PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 3 | 180-187
Article title

Ograniczenia aktualnych metod leczenia raka sromu – perspektywy dla immunoterapii

Content
Title variants
EN
Vulvar cancer – limitations of current management options and potential role of immune therapy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Current standard of management of squamous cell vulvar cancer appears overly aggressive for early clinical stages (FIGO I and II), where true incidence of lymph node metastases is below 20%, and far too conservative for late stages (FIGO III and IV), where no effective complementary treatment is available. In view of these facts, entirely novel therapeutic approach should be developed in order to improve treatment outcomes. Nowadays, the role of immune therapy in oncology is increasing rapidly. New antigens and new therapeutic techniques are introduced. Cancer antigens discovered to date may be classified into: widespread antigens – present both in malignant cells and in several normal tissues (MUC2, PRAME, SART-1, RU-1); differentiating antigens – present in malignant cells and in their normal predecessors (CEA, PSA and melanoma antigens: gp100, MART-1, tyrosinase); cancer-specific antigens – present only in malignant cells (ras oncogene, ß-catenin, CDK4, MUM-1); cancer/testis antigens (C/TA), which normally are present in the testes only. The aim of this paper was to present an update on C/TA, this being a relatively novel, poorly understood and very promising family of antigens. Absence of C/TA antigens beyond cancer tissue and their exquisite ability to induce immune response (both celland humoral-mediated), makes them an attractive target for immune therapy, particularly in the females.
PL
Obowiązujący standard leczenia płaskonabłonkowego raka sromu jest zbyt rozległy dla wczesnych stadiów choroby (FIGO I, FIGO II), gdzie rzeczywista częstość występowania przerzutów do węzłów chłonnych nie przekracza 20%, i niewystarczający dla zaawansowanych (FIGO III, FIGO IV), dla których brak jest skutecznego leczenia uzupełniającego. Uwzględniając wszystkie powyższe fakty, należy poszukiwać całkowicie nowych metod terapeutycznych, które mogłyby poprawić wyniki leczenia. W ostatnim czasie szczególnego znaczenia w onkologii nabiera immunoterapia. Pojawiają się nowe antygeny i nowe sposoby terapii. Poznane dotychczas antygeny nowotworowe można podzielić na: powszechnie występujące – obecne zarówno w komórkach nowotworowych, jak i różnych komórkach prawidłowych (MUC2, PRAME, SART-1, RU1); antygeny różnicowania – obecne na komórkach nowotworowych i prawidłowych komórkach, z których wywodzi się nowotwór (CEA, PSA oraz antygeny czerniaka: gp100, MART-1 i tyrozynaza); antygeny swoiste dla nowotworu – obecne tylko w komórkach nowotworowych (onkogen ras, ß-katenina, CDK4, MUM-1); antygeny rakowo-jądrowe C/TA – cancer/testis antigens, które z wyjątkiem jąder nie występują w zdrowych tkankach ludzkich. Celem pracy było przedstawienie najnowszej wiedzy dotyczącej antygenów rakowo-jądrowych, gdyż jest to stosunkowo nowa, mało znana i bardzo obiecująca grupa antygenów. Nieobecność antygenów rakowo-jądrowych C/TA poza tkankami nowotworowymi oraz ich wybitna zdolność do indukowania odpowiedzi immunologicznej (komórkowej i humoralnej) czyni je szczególnie atrakcyjnymi celami dla immunoterapii, zwłaszcza u kobiet.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
180-187
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Kliniczna 1 A, 80-401 Gdańsk, tel.: 509 270 567. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Dariusz Wydra
author
 • Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Dariusz Wydra
 • Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Dariusz Wydra
References
 • 1. Emerich J., Sznurkowski J.: Leczenie chirurgiczne raka sromu. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Tom 1, wyd. 2 rozszerzone, Wydawnictwo Medyczne. Urban & Partner, Wrocław 2006.
 • 2. Scanlan M.J., Gure A.O., Jungbluth A.A. i wsp.: Cancer/testis antigens: an expanding family of targets for cancer immunotherapy. Immunol. Rev. 2002; 188: 22-32.
 • 3. Old L.J.: Cancer immunology: the search for specificity - G. H. A. Clowes Memorial lecture. Cancer Res. 1981; 41: 361-375.
 • 4. Boon T, Old L.J.: Cancer Tumor antigens. Curr. Opin. Immunol. 1997; 9: 681-683.
 • 5. Knuth A., Danowski B., Oettgen H.F., Old L.J.: T-cell-medi-ated cytotoxicity against autologous malignant melanoma: analysis with interleukin 2-dependent T-cell cultures. Proc. Natl Acad. Sci. USA 1984; 81: 3511-3515.
 • 6. Black P.H., Rowe W.P., Turner H.C., Huebner R.J.: A specific complement-fixing antigen present in SV40 tumor and transformed cells. Proc. Natl Acad. Sci. USA 1963; 50: 1148-1156.
