PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 5 | 1 | 29-35
Article title

Efekt hemostatyczny napromieniania wysokimi frakcjami w zaawansowanym raku szyjki macicy

Content
Title variants
EN
Hemostatic effect of high dose irradiation in advanced cervical cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: The first symptom of advanced cervical cancer is vaginal bleeding. Profuse bleeding may sometimes require embolisation or ligation of iliac arteries. However, in the case of massive infiltration of parametra, surgical intervention may be impossible. In such cases, a viable alternative is palliative irradiation. Aim of paper was to assess direct haemostatic effect of high dose, short term irradiation and radiation side-effects in patients undergoing such treatment. Material and method: The study included 42 patients treated at the Dept. of Female Genital Neoplasms of the Centre of Oncology in Warsaw, undergoing pelvic irradiation using 5 fractions of 4 Gy up to a total dose of 20 Gy. The patients’ mean age was 61 years (range: 35-86 years). All patients were in FIGO grade IIIB-IV. Prior to irradiation, 5 patients had a nephrostomy placed due to hydronephrosis, while 12 patients received 1-6 units of blood because of low haemoglobin level. Early and late radiation-induced reactions were assessed. Results: Direct haemostatic effect was obtained in 34 patients (83%); thereof in 26 patients (63%) after the first course and in 8 patients (20%) after the second course. A statistically significant correlation (χ2=12.7869; p=0.031) was found between baseline haemoglobin level and haemostatic effect. Conclusions: 1. In patients presenting with severe bleeding due to advanced cervical cancer, a satisfactory haemostatic effect may be obtained by high dose, short term irradiation of the pelvis. 2. In patients presenting with a higher haemoglobin level, this effect may be obtained already after the first course of irradiation. 3. 5x4 Gy fractionation is well tolerated by the patients. Neither early nor delayed severe radiation-induced reactions have been observed.
PL
Wstęp: Pierwszymi objawami zaawansowanego raka szyjki macicy są krwawienia. Obfite krwawienia wymagają niekiedy embolizacji tętnic biodrowych lub podwiązania tychże naczyń. Jednak w przypadkach masywnych nacieków w przymaciczach zabieg chirurgiczny może być niewykonalny. Alternatywną metodą leczenia pozostaje paliatywne napromienianie. Celem pracy była ocena bezpośredniego efektu hemostatycznego napromieniania wysokimi frakcjami w skróconym czasie leczenia oraz odczynów popromiennych u pacjentek poddanych takiemu frakcjonowaniu. Materiał i metoda: Analizie poddano 42 chore napromienianie na obszar miednicy mniejszej w dawkach frakcyjnych 4 Gy w 5 frakcjach, do dawki całkowitej 20 Gy, w Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie. Średni wiek pacjentek wynosił 61 lat (przedział 35-86 lat). Wszystkie chore były w IIIB i IV stopniu klinicznego zaawansowania wg FIGO. Nefrostomię z powodu wodonercza wykonano u 5 kobiet, a 12 z powodu niskich wartości hemoglobiny przetoczono przed napromienianiem od 1 do 6 jednostek krwi. Oceniano także wczesne i późne odczyny popromienne. Wyniki: Bezpośredni efekt hemostatyczny uzyskano u 34 (81%) chorych; po pierwszym etapie napromieniania – u 26 (62%) pacjentek, a u pozostałych 8 (19%) pacjentek po II etapie napromieniania. Stwierdzono statystyczną zależność (x2=12,7869; p=0,031) między poziomem hemoglobiny przed leczeniem a efektem hemostatycznym. Wnioski: 1. Dobry efekt hemostatyczny u chorych krwawiących z powodu zaawansowanego raka szyjki macicy można uzyskać poprzez napromienianie wysokimi frakcjami w skróconym czasie leczenia. 2. U pacjentek z lepszymi parametrami hemoglobiny ten efekt można uzyskać już po I etapie napromieniania. 3. Frakcjonowanie 5x4 Gy jest dobrze tolerowane przez chore. Nie stwierdzono wczesnych i późnych ciężkich powikłań popromiennych.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
29-35
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński Correspondence to: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński Correspondence to: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński Correspondence to: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński Correspondence to: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński Correspondence to: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
References
 • 1. Wojciechowska U., Didkowska J., Tarkowski W., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2004 roku. Biuletyn Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa 2006.
