PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 73 | 148–151
Article title

Visceral artery aneurysms – classification, diagnosis and treatment

Content
Title variants
PL
Tętniaki tętnic trzewnych – podział, diagnostyka i leczenie
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Although visceral artery aneurysms are rare, mortality due to their rupture is high, estimated at even 25–75%. That is why it is significant to detect each such lesion. Visceral artery aneurysms are usually asymptomatic and found incidentally during examinations performed for other indications. Autopsy results suggest that most asymptomatic aneurysms remain undiagnosed during lifetime. Their prevalence in the population is therefore higher. The manifestation of a ruptured aneurysm depends on its location and may involve intraperitoneal hemorrhage, gastrointestinal and portal system bleeding with concomitant portal hypertension and bleeding from esophageal varices. Wide access to diagnostic tests, for example ultrasound, computed tomography or magnetic resonance imaging, helps establish the correct diagnosis and a therapeutic plan as well as select appropriate treatment. After a procedure, the same diagnostic tools enable assessment of treatment efficacy, or are used for the monitoring of aneurysm size and detection of potential complications in cases that are ineligible for treatment. The type of treatment depends on the size of an aneurysm, the course of the disease, risk of rupture and risk associated with surgery or endovascular procedure. Endovascular treatment is preferred in most cases. Aneurysms are excluded from the circulation using embolization coils, ethylene vinyl alcohol, stents, multilayer stents, stent grafts and histoacryl glue (or a combination of these methods).
PL
Tętniaki tętnic trzewnych należą do rzadkich patologii. Śmiertelność z powodu ich pęknięcia jest wysoka, szacowana nawet na 25–75%, dlatego też wykrywanie każdego przypadku odgrywa ważną rolę. Tętniaki tętnic trzewnych są zazwyczaj asymptomatyczne i znajdowane przypadkowo podczas badania wykonywanego z innych wskazań. Badania autopsyjne sugerują, że większość bezobjawowych zmian pozostaje niezdiagnozowana za życia, a tym samym częstość występowania tętniaków trzewnych w populacji jest wyższa. Manifestacja pękniętego tętniaka zależy od jego lokalizacji i może przebiegać jako krwotok wewnątrzotrzewnowy, krwotok do przewodu pokarmowego oraz układu wrotnego z towarzyszącym nadciśnieniem wrotnym i krwawieniem z żylaków przełyku.Szeroki dostęp do takich metod diagnostycznych jak ultrasonografia, tomografia komputerowa czy też obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego pozwala na ustalenie właściwego rozpoznania oraz zaplanowanie i wybór odpowiedniego leczenia. Po zabiegu metody te umożliwiają ocenę skuteczności postępowania, a w przypadkach niekwalifikujących się do leczenia służą do monitorowania wielkości tętniaków i wykrycia ewentualnych powikłań. Rodzaj leczenia zależy od rozmiarów tętniaka, przebiegu choroby, ryzyka pęknięcia oraz ryzyka związanego z leczeniem operacyjnym lub wewnątrznaczyniowym. Metodą z wyboru w większości przypadków jest zabieg wewnątrznaczyniowy. W celu wyłączenia tętniaków z krwiobiegu wykorzystywane są spirale embolizacyjne, EVOH (ethylene vinyl alcohol), stenty, stenty „gęsto plecione”, stentgrafty, kleje histoakrylowe (lub połączenie tych metod).
Keywords
Discipline
Year
Volume
18
Issue
73
Pages
148–151
Physical description
Contributors
author
 • Student Study Group, Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
author
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
author
 • Department of Radiology, 424 General Military Hospital, Thessaloniki, Greece
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
References
 • 1. Badea R: Splanchnic artery aneurysms: The diagnostic contribution of ultrasonography in correlation with other imaging methods. J Gastrointestin Liver Dis 2008; 17: 101–105.
 • 2. Badea R, Barsan M, Scridon T, Miclaus G, Pascu O, Molnar G et al.: Superior mesenteric artery aneurysm. importance of sonography as the primary imaging technique for detection. J Ultrasound Med 2010; 29: 1503–1506.