 • 7. DeLeo A.B., Jay G., Appella E. i wsp.: Detection of a transformation-related antigen in chemically induced sarcomas and other transformed cells of the mouse. Proc. Natl Acad. Sci. USA 1979; 76: 2420-2424.
 • 8. Van Pel A., van der Bruggen P., Coulie P.G. i wsp.: Genes coding for tumor antigens recognized by cytolytic T lymphocytes. Immunol. Rev. 1995; 145: 229-250.
 • 9. Sahin U., Türeci O., Schmitt H. i wsp.: Human neoplasms elicit multiple specific immune responses in the autologous host. Proc. Natl Acad. Sci. USA 1995; 92: 11810-11813.
 • 10. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. (red.): Immunologia. Wyd. 5 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 11. Gurchot C.: The trophoblast theory of cancer (John Beard, 1857-1924) revisited. Oncology 1975; 31: 310-333.
 • 12. Acevedo H.F., Tong J.Y., Hartsock R.J.: Human chorionic gonadotropin-beta subunit gene expression in cultured human fetal and cancer cells of different types and origins. Cancer 1995; 76: 1467-1475.
 • 13. Louhimo J., Alfthan H., Stenman U.H., Haglund C.: Serum HCGP and CA 72-4 are stronger prognostic factors than CEA, CA 19-9 and CA 242 in pancreatic cancer. Oncology 2004; 66: 126-131.
 • 14. Scanlan M.J., Simpson A.J., Old L.J.: The cancer/testis genes: review, standardization, and commentary. Cancer Immun. 2004; 4: 1.
 • 15. Old L.J.: Cancer/testis (CT) antigens - a new link between gametogenesis and cancer. Cancer Immun. 2001; 1: 1.
 • 16. 16. Simpson A.J.G., Caballero O.L., Jungbluth A. i wsp.: Cancer/testis antigens, gametogenesis and cancer. Nat. Rev. Cancer 2005; 5: 615-625.
 • 17. Jungbluth A.A., Stockert E., Chen Y.T. i wsp.: Monoclonal antibody MA454 reveals a heterogeneous expression pattern of MAGE-1 antigen in formalin-fixed paraffin embedded lung tumours. Br. J. Cancer 2000; 83: 493-497.
 • 18. Weber J., Salgaller M., Samid D. i wsp.: Expression of the MAGE-1 tumor antigen is up-regulated by the demethylat-ing agent 5-aza-2’-deoxycytidine. Cancer Res. 1994; 54: 1766-1771.
 • 19. Bellati F., Napoletano C., Tarquini E. i wsp.: Cancer testis antigen expression in primary and recurrent vulvar cancer: association with prognostic factors. Eur. J. Cancer 2007; 43: 2621-2627.
 • 20. Laduron S., Deplus R., Zhou S. i wsp.: MAGE-A1 interacts with adaptor SKIP and the deacetylase HDAC1 to repress transcription. Nucleic Acids Res. 2004; 32: 4340-4350.
 • 21. Park J.H., Kong G.H., Lee S.W: hMAGE-A1 overexpression reduces TNF-alpha cytotoxicity in ME-180 cells. Mol. Cells 2002; 14: 122-129.
 • 22. Duan Z., Duan Y., Lamendola D.E. i wsp.: Overexpression of MAGE/GAGE genes in paclitaxel/doxorubicin-resistant human cancer cell lines. Clin. Cancer Res. 2003; 9: 2778-2785.
 • 23. Yakirevich E., Sabo E., Lavie O. i wsp.: Expression of the MAGE-A4 and NY-ESO-1 cancer-testis antigens in serous ovarian neoplasms. Clin. Cancer Res. 2003; 9: 6453-6460.
 • 24. Bolli M., Kocher T., Adamina M. i wsp.: Tissue microarray evaluation of Melanoma antigen E (MAGE) tumor-associated antigen expression: potential indications for specific immunotherapy and prognostic relevance in squamous cell lung carcinoma. Ann. Surg. 2002; 236: 785-793.
 • 25. Napoletano C., Bellati F., Tarquini E. i wsp.: MAGE-A and NY-ESO-1 expression in cervical cancer: prognostic factors and effects of chemotherapy. Am. J. Obstet. Gynecol. 2008; 198: 99.e1-e7.
 • 26. van der Bruggen P., Traversari C., Chomez P. i wsp.: A gene encoding an antigen recognized by cytolytic T lymphocytes on a human melanoma. Science 1991; 254: 1643-1647.
 • 27. Korangy F., Ormandy L.A., Bleck J.S. i wsp.: Spontaneous tumor-specific humoral and cellular immune responses to NY-ESO-1 in hepatocellular carcinoma. Clin. Cancer Res. 2004; 10: 4332-4341.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-de43df0d-b1ca-4938-b690-a02df4eec4f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.