PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 52 | 6–20
Article title

Postępowanie w zwężeniach tętnicy szyjnej wewnętrznej. Historia i teraźniejszość

Content
Title variants
EN
Management of carotid stenosis. History and today
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Internal carotid stenosis constitutes a significant clinical challenge, since it is the cause
of 20–25% of ischemic brain strokes. The management of the internal carotid stenosis
for many years has been raising controversies amongst neurologists, vascular surgeons
and interventional radiologists mainly due to the introduction of endovascular stenting
as an alternative to surgical treatment. Its application, however, requires knowledge of
specific selection criteria for this kind of treatment as well as of the methods of monitoring
patients after stent implantation into the internal carotid artery. Duplex Doppler
ultrasound examination is currently a basis for the diagnosis of the arterial stenosis of
precranial segments of the carotid arteries. It allows a reliable assessment of not only
the course and morphology of the walls, but also of the hemodynamics of blood flow.
Interventional treatment is applicable in patients with internal carotid stenosis of ≥70%,
which is accompanied by an increase of the systolic flow velocity above 200 cm/s and
the end-diastolic velocity above 50–60 cm/s in the stenotic lumen. In most cases, such
a diagnosis in duplex Doppler ultrasound examination does not require any confirmation
by additional diagnostic methods and if neurological symptoms are also present, it
constitutes a single indication for interventional treatment. When deciding about choice
of surgical or endovascular method of treatment, the following factors are of crucial
importance: morphology of atherosclerotic plaque, its size, echogenicity, homogeneity
of its structure, its surface and outlines. By means of ultrasound examinations, patients
can be monitored after endovascular stent implantation. They enable evaluation of the
degree of stent patency and allow for an early detection of symptoms indicating stenosis
recurrence or presence of in-stent thrombosis. When interpreting the findings of the US
checkup, it is essential to refer to the initial examination performed in the first days after
the procedure and the next ones conducted during the monitoring period.
PL
Zwężenie światła tętnicy szyjnej wewnętrznej stanowi ważny problem kliniczny, ponieważ
w 20–25% przypadków jest przyczyną udaru niedokrwiennego mózgu. Leczenie
zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej od wielu lat budzi kontrowersje wśród neurologów,
chirurgów naczyniowych i radiologów zabiegowych, w dużej mierze w związku z wprowadzeniem
metody wewnątrznaczyniowego stentowania jako alternatywy zabiegu chirurgicznego.
Jej zastosowanie wymaga znajomości kryteriów kwalifikujących do tego
leczenia, jak również sposobu monitorowania chorych po implantowaniu stentu do tętnicy
szyjnej wewnętrznej. Ultrasonograficzne badanie duplex doppler stanowi obecnie
podstawę rozpoznania zwężeń przedczaszkowych odcinków tętnic szyjnych. Pozwala na
miarodajną ocenę nie tylko przebiegu i morfologii ścian tętnic, ale również hemodynamiki
przepływu krwi. Leczenie zabiegowe jest stosowane u chorych ze zwężeniem tętnicy
szyjnej wewnętrznej ≥70%, któremu towarzyszy wzrost maksymalnej prędkości przepływu
krwi powyżej 200 cm/s i prędkości końcowo-rozkurczowej powyżej 50–60 cm/s w miejscu
zwężenia. Rozpoznanie takiego zwężenia w badaniu duplex doppler w większości przypadków
nie wymaga potwierdzenia innymi metodami diagnostycznymi i jeżeli dotyczy
chorych z objawami neurologicznymi, może stanowić samodzielnie o wskazaniu do leczenia
zabiegowego. Przy wyborze chirurgicznej lub wewnątrznaczyniowej metody leczenia
istotne znaczenie mają morfologia blaszki miażdżycowej, jej wielkość, echogeniczność,
jednorodność struktury, powierzchnia i obrysy. Przy pomocy badań ultrasonograficznych
prowadzone jest również monitorowanie chorych po wewnątrznaczyniowym stentowaniu.
Pozwalają one na ocenę drożności stentu i wczesne wykrycie objawów nawrotu zwężenia
lub wystąpienia zakrzepicy w stencie. W interpretacji wyników badań kontrolnych bardzo
ważna jest możliwość odniesienia się do badania wyjściowego, wykonanego w pierwszych
dniach po zabiegu, oraz kolejnych przeprowadzonych w okresie monitorowania.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
52
Pages
6–20
Physical description
Contributors
 • Katedra Radiologii, Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Katedra Radiologii, Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Katedra Radiologii, Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • 1. Murad MH, Shahrour A, Shah ND, Montori VM, Ricotta JJ: A systematic review and meta-analysis of randomized trials of carotid endarterectomy vs stenting. J Vasc Surg 2011; 53: 792–797.
 • 2. Brott TG, Hobson RW 2nd, Howard G, Roubin GS, Clark WM, Brooks W et al.; CREST Investigators: Stenting versus endarterectomy for treatment of carotid-artery stenosis. N Engl J Med 2010; 363: 11–23.
 • 3. Yavin D, Roberts DJ, Tso M, Sutherland GR, Eliasziw M, Wong JH: Carotid endarterectomy versus stenting: a meta-analysis of randomized trials. Can J Neurol Sci 2011; 38: 230–235.
 • 4. International Carotid Stenting Study investigators; Ederle J, Dobson J, Featherstone RL, Bonati LH, van der Worp HB, de Borst GJ et al.: Carotid artery stenting compared with endarterectomy in patients with symptomatic carotid stenosis (International Carotid Stenting Study): an interim analysis of a randomised controlled trial. Lancet 2010; 375: 985–997.
