Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 12 | 1 |

Article title

The evidence for pharmacological treatment of neuropathic pain

Title variants

PL
Dane naukowe dotyczące farmakologicznego leczenia bólu neuropatycznego

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Gromadzone są dane z coraz liczniejszych badań z randomizacją i z grupą kontrolną, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby i dotyczących leczenia bólu neuropatycznego. Konieczny jest zatem uaktualniony przegląd dostępnych danych naukowych. Badania zidentyfikowano za pomocą przeszukiwania baz danych MEDLINE i EMBASE. Do porównania skuteczności i bezpieczeństwa stosowanie różnych leków w licznych chorobach przebiegających z bólem neuropatycznym wykorzystano wskaźniki NNT i NNH. W przeglądzie uwzględniono 174 badania - oznacza to, że liczba opublikowanych w ciągu ostatnich 5 lat badań z randomizacją i z grupą kontrolną otrzymującą placebo zwiększyła pulę dostępnych danych o 66%. Bolesna neuropatia (najczęściej cukrzycowa) była badana w 69 badaniach, nerwoból popółpaścowy w 23 badaniach; rzadziej badano uszkodzenia nerwów obwodowych, ból ośrodkowy, neuropatię związaną z HIV i nerwoból trójdzielny. Do grup leków o największej liczbie danych naukowych wskazujących na klinicznie istotny efekt leczenia należą: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, leki przeciwdrgawkowe - gabapentyna i pregabalina, oraz opioidy. Mimo, że liczba opublikowanych badań zwiększyła się o 66%, osiągnięto jedynie ograniczoną poprawę w zakresie leczenia bólu neuropatycznego. Duży odsetek osób cierpiących z powodu bólu neuropatycznego nadal nie osiąga wystarczającej ulgi w bólu. Fakt ten wskazuje na konieczność poszukiwania innych metod leczenia, ukierunkowanych na przewlekły ból neuropatyczny. Potrzebne są duże badania kliniczne leków w celu zidentyfikowania podgrup pacjentów, którzy z dużym prawdopodobieństwem zareagują na określone leki; można będzie w ten sposób sprawdzić hipotezę, według której klasyfikacja bólu oparta na mechanizmie bólu może poprawić wyniki leczenia poszczególnych chorych.
EN
Randomized, double-blind, placebo-controlled trials on neuropathic pain treatment are accumulating, so an updated review of the available evidence is needed. Studies were identified using MEDLINE and EMBASE searches. Numbers needed to treat (NNT) and numbers needed to harm (NNH) values were used to compare the efficacy and safety of different treatments for a number of neuropathic pain conditions. One hundred and seventy-four studiem were included, representing a 66% increase in published randomized, placebo-controlled trials in the last 5 years. Painful poly-neuropathy (most often due to diabetes) was examined in 69 studies, postherpetic neuralgia in 23, while peripheral nerve injury, central pain, HIV neuropathy, and trigeminal neuralgia were less often studied. Tricyclic antidepressants, serotonin noradrenaline reuptake inhibitors, the anticonvulsants gabapentin and pregabalin, and opioids are the drug classes for which there is the best evidence for a clinical relevant effect. Despite a 66% increase in published trials only a limited improvement of neuropathic pain treatment has been obtained. A large proportion of neuropathic pain patients are left with insufficient pain relief. This fact calls for other treatment options to target chronic neuropathic pain. Large-scale drug trials that aim to identify possible subgroups of patients who are likely to respond to specific drugs are needed to test the hypothesis that a mechanism-based classification may help improve treatment of the individual patients

Discipline

Journal

Year

Volume

12

Issue

1

Physical description

Contributors

  • Department of Neurology and Danish Pain Research Center, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark
  • Department of Neurology, Odense University Hospital, Odense, Denmark
  • Department of Neurology and Danish Pain Research Center, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-dd7feead-59e9-48b0-b30a-f1f5a4b2e400
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.