PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 3 | 149–153
Article title

Zmniejszenie umieralności na stwardnienie rozsiane ma związek z niższym rozpowszechnieniem palenia papierosów wśród mężczyzn w Polsce

Content
Title variants
EN
Reduction of multiple sclerosis-related mortality is associated with lower prevalence of tobacco smoking among Polish males
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Introduction: Longitudinal studies of multiple sclerosis (MS) demonstrated decrease of mortality rates (MR) throughout Europe and United States. The aim of this study was to explore possible a correlation between reduced MR in MS and prevalence rates (PR) of cigarette smoking (CS) in Poland. Method: The study was based on 10 272 MS patients (M – 4367, F – 5905) who died since 1982 thru 2008. Annual, average, crude MR (CMR) and sex-adjusted MR (SAMR) in MS per 100 000 population were correlated to PR of CS per 100 inhabitants in the general population and 2 subpopulations. Data were obtained from the Central Statistical Office and the Centre of Oncology in Warsaw. Results: CMR, SAMR in M and F were significantly higher in the years 1982–1995: 1.33 (SD 0.07), 1.19 (SD 0.13), 1.47 (SD 0.07) than in the years 1996–2008: p=0.000006, p=0.0002, p=0.0008. There was a decrease of CS PR in the years 1982–2008 in the general population (p=0.000003) and in M (p=0.0000004). No decrease of CS PR in F was found (p=0.127). CMR and SAMR among M with MS showed highly significant correlation to PR of CS in the period 1982–2008; r=0.673,p=0.0006; r=0.774, p=0.0001. No correlation was found between SAMR among F with MS and PR of CS: r=0.369, p=0.0910. Conclusion: Reduction of MS mortality was associated with a decreased incidence of CS in the general population and among males, but not among females.
PL
Wprowadzenie: Długookresowe badania stwardnienia rozsianego (SM) udowodniły spadek umieralności (U) w Europie i USA. Celem badania jest wykazanie związku między zmniejszeniem U na SM i rozpowszechnieniem palenia papierosów (PP) w Polsce. Metoda: Badania oparto na 10 272 chorych na SM (M – 4367, K – 5905), którzy zmarli w latach 1982–2008. Przeciętne, roczne, surowe współczynniki U (SWU) oraz dostosowane do płci współczynniki U (DPWU) w SM na 100 000 ludności skorelowano z rocznymi współczynnikami rozpowszechnienia (WR) PP na 100 mieszkańców w ogólnej populacji i 2 podpopulacjach. Dane uzyskano z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z Centrum Onkologii w Warszawie. Wyniki: SWU, DPWU wśród M i K na SM były istotnie wyższe w latach 1982–1995: 1,33 (SD 0,07), 1,19 (SD 0,13), 1,47 (SD 0,07) niż w latach 1996–2008: p=0,000006, p=0,0002, p=0,0008. WR PP obniżyły się w latach 1982–2008 w ogólnej populacji (p=0,000003) i wśród mężczyzn (p=0,0000004), lecz nie wśród kobiet (p=0,127). SWU i DPWU wśród M z SM wykazały wysoką korelację z WR PP w latach 1982–2008; r=0,673, p=0,0006 i r=0,774, p=0,0001. Nie stwierdzono korelacji DPWU wśród K z SM i WR PP: r=0,369, p=0,0910. Wniosek: Spadek U na SM miał związek z rzadszym PP w ogólnej populacji i wśród mężczyzn, lecz nie wykazał asocjacji w podpopulacji kobiet w latach 1982–2008 w Polsce.
Discipline
Publisher