 • 5. Carotid Stenting Trialists’ Collaboration; Bonati LH, Dobson J, Algra A, Branchereau A, Chatellier G, Fraedrich G et al.: Short-term outcome after stenting versus endarterectomy for symptomatic carotid stenosis: a preplanned meta-analysis of individual patient data. Lancet 2010; 376: 1062–1073.
 • 6. Dyken M: Stroke risk factors in prevention of stroke. W: Noris JW, Hachinski VC (red.): Prevention of Stroke. Springer-Verlag, New York 1991: 83–102.
 • 7. www.who.int/chp/steps/stroke/en/index.html.
 • 8. Thompson JE: The development of carotid artery surgery. Arch Surg 1973; 107: 643–648.
 • 9. Chiari H: Über Verhalten des Teilungswinkels der Carotis communis bei der Endarteritis chronica deformans. Verh Dtsch Pathol Ges 1905; 9: 326–330.
 • 10. DeBakey ME: Successful carotid endarterectomy for cerebrovascular insufficiency. Nineteen-year follow-up. JAMA 1975; 233: 1083–1085.
 • 11. Winslow CM, Solomon DH, Chassin MR, Kosecoff J, Merrick NJ, Brook RH: The appropriateness of carotid endarterectomy. N Engl J Med 1988; 318: 721–727.
 • 12. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators: Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. N Engl J Med 1991; 325: 445–453.
 • 13. European Carotid Surgery Trialists’ Collaborative Group: Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial (ECST). Lancet 1998; 351: 1379–1387.
 • 14. Executive Committee for the Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study: Endarterectomy for asymptomatic carotid artery stenosis. JAMA 1995; 273: 1421–1428.
 • 15. Halliday A, Mansfield A, Marro J, Peto C, Peto R, Potter J et al.; MRC Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST) Collaborative Group: Prevention of disabling and fatal strokes by successful carotid endarterectomy in patients without recent neurological symptoms: randomised controlled trial. Lancet 2004; 363: 1491–1502.
 • 16. Mathias K: Ein neuartiges Katheter-System zur perkutanen transluminalen Angioplastie von Karotisstenosen. Fortschr Med 1977; 95: 1007–1011.
 • 17. Brott TG, Halperin JL, Abbara S, Bacharach JM, Barr JD, Bush RL et al.: 2011 ASA/ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/CNS/SAIP/SCAI/ SIR/SNIS/SVM/SVS Guideline on the Management of Patients With Extracranial Carotid and Vertebral Artery Disease: Executive Summary. A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American Stroke Association, American Association of Neuroscience Nurses, American Association of Neurological Surgeons, American College of Radiology, American Society of Neuroradiology, Congress of Neurological Surgeons, Society of Atherosclerosis Imaging and Prevention, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of NeuroInterventional Surgery, Society for Vascular Medicine, and Society for Vascular Surgery Developed in Collaboration With the American Academy of Neurology and Society of Cardiovascular Computed Tomography. J Am Coll Cardiol 2011; 57: 1002–1044.
 • 18. Andziak P: Chirurgia pozaczaszkowych tętnic mózgowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 • 19. Powell RJ, Alessi C, Nolan B, Rzucidlo E, Fillinger M, Walsh D et al.: Comparison of embolization protection device-specific technical difficulties during carotid artery stenting. J Vasc Surg 2006; 44: 56–61.
 • 20. Pierce DS, Rosero EB, Modrall JG, Adams-Huet B, Valentine RJ, Clagett GP et al.: Open-cell versus closed-cell stent design differences in blood flow velocities after carotid stenting. J Vasc Surg 2009; 49: 602–606.
 • 21. Jargiełło T, Sojka M, Wolski A, Wojczal J, Żywicki W, Luchowski P et al.: Stentowanie zwężeń tętnic szyjnych – 15 lat doświadczeń ośrodka lubelskiego. Postępy Nauk Med 2012; 5: 393–401.
 • 22. Touboul PJ, Hennerici MG, Meairs S, Adams H, Amarenco P, Desvarieux M et al.; Advisory Board of the 3rd Watching the Risk Symposium 2004, 13th European Stroke Conference: Mannheim intima-media thickness consensus. Cerebrovasc Dis 2004; 18: 346–349.
 • 23. Lal BK, Kaperonis EA, Cuadra S, Kapadia I, Hobson RW 2nd: Patterns of in-stent restenosis after carotid artery stenting: classification and implications for long-term outcome. J Vasc Surg 2007; 46: 833–840.
 • 24. Stanziale SF, Wholey MH, Boules TN, Selzer F, Makaroun MS: Determining in-stent stenosis of carotid arteries by duplex ultrasound criteria. J Endovasc Ther 2005; 12: 346–353.
 • 25. AbuRahma AF, Maxwell D, Eads K, Flaherty SK, Stutler T: Carotid duplex velocity criteria revisited for the diagnosis of carotid in-stent restenosis. Vascular 2007; 15: 119–125.
 • 26. Lal BK, Hobson RW 2nd, Tofighi B, Kapadia I, Cuadra S, Jamil Z: Duplex ultrasound velocity criteria for the stented carotid artery. J Vasc Surg 2008 ; 47: 63–73.
 • 27. Ringer AJ, German JW, Guterman LR, Hopkins LN: Follow-up of stented carotid arteries by Doppler ultrasound. Neurosurgery 2002; 51: 639–643.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dce5002a-ef13-47dc-9a0a-554db357bd18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.