PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 3 | 310–317
Article title

Analiza hospitalizacji na oddziale pediatrycznym szpitala wojewódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem chorób dolnych dróg oddechowych

Content
Title variants
EN
An analysis of hospitalisations in the paediatric unit of a provincial hospital with special emphasis on lower respiratory diseases
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Pneumonia is a common cause of paediatric hospitalisations. Aim: The aim of the study was to assess the hospitalisation structure of a non-specialised paediatric unit as well as to perform a thorough evaluation of paediatric patients hospitalised due to pneumonia. Attention was also paid to recent changes in the clinical picture of pneumonia. Material and methods: A retrospective analysis of medical records of children treated in the paediatric unit of the Janusz Korczak Provincial Specialist Hospital between 2011 and 2012, with particular emphasis on patients hospitalised due to pneumonia (ICD-10 codes J12–J18), was performed. Results: Pneumonia accounted for 12.7% of all hospitalisations in the non-specialised paediatric unit between 2011 and 2012; most of hospitalisations occurred during the winter and early spring months, with a peak incidence in March. Bronchial obstruction occurred in 39.9% of cases, mainly in infants. Extensive inflammatory lesions were noted in X-ray reports in only 26% of patients; inflammatory lesions were mostly described as interstitial lesions or patchy densities in the pulmonary hilar region in other cases. X-ray images were interpreted as normal in up to 24.6% of children, which did not reflect the typical auscultatory changes. Cefuroxime sodium was the most commonly used first-line antibiotic (51.5%), followed by macrolides (34%), including macrolides in combination with β-lactam antibiotics in 26% of cases, and third-generation cephalosporins (25.7%). Conclusions: Lower respiratory diseases, mainly pneumonia often accompanied by bronchial obstruction, were the most common cause of paediatric hospitalisations in the paediatric unit of the provincial hospital. Interstitial lesions and perihilar densities seem to be the most typical radiological image in children. Adjustment of antibiotic therapy to the current guidelines and recommendations allows better treatment optimisation.
PL
Zapalenie płuc stanowi ważną przyczynę hospitalizacji dzieci. Cel pracy: Celem pracy była analiza struktury hospitalizacji niesprofilowanego oddziału pediatrycznego oraz szczegółowa analiza pacjenta pediatrycznego hospitalizowanego z powodu zapalenia płuc. Zwrócono również uwagę na zmiany obrazu klinicznego zapalenia płuc w ostatnich latach. Materiał i metoda: Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej dzieci leczonych na Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w latach 2011–2012, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów hospitalizowanych z rozpoznaniem zapalenia płuc (kody J12–J18 według ICD-10). Wyniki: Zapalenia płuc w okresie 2011–2012 były przyczyną 12,7% hospitalizacji na niesprofilowanym oddziale pediatrycznym, najczęściej w miesiącach zimowych i wczesną wiosną, z marcowym szczytem zachorowań. W 39,9% przypadków chorobie towarzyszyła obturacja oskrzeli, szczególnie często w grupie niemowląt. Opis zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej jedynie u 26% chorych podkreślał rozległe zmiany zapalne; w większości pozostałych przypadków zmiany zapalne określano jako śródmiąższowe lub smużkowate zagęszczenia w okolicach wnęk płuc. Aż u 24,6% dzieci zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej opisano jako prawidłowe, co nie odzwierciedlało typowych zmian osłuchowych. Najczęściej (51,5%) jako antybiotyk pierwszego rzutu stosowano cefuroksym sodu, 25,7% pacjentów otrzymywało cefalosporyny III generacji, a 34% makrolidy, w tym 26% makrolidy w terapii skojarzonej z antybiotykami β-laktamowymi. Wnioski: Najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzieci na analizowanym oddziale pediatrycznym szpitala wojewódzkiego były choroby dolnych dróg oddechowych, głównie zapalenie płuc, często z towarzyszącą obturacją. Zmiany śródmiąższowe i zagęszczenia przywnękowe wydają się obecnie najbardziej charakterystycznym obrazem zapalenia płuc w badaniu radiologicznym u dzieci. Dostosowywanie sposobu leczenia antybiotykami do istniejących rekomendacji i zaleceń pozwala na coraz lepszą optymalizację leczenia.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
310–317
Physical description
Contributors
 • Oddział Pediatryczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka, ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, tel.: +48 598 460 411
 • Oddział Pediatryczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka, Słupsk, Polska. Ordynator Oddziału: lek. Leszek Dębicki
 • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Ostapchuk M, Roberts DM, Haddy R: Community-acquired pneumonia in infants and children. Am Fam Physician 2004; 70: 899–908.