 • 2. Higgins C.B., Bookstein J.J., Davis G.B. i wsp.: Therapeutic embolisation for intractable chronic bleeding. Radiology 1977; 122: 473-478.
 • 3. Gassibe E.F., Gassibe E.: Laparoscopic ligation of hypogastric arteries using the Hulka clip to arrest massive vaginal bleeding due to stage IIB cervical carcinoma. J. Am. Assoc. Gynecol. Laparosc. 1997; 4: 259-261.
 • 4. Skręt A., Obrzut S., Stachurski J.: Laparoscopic ligation of the internal iliac artery in bleeding cervix carcinoma. Zentralbl. Gynacol. 1995; 117: 486-490.
 • 5. Dubuc-Lissoir J.: Use of a new energy-based vessel ligation device during laparoscopic gynaecologic oncologic surgery. Surg. Endosc. 2003; 17: 466-468.
 • 6. Sobiczewski P., Bidziński M., Derlatka P.: Laparoscopic ligature of the hypogastric artery in the case of bleeding in advanced cervical cancer. Gynecol. Oncol. 2002; 84: 344-348.
 • 7. Biswal B.M., Lal P., Rath G.K. i wsp.: Hemostatic radiotherapy in carcinoma of the cervix. Int. J. Gynaecol. Obstet. 1995; 50: 281-285.
 • 8. Caulk R.M.: Review of seventeen years’ experience with transvaginal roentgen therapy in cervical cancer. AJR1956: 76: 965-971.
 • 9. Hodson D.I., Krepart G.V: Once monthly radiotherapy for the palliation of pelvic gynaecological malignancy. Gynecol. Oncol. 1983; 16: 112-116.
 • 10. Spanos W, Guse C., Perez C.A. iwsp.: Multiple daily fractionations in the palliation of advanced pelvic malignancies. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1989; 17: 659-661.
 • 11. Grigsby P.W, Portelance L., Williamson J.F.: High dose rate (HDR) cervical ring applicator to control bleeding from cervical carcinoma. Int. J. Gynecol. Cancer. 2002; 12: 18-21.
 • 12. Halle J.S., Rosenman J.G., Varia M.A. i wsp.: 1000cGy single dose palliation for advanced carcinoma of the cervix or endometrium. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1986; 12: 1947-1950.
 • 13. Boulware R.J., Caderao J.B., Delclos L. i wsp.: Whole pelvis megavoltage irradiation with single doses of 1000 rad to palliate advanced gynaecologic cancers. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1979; 5: 333-338.
 • 14. Patricio M.B., Tavares M.A., Guimaraes M.F. i wsp.: Haemostatic and antialgic effects of the 25 MeV photon beam concentrated dose in the treatment of carcinoma of the cervix. J. Surg. Oncol. 1987; 34: 133-135.
 • 15. Kraiphibul P., Srisupundit S., Kiatgumjaikajorn S. i wsp.: The experience in using whole pelvic irradiation in management of massive bleeding from carcinoma of the uterine cervix. J. Med. Assoc. Thai. 1993; 76 (supl. 1): 78-81.
 • 16. Kramer S.C., Gorich J., Rilinger N. i wsp.: Interventional treatment of haemorrhages in advanced cervical carcinoma. Radiologie 1999; 39: 795-798.
 • 17. Higgins C.B., Bookstein J.J., Davis G.B. i wsp.: Therapeutic embolisation for intractable chronic bleeding. Radiology 1977; 122: 473-478.
 • 18. Banaschak A., Stosslein F., Kielbach O. i wsp.: Therapeutic vascular embolisation in life-threatening gynaecologic haemorrhages. Zentralbl. Gynacol. 1985; 107: 1050-1056.
 • 19. Di Vagno G., Ettorre G.C., Garribba P. i wsp.: The selective embolisation of the hypogastric arteries in the treatment of haemorrhages due to cervical carcinoma. The report of 2 clinical cases. Minerva Ginecol. 1993; 45: 419-423.
 • 20. Grabiec M., Gręźlikowska U., Walentowicz M. i wsp.: Znaczenie podwiązania tętnic biodrowych wewnętrznych w leczeniu krwotoku ze zmienionej nowotworowo szyjki macicy. 2006; 2: 125-130.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dd825e16-d5b0-4b5d-a3d9-3573e8640584
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.