PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 356-360
Article title

Dopalacze – nowe zagrożenie zdrowia młodzieży

Content
Title variants
EN
Smart drugs – a new threat to the adolescents’ health
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Smart drugs haven’t disappeared from Polish market and from young people’s live despite of becoming illegal in 2010. Today, the Internet offers to the teenagers at east eight Polish-language e-shops with cheap handling and shipping to Poland. Composition of the smart drugs is not fully recognized, because is constant changing. In offer we can find it as drought plants (such as Spice), tablets (party pills), powders. It is selling as a collectibles, not for human consumption. Smart drugs include both synthetic chemicals and powdered seeds or drought plants known as a strong psychostimulants or hallucinogens. It imitates the effect of taking popular drugs as marijuana, opium, amphetamine or ecstasy. Like other psychostimulants can cause addiction with long-term use, or can leads to experiment with “hard drugs”. In addition to stimulating, relaxing, hallucinogenic activities, smart drugs cause many side effects from both groups of mental and serious somatic disorders, can leads to serious disturbances of consciousness, arrhythmias or respiratory distress. The clinical diagnosis is based on clinical symptoms and information of the unknown substance ingestion. Due to the lack of specific antidotes, the treatment is only symptomatic and supportive virtual functions. The psychological or psychiatric consultation is often needed.
PL
Pomimo nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dopalacze nie zniknęły całkowicie z polskiego rynku i życia młodzieży, gdyż nadal dostępne są w sprzedaży wysyłkowej. Obecnie Internet proponuje młodemu człowiekowi przynajmniej osiem polskojęzycznych stron e-sklepów, oferujących tanią wysyłkę zamówionych towarów do Polski. Skład dopalaczy nie jest w pełni poznany, gdyż podlega stałej ewolucji. Postać, pod jaką występują, to najczęściej susze roślinne (typu Spice), tabletki (party pills), proszki, sprzedawane jako produkty kolekcjonerskie, nienadające się do spożycia przez ludzi. Zażywanie ich polega na paleniu w skrętach, lufkach, fajkach wodnych, przyjmowaniu doustnym oraz w inhalacjach donosowych. Zawierają one zarówno syntetyczne substancje chemiczne, jak i susze bądź sproszkowane nasiona roślin znanych z silnych działań psychostymulujących czy halucynogennych. Efekt działania dopalaczy imituje skutki zażycia popularnych narkotyków, takich jak: marihuana, opium, amfetamina czy ecstasy. Przy długotrwałym stosowaniu dopalacze, podobnie jak inne środki psychostymulujące, mogą powodować uzależnienie, a także być wstępem do eksperymentowania z tzw. twardymi narkotykami. Oprócz działań pobudzających, relaksujących, halucynogennych czy empatogennych powodują wiele działań niepożądanych zarówno z grupy zaburzeń psychicznych, jak też istotnych zaburzeń somatycznych, prowadzących nawet do poważnych zaburzeń świadomości, zaburzeń oddychania czy napadów drgawkowych bezpośrednio zagrażających życiu. Rozpoznanie kliniczne zatrucia dopalaczami ustala się na podstawie objawów klinicznych oraz wywiadu wskazującego na zażycie nieznanej substancji. Z uwagi na brak swoistych odtrutek leczenie pozostaje jedynie objawowe, ma podtrzymywać podstawowe czynności życiowe. Wskazane jest przeprowadzenie konsultacji psychologicznej i/lub psychiatrycznej, a w uzasadnionych przypadkach skierowanie na leczenie odwykowe.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
356-360
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
References
 • 1. Kidawa M.: Dopalacze - przejściowa moda czy realne zagrożenie. Serwis Informacyjny Narkomania 2009; 1: 2-5.
 • 2. Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1396). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005, nr 179, poz. 1485 z późn. zm.).
 • 3. Dopalacze powróciły. Adres: http://www.gazetaprawna. pl/wiadomosci/artykuly/566294,dopalacze_powrocily.
 • 4. Dopalacze. Adres: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dopalacze.
 • 5. EMCDDA, Sprawozdanie roczne 2008. Stan problemu narkotykowego w Europie. Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2008.
 • 6. Jędrzejko K., Orlikowski P.: Dopalacze nadal groźne. Adres: http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/ Dopalacze-nadal-grozne,104615.html.
 • 7. Wojcieszak J., Młódzik K., Zawilska J.: Spice - „dopalacze” zawierające syntetyczne kannabinoidy. Neuropsy-chiatria i Neuropsychologia 2011; 1: 11-17.
 • 8. Szajewski J.: Dopalacze. Medycyna Praktyczna 2010; 10: 110-112.
 • 9. Czy od legalnych dopalaczy można się uzależnić? Adres: http://www.narkotyki.pl/wokol-uzaleznien/dopalacze/.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-de112937-d8a8-4d4f-b24d-1a37925d02b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.