PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 12 | 4 | 294–300
Article title

Problemy związane z wykrywaniem raka szyjki macicy w krajach rozwijających się

Content
Title variants
EN
Challenges in the control of cervical cancer in the developing world
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The incidence and mortality of cervical cancer are both much higher in the developing countries than in the developed world. Furthermore, it is estimated that by the year 2050, there will have been more than 1 million cases of cervical cancer a year, with a majority of them in the developing world. The control of cervical cancer is a real challenge in the developing world as it is related to the cultural and socio-economic conditions, and not only to the scientific aspects. In the developing countries, since the introduction of Pap smear in the mid-20th century and subsequent introduction of colposcopy, the disease has shown a remarkable control. With the addition of HPV testing and introduction of vaccines, it is likely to be further controlled. All these technologies are not available freely to women in the developing world. In India 120 000 women are detected annually and 80 000 die of it due to late diagnosis. At the meeting in Malaysia in May 2013, 70 nations asked for action against cervical cancer by the year 2015 and encouraged the use of vaccines. FIGO’s Comprehensive Cervical Cancer Control needs to be followed. The forum gave clear pathways to this goal. In countries of low income, visual inspection of the cervix with acetic acid is the only method which is feasible for large scale at present. Simultaneously, introduction of HPV testing and use of vaccines must be promoted. Innovative information campaigns to increase awareness shall encourage to such actions. Co-factors for the development of cervical cancer are important contributors. They include high parity, chronic infection, tobacco use, malnutrition and lack of hygiene. Hence, the improvement of social factors like women’s education, alleviation and prevention of poverty need to be attended to. For this to happen, the effort on the part of all governments, international agencies and medical profession needs to be sustained. The introduction of vaccines as an addition to screening gives the hope that there is light at the end of the tunnel.
PL
Zachorowalność na raka szyjki macicy i umieralność z powodu tej choroby są znacznie wyższe w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych. Szacuje się, że do 2050 roku rozpoznawanych będzie ponad milion przypadków raka szyjki macicy rocznie, w większości w krajach rozwijających się. Z tego względu walka z tym nowotworem w krajach rozwijających się jest realnym wyzwaniem nie tylko z uwagi na uwarunkowania socjoekonomiczne i kulturowe, ale także aspekty naukowe. Wprowadzenie skriningu cytologicznego w latach 60. ubiegłego wieku oraz kolposkopii spowodowało wyraźne zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy. Rozwój diagnostyki HPV i wprowadzenie profilaktycznych szczepień przeciwko HPV powinny skutkować dalszą poprawą efektów zwalczania tego nowotworu. Procedury te w krajach rozwijających się nie są jednak powszechnie dostępne ani bezpłatne. Co roku w Indiach raka szyjki macicy rozpoznaje się u 120 000 kobiet, a 80 000 kobiet umiera z powodu tego nowotworu. W maju 2013 roku podczas konferencji w Malezji 70 krajów poprosiło o opracowanie programu zwalczania raka szyjki macicy do 2015 roku oraz o wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko HPV. Należy stosować się do wytycznych International Federation of Gynecology and Obstetrics (Comprehensive Cervical Cancer Control), które podają jasne algorytmy postępowania. W krajach o niskich nakładach na ochronę zdrowia jedyną możliwą do zastosowania metodą skriningu pacjentek jest VIA – wizualna ocena szyjki macicy po zastosowaniu kwasu octowego. Jednocześnie należy wprowadzić badania w kierunku infekcji HPV i powszechne szczepienia przeciwko HPV, do których będą zachęcały innowacyjne kampanie edukacyjne i informacyjne. Istotnymi czynnikami rozwoju raka szyki macicy są także: wielorództwo, przewlekłe stany zapalne, palenie papierosów, niedobory żywieniowe i brak higieny. Należy zatem dążyć także do poprawy czynników socjoekonomicznych poprzez edukację kobiet oraz walkę z ubóstwem. Jest to zadanie dla rządu oraz organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Wprowadzenie profilaktycznych szczepień oraz skriningu daje nadzieję na poprawę sytuacji epidemiologicznej.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
294–300
Physical description
Contributors
  • Klinika Cytologii, Cama & Albless Hospital, Mumbai, Indie
References
  • 1. GLOBOCAN 2002: GLOBOCAN: Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC: Lyon, France, www.iarc.fr.
  • 2. GLOBOCAN 2008: GLOBOCAN: Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC: Lyon, France, www.iarc.fr.
  • 3. Barmania S.: The HPV vaccine: preventing cervical cancer in the developing world. The Independent, www.blogs.independent. co.uk.
  • 4. Comprehensive approach to cervical cancer control, www.figo.org.
  • 5. Saraiya U.B., Miniello G. i wsp. (red.): Cytology and Colposcopy in Gynecological practice. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi 2009: 224-229.
  • 6. Gaffikin L., Blumenthal P.D., Emerson M i wsp.; Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists (RTCOG)/JHPIEGO Corporation Cervical Cancer Prevention Group: Safety, acceptability, and feasibility of a single-visit approach to cervical-cancer prevention in rural Thailand: a demonstration project. Lancet 2003; 361: 814-820.
  • 7. Reproductive Health Library of WHO 2009. Adres: www.who. int/rhl.
  • 8. Berkley Seth, GAVI Alliance. Adres: www.gavialliance.org.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dc78c840-9ca0-402a-83e0-8857ac8c0059
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.