PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 4 | 257-263
Article title

Hiponatremia u pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym – problematyka diagnostyczno-terapeutyczna

Content
Title variants
EN
Hyponatraemia in a patent after craniocerebral injury – problems of diagnosis and treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Hyponatraemia is the most common electrolyte disorder observed in patients with a severe neurological condition, significantly affecting mortality. Both cerebral salt wasting syndrome and the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion manifest with hyponatraemia, showing at the same time a lot of similarities in the clinical picture and laboratory findings. However, due to different diagnostic and therapeutic processes, misdiagnosis can be a great danger for the patient. The treatment of inappropriate antidiuretic hormone secretion is associated with restricted fluid supply, as hyponatraemia is a result of an excess of free water in the body. In the case of cerebral salt wasting syndrome, severe loss of sodium in the urine is the main pathological mechanism of hyponatraemia; hence its treatment consists in sodium supplementation and fluid intake. The authors present a case of a 16-year-old patient treated surgically at the Department of Neurosurgery of the Provincial Medical Centre in Opole due to severe craniocerebral injury, as a result of which cerebral salt wasting syndrome developed on the 8th day. The diagnostic and therapeutic process, differential diagnosis and a review of the literature are included in the discussion. The authors believe that the information contained in the article will be helpful in the diagnosis and treatment of hyponatraemia in patients with a severe neurological condition.
PL
Hiponatremia to najczęstsze zaburzenie jonowe stwierdzane u pacjentów w ciężkim stanie neurologicznym, wpływające w znacznym stopniu na wzrost śmiertelności. Zarówno mózgowy zespół utraty soli, jak i zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny manifestują się hiponatremią; wykazują przy tym wiele podobieństw w obrazie klinicznym i wynikach badań laboratoryjnych. Z uwagi na odmienny proces diagnostyczno-leczniczy błędna diagnoza może stanowić wielkie niebezpieczeństwo dla chorego. Leczenie zespołu nieadekwatnego wydzielania wazopresyny wiąże się m.in. z restrykcją podaży płynów, ponieważ hiponatremia powstaje wskutek nadmiaru wolnej wody w organizmie. W przypadku mózgowego zespołu utraty soli nasilona utrata sodu z moczem stanowi główny patomechanizm hiponatremii, stąd leczenie polega na suplementacji sodu i podaży płynów. Autorzy przedstawiają przypadek 16-letniego pacjenta leczonego operacyjnie na Oddziale Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu z powodu ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego, w następstwie którego w ósmej dobie doszło do rozwoju mózgowego zespołu utraty soli. Omówiono proces diagnostyczno-leczniczy, diagnostykę różnicową, a także przegląd literatury. Zdaniem autorów informacje zawarte w artykule okażą się pomocne w diagnostyce i leczeniu hiponatremii u pacjentów w ciężkim stanie neurologicznym.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
257-263
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurochirurgii, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
author
 • Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • Adrogue HJ, Madias NE: Hyponatremia. N Engl J Med 2000; 342: 1581-1589.
 • Agrawal V, Agarwal M, Joshi SR et al.: Hyponatremia and hypernatremia: disorders of water balance. J Assoc Physicians India 2008; 56: 956-964.
 • Casulari LA, Costa KN, Albuquerque RC et al.: Differential diagnosis and treatment of hyponatremia following pituitary surgery. J Neurosurg Sci 2004; 48: 11-18.
 • Cerdä-Esteve M, Cuadrado-Godia E, Chillaron JJ et al.: Cerebral salt wasting syndrome: review. Eur J Intern Med 2008; 19: 249-254.
 • Chitsazian Z, Zamani B, Mohagheghfar M: Prevalence of hyponatremia in intensive care unit patients with brain injury in Kashan Shahid-Beheshti hospital in 2012. Arch Trauma Res 2013; 2: 91-94.
 • Choi MJ, Oh YS, Park SJ et al.: Cerebral salt wasting treated with fludrocortisone in a 17-year-old boy. Yonsei Med J 2012; 53: 859-862.
 • Cowen LE, Hodak SP, Verbalis JG: Age-associated abnormalities of water homeostasis. Endocrinol Metab Clin North Am 2013; 42: 349-370.