 • 3. Loffroy R, Favelier S, Pottecher P, Genson PY, Estivalet L, Gehin S et al.: Endovascular management of visceral artery aneurysms: When to watch, when to intervene? World J Radiol 2015; 7: 143–148.
 • 4. Horton KM, Smith C, Fishman EK: MDCT and 3D CT angiography of splanchnic artery aneurysms. Am J Roentgenol 2007; 189: 641–647.
 • 5. Pilleul F, Beuf O: Diagnosis of splanchnic artery aneurysms and pseudoaneurysms, with special reference to contrast enhanced 3D magnetic resonance angiography: A review. Acta Radiol 2004; 45: 702–708.
 • 6. Sułkowski L, Szura M, Pasternak A, Matyja M, Matyja A: Pathogenesis, diagnosis and treatment of splenic artery aneurysms. Austin J Vasc Med 2016; 3: 1017.
 • 7. Jesinger R, Thoreson A, Lamba R: Abdominal and pelvic aneurysms and pseudyaneurysms: Imaging review with clinical, radiologic, and treatment correlation. Radiographics 2013; 33: 71–96.
 • 8. Jana M, Gamanagatti S, Mukund A, Paul S, Gupta P, Garg P et al.: Endovascular management in abdominal visceral arterial aneurysms: A pictorial essay. World J Radiol 2011; 3: 182–187.
 • 9. Ferrara D, Giribomo AM, Viviani E, Padricelli A, Santagata A, Del Guercio L: Endovascular management of a large hepatic artery aneurysm. Clin Ter 2017; 168: 178–180.
 • 10. Agrawal GA, Johnson PT, Fishman EK: Splenic artery aneurysms and pseudoaneurysms: Clinical disctinctions and CT appearances. Am J Roentgenol 2007; 188: 992–999.
 • 11. Elwertowski M, Lechowicz R: Standards of the Polish Ultrasound Society – update. Ultrasound examination of the visceral arteries. J Ultrason 2015; 15: 85–95.
 • 12. Sojka M, Jargiełło T, Wolski A, Pyra K, Jarząbek M, Drelich-Zbroja A et al.: Leczenie tętniaków trzewnych i nerkowych metodami wewnątrznaczyniowymi. Postępy Nauk Medycznych 2012; 5: 419–427.
 • 13. Sojka M, Jargiełło T, Przyszlak M, Pyra K, Drelich-Zbroja A, Wolski A et al.: Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków tętnic trzewnych – doświadczenie jednego ośrodka. Acta Angiol 2011; 17: 209–218.
 • 14. Tulsyan N, Kashyap VS, Greenberg RK, Sarac TP, Clair DG, Pierce G et al.: The endovascular management of visceral artery aneurysms and pseudoaneurysms. J Vasc Surg 2007; 45: 276–283.
 • 15. Aranzulla TC, Colombo A, Sangiorgi GM: Succesful endovascular renal artery aneurysms exclusion using the Venture catheter and covered stent implantation: a case report and review of the literature. J Invasive Cardiol 2007; 19: 246–253.
 • 16. Walton JM, Abraham RJ, Perey BJ, MacGregor JH, Campbell DR: Hepatic artery pseudoaneurysms in acute pancreatitits. Can J Surg 1991; 34: 377–380.
 • 17. Gabelmann A, Görich J, Merkle EM: Endovascular treatment of visceral artery aneurysms. J Endovasc Ther 2002; 9: 38–47.
 • 18. Venturini M, Angeli E, Salvioni M, De Cobelli F, Trentin C, Carlucci M et al.: Hemorrhage from a right hepatic artery pseudoaneurysm: Endovascular treatment with a coronary stent-graft. J Endovasc Ther 2002; 9: 221–224.
 • 19. Yoon HK, Lindh M, Uher P, Lindblad B, Ivancev K: Stent-graft repair of a splenic artery aneurysm. Cardiovasc Interv Radiol 2001; 24: 200–203.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dda4eef8-72e8-4223-862c-de7236ec36aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.