PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 3 | 277–281
Article title

Wizualna skala analogowa – proste narzędzie do codziennego monitorowania leczenia alergicznego nieżytu nosa

Content
Title variants
EN
Visual analogue scale. A simple tool for daily treatment monitoring in allergic rhinitis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W prowadzeniu pacjenta z alergicznym nieżytem nosa niezbędne są stała ocena i monitorowanie nasilenia objawów, ich charakteru oraz zmiany w zależności od miejsca, czasu i sytuacji, w której występują. Objawy alergicznego nieżytu nosa są często subiektywne, trudne od oceny i weryfikacji. Indywidualizacja terapii i możliwie stałe kontrolowanie choroby wymuszają konieczność posiadania prostego, łatwego w użyciu i skutecznego narzędzia. Takim „urządzeniem” do codziennego stosowania jest wizualna skala analogowa (visual analogue scale, VAS). VAS to zazwyczaj pozioma linia o długości 100 mm ze skrajnymi określeniami na obu końcach. Pacjenci z alergicznym nieżytem nosa zaznaczają punkt na linii, który najlepiej odpowiada nasileniu ich objawów. Symptomy alergicznego nieżytu nosa można oceniać zbiorczo lub każdy objaw osobno na oddzielnej skali (blokada nosa, wodnisty wyciek, świąd, kichanie). Do zalet VAS należą między innymi: możliwość odróżnienia minimalnych różnic w nasileniu objawów, prostota i szybkość w użyciu i interpretacji, co pozwala na powtarzalność, ujednolicony system oceny i duża akceptacja pacjentów. Skala VAS dobrze koreluje z klasyfikacją Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, a wynik 50 (w skali 100 mm) wskazuje na umiarkowany i ciężki alergiczny nieżyt nosa. Dla alergicznego nieżytu nosa wykazano, że niezależnie od wyjściowego wyniku VAS poprawa o 23 mm świadczy o skutecznym leczeniu, a poprawa o 30 mm zawsze wiązała się z poprawą parametrów jakości życia. Skala jest szczególnie przydatna do dokumentowania nasilenia i ciężkości objawów alergicznego nieżytu nosa oraz kontroli choroby w codziennym postępowaniu, z uwagi na prostotę, oszczędność czasu i niską podatność na błędy, zwłaszcza w połączeniu z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi, takimi jak aplikacje na smartfony.
EN
In patients with allergic rhinitis, continuous assessment and monitoring of symptom severity, their nature and changes depending on the place, time and situation in which they occur are essential. Symptoms of allergic rhinitis are often subjective, and difficult to assess and verify. Individualised therapy and continuous monitoring of the disease create the need for a simple and effective tool. Visual analogue scale (VAS) is an instrument that can be used in daily practice. VAS is usually a horizontal 100 mm long scale with two opposing descriptors at its end points. Patients with allergic rhinitis specify a point on the scale that best corresponds to the severity of their symptoms. Symptoms of allergic rhinitis can be assessed globally or separately on different scales (nasal obstruction, rhinorrhoea, itching, sneezing). Advantages of VAS include: possibility to distinguish minimal differences in symptom severity, simplicity and easy interpretation, which translate into reproducibility, uniform evaluation system and high patient acceptance. VAS is well correlated with the Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma classification, and a score of 50 (in a 100 mm scale) indicates moderate and severe allergic rhinitis. It has been shown that, irrespective of a baseline VAS score, a 23 mm improvement indicates that treatment has been effective, while a 30 mm improvement is associated with an improvement of the quality of life parameters. The scale is particularly useful for the purposes of documentation of allergic rhinitis severity and disease control in everyday practice due to its simplicity, timeeffectiveness and low susceptibility to errors, especially when combined with modern communication technologies, such as smartphone applications.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
277–281
Physical description
Contributors
 • Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska; Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Warszawa, Polska
References
 • 1. Wise SK, Lin SY, Toskala E et al.: International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Allergic Rhinitis. Int Forum Allergy Rhinol 2018; 8: 108–352.
 • 2. Roberts G, Xatzipsalti M, Borrego LM et al.: Paediatric rhinitis: position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2013; 68: 1102–1116.
 • 3. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA et al.; World Health Organization; GA2 LEN; AllerGen: Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA2 LEN and AllerGen). Allergy 2008; 63 Suppl 86: 8–160.
 • 4. Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI et al.; Joint Task Force on Practice; American Academy of Allergy; Asthma & Immunology; American College of Allergy; Asthma and Immunology; Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology: The diagnosis and management of rhinitis: an updated practice parameter. J Allergy Clin Immunol 2008; 122 (Suppl): S1–S84.
 • 5. Samoliński B, Arcimowicz M (eds.): Polskie Standardy Leczenia Nieżytów Nosa (PoSLeNN). Stanowisko Panelu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Alergologia Polska 2013; S1: 1–167.
 • 6. Sybilski AJ: Alergiczny nieżyt nosa – kicham na katar. In: Sybilski AJ: Choroby alergiczne u dzieci. Medical Education, Warszawa 2018: 43–57.
 • 7. Papadopoulos NG, Bernstein JA, Demoly P et al.: Phenotypes and endotypes of rhinitis and their impact on management: a PRACTALL report. Allergy 2015; 70: 474–494.