Year
Volume
12
Issue
3
Pages
149–153
Physical description
Contributors
References
 • 1. Ascherio A., Munger K.: Epidemiology of multiple sclerosis: from risk factors to prevention. Semin. Neurol. 2008; 28: 17–28.
 • 2. Marrie R.A.: Environmental risk factors in multiple sclerosis aetiology. Lancet Neurol. 2004; 3: 709–718.
 • 3. Simon K.C., Munger K.L., Ascherio A.: XVI European Charcot Foundation lecture: nutrition and environment: can MS be prevented? J. Neurol. Sci. 2011; 311: 1–8.
 • 4. Compston A., Ebers G., Lassmann H. i wsp. (red.): McAlipne’s Multiple Sclerosis. Churchill Livingstone, London 1998.
 • 5. Cendrowski W.: Distortion of birth distribution in multiple sclerosis: relation to season, gender and last residence. Med. Biol. Sciences 2012; 26: 39–44.
 • 6. Lauer K.: Environmental risk factors in multiple sclerosis. Expert Rev. Neurother. 2010; 10: 421–440.
 • 7. Kahana E., Alter M., Zuber N.: Environmental factors determine multiple sclerosis risk in migrants to Israel. Mult. Scler. 2008; 14 (supl. 1): S69–S70.
 • 8. Marrie R., Horwitz R., Cutter G. i wsp.: High frequency of adverse health behaviors in multiple sclerosis. Mult. Scler. 2009; 15: 105–113.
 • 9. Wang H., O’Reilly E.J., Weisskopf M.G. i wsp.: Smoking risk of lateral amyotrophic sclerosis. Arch. Neurol. 2011; 68: 207–214.
 • 10. Hackshaw A.K., Law M.R., Wald N.J.: The accumulated evidence of lung cancer and environmental tobacco smoke. BMJ 1997; 315: 980–988.
 • 11. Simon K.C., van der Mei I.A., Munger K.L. i wsp.: Combined effects of smoking, anti-EBNA antibodies, and HLADRB1* 1501 on multiple sclerosis risk. Neurology 2010; 74: 1365–1371.
 • 12. Hawkes C.: Are multiple sclerosis patients risk-takers? Quart. J. Med. 2005; 98: 895–911.
 • 13. Hedström A., Akerstedt T., Hillert J. i wsp.: Shift work at young age is associated with increased risk for multiple sclerosis. Ann. Neurol. 2011; 70: 733–741.
 • 14. Alfredsson L., Hedström A.K., Bäärnhielm M., Olsson T.: Exposure to environmental tobacco smoke is associated with increased risk for MS. Multiple Sclerosis Journal 2011; 17 (supl. 10): S362–S363.
 • 15. Jansons L., Tutuncu M., Tang J. i wsp.: Does smoking really impact progression in multiple sclerosis? Multiple Sclerosis Journal 2011; 17 (supl. 10): S138.
 • 16. Zivadinov R., Weinstock-Guttman B., Hashimi K. i wsp.: Smoking is associated with increased lesion volume and brain atrophy in multiple sclerosis. Neurology 2009; 73: 504–510.
 • 17. Herman M., Jick S., Logroscino G. i wsp.: Cigarette smoking and the progression of multiple sclerosis. Brain 2005; 128: 1461–1465.
 • 18. Marrie R., Horwitz R., Cutter G. i wsp. Comorbidity, socioeconomic status and multiple sclerosis. Mult. Scler. 2008; 14: 1091–1098.
 • 19. Marrie R., Horwitz R., Cutter G. i wsp.: Smokers with multiple sclerosis are more likely to report comorbid autoimmune diseases. Neuroepidemiology 2011; 36: 85–90.
 • 20. Massey W., Sebroenberg B.: International patterns of mortality from multiple sclerosis. Neuroepidemiology 1982; 1: 189–196.
 • 21. Riise T., Nordtvedt M., Ascherio A. i wsp.: Smoking is a risk factor for multiple sclerosis. Neurology 2003; 61: 1122–1124.
 • 22. Gardener H., Munger K., Chitinis T. i wsp.: Prenatal and perinatal factors and risk of multiple sclerosis. Epidemiology 2009; 20: 611–618.
 • 23. van der Kop M., Pearce M., Dahlgren L. i wsp.: Neonatal and delivery outcomes in women with multiple sclerosis. Ann. Neurol. 2011; 70: 41–50.
 • 24. Mikaeloff Y., Caridade G., Tardieu M. i wsp.: Parental smoking at home and the risk of childhood-onset multiple sclerosis in children. Brain 2007; 130: 2589–2595.
 • 25. Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe (GATS). Polska 2009–2010. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2010.
 • 26. Cendrowski W.: Longer solar radiation during maternal gestation and lower atmospheric ozone concentration during month of birth reduce risk of multiple sclerosis. W druku.
 • 27. Postawy wobec palenia papierosów. Komunikat badań. Fundacja Centrum Badań Opinii Społecznej, Warszawa 2012.
 • 28. Cendrowski W.: The changing female-to-male sex ratio over four decades in multiple sclerosis: implications for aetiology of the disease. Mult. Scler. 2010; 16 (supl. 10): S95.
 • 29. Palacios N., Alonso A., Brønnum-Hansen H.: Variations in the gender ratio of multiple sclerosis linked to converging smoking trends in men and women. Neurology 2010; 74: (supl. 2): A403.
 • 30. Sadovnick A., Eisen K., Ebers G. i wsp.: Causes of death in patients attending multiple sclerosis clinics. Neurology 1991; 41: 1193–1196.
 • 31. Reshef S., Cutter G., Kaufman D. i wsp.: Mortality and survival trends in US multiple sclerosis patients. J. Neurol. 2011; 258 (supl. 1): S98–S99.
 • 32. Cendrowski W.: Spadek umieralności na stwardnienie rozsiane wykazuje asocjację z niższą częstością zgonów na choroby naczyniowe w Polsce. W druku.
 • 33. Zatoński W., Przewoźniak K., Sulkowska U. i wsp.: Palenie tytoniu w populacji mężczyzn i kobiet w Polsce w latach 1974–2004. Zeszyty Nauk. Ochrony Zdrow. Publ. 2009; 7: 4–11.
 • 34. Zatoński W., Mańczuk M., Sulkowska U. i wsp.: Palenie tytoniu a umieralność na choroby odtytoniowe w Europie środkowo-wschodniej. Zeszyty Nauk. Ochrony Zdrow. Publ. 2009; 7: 58–77.
 • 35. Cendrowski W.: Analiza wskaźnika przeżywalności w polskiej populacji chorych na stwardnienie rozsiane – w perspektywie wieloletniej. Terapie Specjalistyczne 2011; 1: 18–24.
 • 36. Sopori M., Kozak W.: Immunomodulatory effects of cigarette smoking. J. Neuroimmunol. 1998; 83: 148–156.
 • 37. Vleeming W., Rambali B., Opperhuizen A.: The role of nitric oxide in cigarette smoking and nicotine addiction. Nicotine Tob. Res. 2002; 4: 341–348.
 • 38. Sundströn P., Nyström L.: Smoking worsens the progression of multiple sclerosis. Mult. Scler. 2008; 14: 10311–1035.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dd5cfbd6-24f3-454b-af56-da48e855d3ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.