Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 10 | 2 |

Article title

Changes in obstetrical anaesthesia in Poland

Title variants

PL
Przeobrażenia anestezji położniczej w Polsce

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na tle zmian społecznych i ekonomicznych opisano stopniowy wzrost liczby analgezji zewnątrzoponowych porodu w Polsce i jego uwarunkowania. Liczba placówek oferujących ten typ analgezji waha się od 7 do 35 w jednym województwie przy średniej analgezji około 8%. Sposoby wykonywania analgezji wykorzystują najnowsze osiągnięcia anestezji regionalnej w tym łączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe oraz analgezję kontrolowaną przez pacjenta. Innym ważnym problemem jest wykonywanie cięć cesarskich na żądanie rodzących kobiet. W niektórych ośrodkach stanowią one powyżej 50% wszystkich zabiegów wśród przyjętych do porodu. Dominującym sposobem znieczulenia pozostaje znieczulenie podpajęczynówkowe.
EN
On the ground of social and economical changes, the increase in number and conditioning of epidural analgesia of labour in Poland have been described. Number of obstetrical units offering this type of analgesia varies between 7 and 35 per province, with analgesia average of 8%. The methods of procedure, use the most modern achievements of regional anesthesia including combined spinal-epidural analgesia (CSE) and patient-controlled analgesia. Another important issue is the caesarean section, demanded by women. In some facilities, it is as much as 50% of overall number of procedures conducted among admitted pregnant women. The most common and dominating method of anesthesia is spinal analgesia.

Discipline

Journal

Year

Volume

10

Issue

2

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-ddd7a227-ff72-472a-870a-f344f757c1d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.