 • 8. Papadopoulos NG, Guibas GV: Rhinitis subtypes, endotypes, and definitions. Immunol Allergy Clin North Am 2016; 36: 215–233.
 • 9. Klimek L, Bergmann KC, Biedermann T et al.: Visual analogue scales (VAS): measuring instruments for the documentation of symptoms and therapy monitoring in cases of allergic rhinitis in everyday health care: Position Paper of the German Society of Allergology (AeDA) and the German Society of Allergy and Clinical Immunology (DGAKI), ENT Section, in collaboration with the working group on Clinical Immunology, Allergology and Environmental Medicine of the German Society of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery (DGHNOKHC). Allergo J Int 2017; 26: 16–24.
 • 10. Aitken RC: Measurement of feelings using visual analogue scales. Proc R Soc Med 1969; 62: 989–993.
 • 11. Bousquet PJ, Combescure C, Klossek JM et al.: Change in visual analog scale score in a pragmatic randomized cluster trial of allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2009; 123: 1349–1354.
 • 12. Baiardini I, Braido F, Brandi S et al.: The impact of GINA suggested drugs for the treatment of asthma on Health-Related Quality of Life: a GA2 LEN review. Allergy 2008; 63: 1015–1030.
 • 13. Bousquet PJ, Demoly P, Devillier P et al.: Impact of allergic rhinitis symptoms on quality of life in primary care. Int Arch Allergy Immunol 2013; 160: 393–400.
 • 14. Yamamoto H, Yamada T, Sakashita M et al.: Efficacy of prophylactic treatment with montelukast and montelukast plus add-on loratadine for seasonal allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc 2012; 33: e17–e22.
 • 15. Larenas-Linnemann D, Dinger H, Shah-Hosseini K et al.; Mexican Study Group on Allergic Rhinitis and SPT Sensitivity: Over diagnosis of persistent allergic rhinitis in perennial allergic rhinitis patients: a nationwide study in Mexico. Am J Rhinol Allergy 2013; 27: 495–501.
 • 16. Bousquet PJ, Bousquet-Rouanet L, Co Minh HB et al.: ARIA (Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma) classification of allergic rhinitis severity in clinical practice in France. Int Arch Allergy Immunol 2007; 143: 163–169.
 • 17. del Cuvillo A, Montoro J, Bartra J et al.: Validation of ARIA duration and severity classifications in Spanish allergic rhinitis patients – the ADRIAL cohort study. Rhinology 2010; 48: 201–205.
 • 18. Ohta K, Bousquet PJ, Aizawa H et al.: Prevalence and impact of rhinitis in asthma. SACRA, a cross-sectional nation-wide study in Japan. Allergy 2011; 66: 1287–1295.
 • 19. Bousquet PJ, Bachert C, Canonica GW et al.: Uncontrolled allergic rhinitis during treatment and its impact on quality of life: a cluster randomized trial. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 666–668.e5.
 • 20. Demoly P, Bousquet PJ, Mesbah K et al.: Visual analogue scale in patients treated for allergic rhinitis: an observational prospective study in primary care: asthma and rhinitis. Clin Exp Allergy 2013; 43: 881–888.
 • 21. Bousquet J, Bachert C, Canonica GW et al.; ACCEPT-1 study group: Efficacy of desloratadine in intermittent allergic rhinitis: a GA2 LEN study. Allergy 2009; 64: 1516–1523.
 • 22. Bousquet J, Bachert C, Canonica GW et al.; ACCEPT-2 Study Group: Efficacy of desloratadine in persistent allergic rhinitis – a GA2 LEN study. Int Arch Allergy Immunol 2010; 153: 395–402.
 • 23. Bousquet J, Schunemann HJ, Fonseca J et al.: MACVIA-ARIA Sentinel NetworK for allergic rhinitis (MASK-rhinitis): the new generation guideline implementation. Allergy 2015; 70: 1372–1392.
 • 24. Bousquet J, Lund VJ, van Cauwenberge P et al.: Implementation of guidelines for seasonal allergic rhinitis: a randomized controlled trial. Allergy 2003; 58: 733–741.
 • 25. Bousquet J, Bodez T, Gehano P et al.: Implementation of guidelines for allergic rhinitis in specialist practices. A randomized pragmatic controlled trial. Int Arch Allergy Immunol 2009; 150: 75–82.
 • 26. Klimek L, Bachert C, Mösges R et al.: Effectiveness of MP29-02 for the treatment of allergic rhinitis in real-life: results from a noninterventional study. Allergy Asthma Proc 2015; 36: 40–47.
 • 27. Morais-Almeida M, Santos N, Pereira AM et al.: Prevalence and classification of rhinitis in preschool children in Portugal: a nationwide study. Allergy 2013; 68: 1278–1288.
 • 28. Morais-Almeida M, Pite H, Pereira AM et al.: Prevalence and classification of rhinitis in the elderly: a nationwide survey in Portugal. Allergy 2013; 68: 1150–1157.
 • 29. Bousquet J, Schünemann HJ, Hellings PW et al.; MASK study group: MACVIA clinical decision algorithm in adolescents and adults with allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2016; 138: 367–374.e2.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-de714b94-6715-40c3-92a8-e67c421f01fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.