PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 3 | 412–418
Article title

Przyinfekcyjne zapalenie mięśni u dzieci – na podstawie opisu przypadku

Content
Title variants
EN
Benign acute childhood myositis – a case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ból mięśniowy (mialgia) może być objawem licznych zespołów chorobowych i dotyczyć jednej grupy lub wielu mięśni. Przyczyną mialgii, poza urazem mięśni, mogą być infekcje, a wśród nich – wirusy, bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie, bakterie beztlenowe i atypowe, a także grzyby i pasożyty. Rozpoznanie mialgii ustala się po zebraniu wywiadu i wykonaniu badań laboratoryjnych. Następnie włącza się leczenie farmakologiczne, rehabilitacyjne i/lub inne. W pracy opisano przypadek 4-letniej dziewczynki hospitalizowanej z powodu bólu kończyn dolnych i zaburzeń chodu, poprzedzonych nieżytem nosogardła, kaszlem i wysypką o charakterze grudkowym. Wyniki badań laboratoryjnych pozwoliły na rozpoznanie etiologii zachorowania (mieszana, bakteryjno-wirusowa), a zastosowanie celowanego leczenia doprowadziło do szybkiego ustąpienia objawów. W artykule zwrócono uwagę na potrzebę wykonania szerokiej diagnostyki w przypadku mialgii u dzieci, ponieważ od identyfikacji czynnika etiologicznego i włączenia celowanej terapii zależy szybkie ustępowanie objawów chorobowych.
EN
Numerous disease entities may present with myalgia, involving just one muscle group or many muscles (polymyalgia, polymyositis). Apart from trauma, myalgia may be caused by infectious agents, including viruses, Gram-positive, Gramnegative, anaerobic or atypical bacteria, fungi or parasites. Individual history and laboratory findings are crucial for the diagnosis. Once diagnosed, myalgia is treated with proper medication, rehabilitation and/or other methods. We report a case of a 4-year-old female patient hospitalised due to lower extremity pain and impaired gait, with a prodrome of sore throat, rhinitis, cough and pustular rash. Laboratory findings facilitated the diagnosis of a mixed, viral-bacterial aetiology, with tailored treatment promptly initiated, resulting with the patient’s quick recovery. This study highlights the need for a comprehensive diagnostic workup in cases of childhood myalgia to identify the aetiologic agent, allowing to introduce targeted therapy, and thus facilitate speedy recovery.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
412–418
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Crum-Cianflone NF: Bacterial, fungal, parasitic, and viral myositis. Clin Microbiol Rev 2008; 21: 473–494.
 • 2. Fabisiewicz A, Kalicki B, Grad A et al.: Różne manifestacje kliniczne zakażenia Mycoplasma pneumoniae na podstawie przypadków klinicznych. Pediatr Med Rodz 2009; 5: 50–55.
 • 3. Agyeman P, Duppenthaler A, Heininger U et al.: Influenza-associated myositis in children. Infection 2004; 32: 199–203.
 • 4. Hu JJ, Kao CL, Lee PI et al.: Clinical features of influenza A and B in children and association with myositis. J Microbiol Immunol Infect 2004; 37: 95–98.
 • 5. Hlaváčová A, Krbková L, Čapovová I et al.: [Benign acute childhood myositis as a complication of influenza B and its differential diagnosis]. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2015; 64: 236–241.
 • 6. Maeda M, Maeda A, Wakiguchi H et al.: Polymyositis associated with primary cytomegalovirus infection. Scand J Infect Dis 2000; 32: 212–214.
 • 7. Villanova M, Caudai C, Sabatelli P et al.: Hepatitis C virus infection and myositis: a polymerase chain reaction study. Acta Neuropathol 2000; 99: 271–276.
 • 8. Cakirca M, Karatoprak C, Ugurlu S et al.: Parvovirus B19 infection as a cause of acute myositis in an adult. Rev Bras Reumatol 2015; 55: 185–188.
 • 9. Holmgren AR, Matteson EL: Lyme myositis. Arthritis Rheum 2006; 54: 2697–2700.
 • 10. Wang WY, Lin FC, Tsao TY et al.: Tuberculous myositis: an unusual presentation of extrapulmonary tuberculosis. J Microbiol Immunol Infect 2007; 40: 79–82.
 • 11. Pannaraj PS, Hulten KG, Gonzalez BE et al.: Infective pyomyositis and myositis in children in the era of community-acquired, methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection. Clin Infect Dis 2006; 43: 953–960.
 • 12. Sopolińska E, Kalicki B, Grad A et al.: Zapalenie stawów w przebiegu zakażenia Mycoplasma pneumoniae – ilustracja kliniczna. Pediatr Med Rodz 2007; 3: 128–132.
 • 13. Mierzejewska A, Rustecka A, Jobs K et al.: Mycoplasma pneumoniae jako czynnik etiologiczny ostrego śródmiąższowego zapalenia nerek – opis przypadku. Pediatr Med Rodz 2015; 11: 321–327.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dc852dd3-d92c-4ead-abfa-4bacdd6a968c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.