PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 211-218
Article title

The implementation of the GIS tools in crisis management

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the possibility of the implementation of the GIS (Geographic Information System) tools in crisis management. Crisis management is the management in case of emerging a threat or a crisis situation, regarding public bodies or local government units, as well as private subjects. It is a multi-stage process consisting of preventing and planning, reacting and removing negative effects of a crisis situation. In each of the stages the GIS tools may find their application. They may be used for creating spatial analyses, threat visualisation, gathering and processing numerous pieces of data. The authors describe the possibility of the implementation of the GIS tools in crisis management in the process of planning, threat analysis, alarming about threat, evacuation, taking up protective and rescue operations, and removing negative effects and recreating the original state by losses estimation.
Year
Volume
72
Pages
211-218
Physical description
Contributors
 • Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
author
 • Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
References
 • [1] R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe, dobre praktyki (2012), pp. 41-42.
 • [2] P. A. Longley, F. M. Goodchild, D. J. Maguire, W. D. Rhind, GIS Teoria I praktyka (2008).
 • [3] D. Felcenloben, Geoinformacja, wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy (2011), pp. 7-54.
 • [4] T. Murray, Optimising the spatial location of urban fire stations, Fire Safety Journal 62 (2013) 64-71
 • [5] M. Napelski, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (2016), pp. 16-36.
 • [6] S. J. Rysz, Zarządzanie kryzysowe zintegrowane (2016), pp. 39.
 • [7] Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego AON (2002), pp. 166.
 • [8] J. Walas- Trębacz, J. Ziarko, Podstawy zarządzania kryzysowego, cz.2, (2011), pp. 39.
 • [9] M. Tobolski, Zintegrowany system ratowniczy Rzeczypospolitej Polskiej (2015), pp. 42.
 • [10] W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (2010), pp. 29.
 • [11] J. Gołębiewski, Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym. Teoria i praktyka (2015), 118-162, 220-221.
 • [12] Z. Ściborek, Uwarunkowania planowania kryzysowego, w: Organy administracji publicznej i instytucje w zarządzaniu kryzysowym, red. G. Sobolewski, D. Majchrzak, Z. Sobejko (2016), pp. 115-116.
 • [13] F. R. Krynojewski, Vademecum planowania w zarządzaniu kryzysowym (2015), pp. 17-18.
 • [14] M. Ogrodniczak, J. Ryba, Zastosowanie systemów geoinformacyjnych przy tworzeniu planów zarządzania kryzysowego, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 29 (2016) 118-125
 • [15] www.qgis.org (access on 25.02.2017).
 • [16] M. Kaufman, T. Rosencrants, GIS method for characterizing fire flow capacity. Fire Safety Journal 72 (2015) 25-32
 • [17] M. Ogrodniczak, J. Ryba, B. Ryba, Ocena obszarów interwencyjnych Policji w województwie warmińsko mazurskiem przy użyciu narzędzi GIS. Przegląd Naukowo- Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa 31 (2016) 153-164.
 • [18] Medyńska-Gulij, Kartografia i geowizualizacja (2012), pp. 20-85
 • [19] W. Molec, K. Stec, R. Marciniak, Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, w: Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Narodowe 1 (2011) 49
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dc5daeb0-ad05-45e7-b75a-54ab0a9a7d48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.