 • 2. Służewski W, Alkiewicz J, Bogusz E: Analiza porównawcza przyczyn hospitalizacji dzieci w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych i w 1990 roku w Oddziale Dziecięcym Szpitala Rejonowego w Trzciance. Zdr Publ 1994; 105: 5–8.
 • 3. Senstad AC, Surén P, Brauteset L et al.: Community-acquired pneumonia (CAP) in children in Oslo, Norway. Acta Paediatr 2009; 98: 332–336.
 • 4. Toikka P, Virkki R, Mertsola J et al.: Bacteremic pneumococcal pneumonia in children. Clin Infect Dis 1999; 29: 568–572.
 • 5. Juvén T, Mertsola J, Waris M et al.: Etiology of communityacquired pneumonia in 254 hospitalized children. Pediatr Infect Dis J 2000; 19: 293–298.
 • 6. Grant CC, Emery D, Milne T et al.: Risk factors for communityacquired pneumonia in pre-school-aged children. J Paediatr Child Health 2012; 48: 402–412.
 • 7. Kycler Z, Olejniczak K, Bręborowicz A et al.: Zapalenia płuc o ciężkim przebiegu u dzieci – charakterystyka kliniczna, powikłania i odległe następstwa. Nowa Pediatria 2000; 4 (5): 17–22.
 • 8. Juvén T, Ruuskanen O, Mertsola J: Symptoms and signs of community-acquired pneumonia in children. Scand J Prim Health Care 2003; 21: 52–56.
 • 9. Rowan-Legg A, Barrowman N, Shenouda N et al.: Communityacquired lobar pneumonia in children in the era of universal 7-valent pneumococcal vaccination: a review of clinical presentations and antimicrobial treatment from a Canadian pediatric hospital. BMC Pediatr 2012; 12: 133.
 • 10. Esposito S, Bosis S, Cavagna R et al.: Characteristics of Streptococcus pneumoniae and atypical bacterial infections in children 2–5 years of age with community-acquired pneumonia. Clin Infect Dis 2002; 35: 1345–1352.
 • 11. Heiskanen-Kosma T, Korppi M: Serum C-reactive protein cannot differentiate bacterial and viral aetiology of communityacquired pneumonia in children in primary healthcare settings. Scand J Infect Dis 2000; 32: 399–402.
 • 12. Hazir T, Nisar YB, Qazi SA: Chest radiography in children aged 2–59 months diagnosed with non-severe pneumonia as defined by World Health Organization: descriptive multicentre study in Pakistan. BMJ 2006; 333: 629.
 • 13. Kiekara O, Korppi M, Tanska S et al.: Radiological diagnosis of pneumonia in children. Ann Med 1996; 28: 69–72.
 • 14. Ayalon I, Glatstein MM, Zaidenberg-Israeli G et al.: The role of physical examination in establishing the diagnosis of pneumonia. Pediatr Emerg Care 2013; 29: 893–896.
 • 15. Murphy TF, Henderson FW, Clyde WA Jr et al.: Pneumonia: an eleven-year study in a pediatric practice. Am J Epidemiol 1981; 113: 12–21.
 • 16. Korppi M: Community-acquired pneumonia in children: issues in optimizing antibacterial treatment. Paediatr Drugs 2003; 5: 821–832.
 • 17. British Thoracic Society Standards of Care Committee: British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in childhood. Thorax 2002; 57 Suppl 1: i1–i24.
 • 18. Hryniewicz W, Ozorowski T, Radzikowski A et al.: Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, 2010: 71–81.
 • 19. Bradley JS, Byington CL, Shah SS et al.; Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America: The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2011; 53: e25–e76.
 • 20. Bręborowicz A: Częste problemy w praktyce pediatrycznej w pytaniach i odpowiedziach. Stan wiedzy 2011. Med Prakt Pediatr Wydanie Specjalne 2011; 1: 214–215.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ddb0f393-9b6c-47f6-aeaa-dbd930757645
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.