeń pschicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1998.
 • 2. Fosson A., Knibbs J., Bryant-Waugh R., Lask B.: Early onset anorexia nervosa. Arch. Dis. Child. 1987; 62: 114-118.
 • 3. Mouren-Simeoni M.C., Fontanon M., Bouvard M.P., Dugas M.: Anorexia nervosa in a prepubescent child. Can. J. Psychiatry 1993; 38: 51-55.
 • 4. Anderson D.A., Lundgren J.D., Shapiro J.R., Paulosky C.A.: Assessment of eating disorders: review and recommendations for clinical use. Behav. Modif. 2004; 28: 763-82.
 • 5. Tomaszkiewicz-Libudzic C., Jagielska G., Komender J.: Ostre powikłania somatyczne w przebiegu jadłowstrętu psychicznego. Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży 2002; 1: 6-16.
 • 6. Józefik B.: Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • 7. Matsumoto H., Takei N., Kawai M. i wsp.: Differences of symptoms and standardized weight index between patients with early-onset and late-onset anorexia nervosa. Acta Psychiatr. Scand. 2001; 104: 66-71.
 • 8. Hindler C.G., Crisp A.H., McGuigan S., Joughin N.: Anorexia nervosa: change over time in age of onset, presentation and duration of illness. Psychol. Med. 1994; 24: 719-729.
 • 9. Patton G.C., Selzer R., Coffey C. i wsp.: Onset of adolescent eating disorders: population based cohort study over 3 years. BMJ 1999; 318: 765-768.
 • 10. Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (4th ed.), Text Revision. American Psychiatric Association, Washington D.C. 2000.
 • 11. Garner D., Olmsted M., Polivy J.: The Eating Disorder Inventory: a Measure of Cognitive Behavioral Dimentions of Anorexia Nervosa and Bulimia. Alan R. Liss, New York 1983.
 • 12. Blouin J.H., Carter J., Blouin A.G. i wsp.: Prognostic indicators in bulimia nervosa treated with cognitive-behavioral group therapy. Int. J. Eat. Disord. 1994; 15: 113-123.
 • 13. Garner D., Olmsted M., Polivy J.: Development and validation of a multidimentional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. Int. J. Eat. Disord. 1983; 2: 15-34.
 • 14. Welch G., Hall A.: The reliability and discriminant validity of three potential measures of bulimic behaviours. J. Psychiatr. Res. 1989; 23: 125-133.
 • 15. Garner D.M., Garfinkel P.E.: The Eating Attitudes Test: an index of the symptoms of anorexia nervosa. Psychol. Med. 1979; 9: 273-279.
 • 16. Herman C.P., Polivy J.: Anxiety, restraint, and eating behavior. J. Abnorm. Psychol. 1975; 84: 66-72.
 • 17. Zechowski C.: Kwestionariusz zaburzeń odżywiania się - Eating Disorder Inventory (EDI) - adaptacja i normalizacja. W: Zechowski C. (red.): Rozdział nieopublikowanej pracy doktorskiej: Objawy psychopatologiczne towarzyszące zaburzeniom odżywiania się. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2002: 80-104.
 • 18. Dunajska A.: Wyniki i ich omówienie: obraz ciała. W: Dunajska A. (red.): Rozdział nieopublikowanej pracy doktorskiej: Zaburzenia obrazu ciała i kompozycji tkankowej u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2003: 49.
 • 19. Eagles J.M., Johnston M.I., Hunter D. i wsp.: Increasing incidence of anorexia nervosa in the female population of northeast Scotland. Am. J. Psychiatry 1995: 152: 1266-1271.
 • 20. Steinhausen H.C.: The outcome of anorexia nervosa in the 20th century. Am. J. Psychiatry 2002; 159: 1284-1293.
 • 21. Halmi K.A., Casper R.C., Eckert E.D. i wsp.: Unique features associated with age of onset of anorexia nervosa. Psychiatry Res. 1979; 1: 209-215.
 • 22. Lask B., Bryant-Waugh R.: Eating disorders. Br. J. Hosp. Med. 1993; 49: 531-533.
 • 23. Moller-Madsen S., Nystrup J.: Incidence of anorexia nervosa in Denmark. Acta Psychiatr. Scand. 1992; 86: 197-200.
 • 24. Stewart A.: Experience with a school-based eating disorders prevention programme. Athlone Press, London 1998.
 • 25. Stewart D.A., Carter J.C., Drinkwater J. i wsp.: Modification of eating attitudes and behavior in adolescent girls: A controlled study. Int. J. Eat. Disord. 2001; 29: 107-118.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-de906545-d9d3-4054-a8f7-26a6ed3c5fa7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.