PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 75 | 1-7
Article title

Eutanazja w Belgii – 16 lat po legalizacji

Content
Title variants
EN
Euthanasia in Belgium – 16 years after its legalization
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Euthanasia is generally defined as an act or negligence that causes death, and consequently, interruption of the suffering of an incurably ill person. MATERIAL AND METHODS: The analysis was based on the data of the European Institute of Bioethics. The main source of information was the Reports of the Belgian Federal Committee for Euthanasia Control and Evaluation Nos. 1–8. RESULTS: Just a year after legalizing this practice in Belgium, 235 people were subjected to ‘assisted death’. In 2017, the number of euthanasia procedures exceeded 2300. In the years 2002–2017 a total of 17,063 euthanasia procedures were performed. In recent years, the age structure of people undergoing euthanasia has changed. The number of people from the age of 80 and up is increasing, and it decreases at the age of 40–59. The main places of the death of patients remain the home and hospital. CONCLUSIONS: 1. Since the legalization of euthanasia in Belgium, the number of people submitting to this procedure has been steadily increasing. 2. In recent years, euthanasia in the patient’s home and in nursing homes is more often observed. 3. The most common reasons for euthanasia include neoplastic diseases.
PL
WSTĘP: Eutanazja to pojęcie ogólnie definiowane jako czyn bądź zaniedbanie powodujące śmierć, a w konsekwencji przerwanie dotychczasowego cierpienia osoby nieuleczalnie chorej. MATERIAŁ I METODY: Analizę przeprowadzono na podstawie danych Europejskiego Instytutu Bioetyki. Główne źródło informacji stanowiły Raporty Belgijskiego Federalnego Komitetu ds. Kontroli i Oceny Eutanazji nr 1–8. WYNIKI: Już rok po zalegalizowaniu eutanazji w Belgii 235 osób zostało poddanych „wspomaganej śmierci”. W roku 2017 liczba eutanazji przekroczyła 2300. W latach 2002–2017 wykonano łącznie 17 063 eutanazje. Na przełomie ostatnich lat zmieniała się struktura wieku osób poddających się eutanazji. Zwiększa się liczba osób od 80 roku życia wzwyż, a zmniejsza w wieku 40–59 lat. Głównym miejscem śmierci pacjentów pozostaje dom i szpital.
Discipline
Year
Issue
75
Pages
1-7
Physical description
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Kobyliński A. Nowy humanizm czy posthumanizm? Aspekty etyczno-prawne legalizacji eutanazji na świecie w latach 2000–2015. Studia Ecologiae et Bioethicae 2015; 13(4): 85–114.
 • 2. Pereira J. Legalizing euthanasia or assisted suicide: the illusion of safeguards and controls. Curr Oncol. 2011; 18(2): e38–45, doi: 10.3747/co.v18i2.883.
 • 3. Szadkowska M. Zabójstwo eutanatyczne – tendencje liberalizacyjne w Europie na przykładzie Belgii. Studia Iuridica Toruniensia 2013; 13: 221–240.
 • 4. Pacian J., Pacian A., Skórzyńska H., Kaczoruk M. Eutanazja – zabójstwo człowieka czy uśmierzenie bólu. Regulacje prawne wybranych państw świata. Hygeia Public Health 2014; 49(1): 19–25.
 • 5. Derdziuk M. Praktyka eutanazji w Belgii jako owoc przemian społeczno-obyczajowych. Teologia i Moralność 2017; 12(2): 163–177.
 • 6. Analyse du huitième Rapport de la Commission Fédé rale de Contrôle et d’Evaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives – (Années 2016 et 2017), Institut Européen de Bioéthique, https://www.ieb-eib.org/ancien-site/pdf/20181010-synthese-rap-com-euthan.pdf [data dostępu: 27.12.2018].
 • 7. Premier Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives, (Années 2002 et 2003). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/cfcee-rapport-euthanasie-2004 [data dostępu: 27.12.2018].
 • 8. Deuxième Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives, (Années 2004 et 2005). Institut Européen de Bioéthique https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/cfcee-rapport-euthanasie-2006 [data dostępu: 27.12.2018].
 • 9. Troisième Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2006 et 2007). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/cfcee-rapport-euthanasie-2008 [data dostępu: 27.12.2018].
 • 10. Quatrieme Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2008 et 2009). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/cfcee-rapport-euthanasie-2010 [data dostępu: 27.12.2018].
 • 11. Cinquieme Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2010 et 2011). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/cfcee-rapport-euthanasie-2012 [data dostępu: 27.12.2018].
 • 12. Sixieme Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2012 et 2013). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/cfcee-rapport-euthanasie-2014 [data dostępu: 27.12.2018].
 • 13. Septième Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2014 et 2015). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/cfcee-rapport-euthanasie-2016 [data dostępu: 27.12.2018].
 • 14. Huitième Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2016 et 2017). Institut Européen de Bioéthique, https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/2018-informe-eutanasia-belgica-2017.pdf [data dostępu: 27.12.2018].
 • 15. Kobyliński A. Eutanazja w Holandii. Przeglą d Powszechny 2003; 5: 335––339.
 • 16. Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide. Quatrième rapport à l’attention de la Chambre des Député s (Années 2015 et 2016), https://sante.public.lu/fr/publications/r/rapport-loi-euthanasie-2015-2016/quatrieme-rapport-loi-euthanasie-2015-2016.pdf [data dostępu: 27.12.2018].
 • 17. Alichniewicz A. Wzorce śmierci w bioetyce amerykańskiej. Kraków 2007, s. 95–103.
 • 18. Pays-Bas: accroissement de 10% des cas d’euthanasie en 2016. Institut Européen de Bioéthique – Bruxelles. 2017.
 • 19. Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2003, https://www.euthanasiecommissie.nl/uitspraken/jaarverslagen/2003/nl-en-du/nl-en-du/jaarverslag-2003 [data dostępu: 27.12.2018].
 • 20. Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2006, https://www.euthanasiecommissie.nl/uitspraken/jaarverslagen/2006/nl-en-du-fr/nl-en-du-fr/jaarverslag-2006 [data dostępu: 27.12.2018].
 • 21. Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2009, https://www.euthanasiecommissie.nl/uitspraken/jaarverslagen/2009/nl-en-du-fr/nl-en-du-fr/jaarverslag-2009 [data dostępu: 27.12.2018].
 • 22. Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2015, https://www.euthanasiecommissie.nl/uitspraken/jaarverslagen/2015/april/26/jaarverslag-2015 [data dostępu: 27.12.2018].
 • 23. Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2016, https://www.euthanasiecommissie.nl/uitspraken/jaarverslagen/2016/april/12/jaarverslag-2016 [data dostępu: 01.01.2019].
 • 24. Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2017, https://www.euthanasiecommissie.nl/uitspraken/jaarverslagen/2017/mei/17/jaarverslag-2017 [data dostępu: 01.01.2019].
 • 25. Sierż antowicz R., Łagoda K., Doroszkiewicz H., Jurkowska G. Opinie lekarzy, pielęgniarek, pacjentó w i studentó w na temat eutanazji. Gerontol. Pol. 2011; 19(2): 99–106.
 • 26. Centrum Badania Opinii Społecznej. Komunikat z badań, BS/3/2013, Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja. Warszawa 2013, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_003_13.PDF
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dd336aed-577b-42dd-ba9f-c84099b75150
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.