PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | XXIII | 1 | 22-34
Article title

Ręczność, praksja i język: nowe spojrzenie na delikatną triadę

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Ludzie najczęściej wykazują dominację prawej ręki w spontanicznym wykonywaniu drobnych codziennych czynności oraz dominację lewej półkuli w kontroli złożonych działań manualnych i w posługiwaniu się językiem. Jeśli te zachowania łączy wspólna specjalizacja w korze mózgowej, to powinny one być podobnie zorganizowane w mózgu bez względu na ręczność. Ponieważ większość dotychczasowych badań nad tymi zależnościami skupiała się na osobach praworęcznych i rzadkich przypadkach osób ze zwierciadlanie odwróconą lateralizacją funkcji, siła tych zależności nadal pozostaje niejasna. Na przykładzie danych pochodzących od 63 osób (27 praworęcznych, 15 oburęcznych i 21 leworęcznych) przebadanych za pomocą funkcjonalnego obrazowania rezonansem magnetycznych (fMRI) wykazujemy, że zależność między ręcznością a praksją oraz ręcznością a językiem jest znacząco słabsza niż bezpośrednia zależność pomiędzy praksją a ję- zykiem. Wyniki te wspierają ideę, że preferencja ręki jest kontrolowana przez mózg względnie niezależnie od funkcji manualnych wyższego rzędu i zdolności do używania języka. Słowa kluczowe: wskaźniki lateralizacji, aktywność fMRI, obszary zainteresowania
Year
Volume
Issue
1
Pages
22-34
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dde995ee-ef63-400c-b960-40b3d18de291
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.