 • Dąbrowska MD, Krysiak R, Okopień B: Przewodnienie niskosodowe w niewydolności serca - miejsce dla antagonistów receptorów wazopresyny? Wiad Lek 2012; 65: 19-30.
 • Diringer MN, Zazulia AR: Hyponatremia in neurologic patients: consequences and approaches to treatment. Neurologist 2006; 12: 117-126.
 • Fenske W, Allolio B: The syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone: diagnostic and therapeutic advances. Horm Metab Res 2010; 42: 691-702.
 • Freda BJ, Davidson MB, Hall PM: Evaluation of hyponatremia: a little physiology goes a long way. Cleve Clin J Med 2004; 71: 639-650.
 • Graziani G, Cucchiari D, Aroldi A et al.: Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone in traumatic brain injury: when tolvaptan becomes a life saving drug. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012; 83: 510-512.
 • Greenberg MS: Handbook of Neurosurgery. Thieme Medical Publishers, New York 2010: 8.
 • Gross P, Reimann D, Henschkowski J et al.: Treatment of severe hyponatremia: conventional and novel aspects. J Am Soc Nephrol 2001; 12 Suppl 17: S10-S14.
 • Hegde RM: Cerebral salt wasting syndrome: a case report. Crit Care Resusc 1999; 1: 180-183.
 • Janicic N, Verbalis JG: Evaluation and management of hypo-osmolality in hospitalized patients. Endocrinol Metab Clin North Am 2003; 32: 459-481.
 • Krysiak R, Okopień B: Mózgowy zespół utraty soli u pacjenta po urazie głowy. Wiad Lek 2012; 65: 247-250.
 • Krysiak R, Okopień B: Zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny. Przegl Lek 2014; 71: 277-285.
 • Lohani S, Devkota UP: Hyponatremia in patients with traumatic brain injury: etiology, incidence, and severity correlation. World Neurosurg 2011; 76: 355-360.
 • Maesaka JK, Gupta S, Fishbane S: Cerebral salt-wasting syndrome: does it exist? Nephron 1999; 82: 100-109.
 • Maesaka JK, Imbriano LJ, Ali NM et al.: Is it cerebral or renal salt wasting? Kidney Int 2009; 76: 934-938.
 • Moro N, Katayama Y, Igarashi T et al.: Hyponatremia in patients with traumatic brain injury: incidence, mechanism, and response to sodium supplementation or retention therapy with hydrocortisone. Surg Neurol 2007; 68: 387-393.
 • Palmer BF: Hyponatraemia in a neurosurgical patient: syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion versus cerebral salt wasting. Nephrol Dial Transplant 2000; 15: 262-268.
 • Riggs JE: Neurologic manifestations of electrolyte disturbances. Neurol Clin 2002; 20: 227-239.
 • Sherlock M, O'Sullivan E, Agha A et al.: The incidence and pathophysiology of hyponatraemia after subarachnoid haemorrhage. Clin Endocrinol (Oxf) 2006; 64: 250-254.
 • Thompson C, Hoorn EJ: Hyponatraemia: an overview of frequency, clinical presentation and complications. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2012; 26 Suppl 1: S1-S6.
 • Vanhees SL, Paridaens R, Vansteenkiste JF: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone associated with chemotherapy-induced tumour lysis in small-cell lung cancer: case report and literature review. Ann Oncol 2000; 11: 1061-1065.
 • Vantyghem MC, Balavoine AS, Wemeau JL et al.: Hyponatremia and antidiuresis syndrome. Ann Endocrinol (Paris) 2011; 72: 500-512.
 • Verbalis JG, Goldsmith SR, Greenberg A et al.: Diagnosis, evaluation, and treatment of hyponatremia: expert panel recommendations. Am J Med 2013; 126 Suppl. 1: S1-S42.
 • Yee AH, Burns JD, Wijdicks EF: Cerebral salt wasting: pathophysiology, diagnosis, and treatment. Neurosurg Clin N Am 2010; 21: 339-352.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dcc38edb-5d70-45b5-86c6-e2df590c0899
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.