PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 1-2 | 7–12
Article title

Ocena stanu czynnościowego chorych geriatrycznych zakwalifi kowanych do programu aktywności fi zycznej – doniesienie wstępne

Content
Title variants
EN
Clinical research the functional state of elderly patients qualifi ed to the geriatric physical activity program – preliminary study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Nawet bardzo dokładne badania kliniczne nie pozwalają w pełni zobrazować stanu funkcjonalnego pacjenta w podeszłym wieku. W ocenie tego stanu znajdują zastosowanie proste lub złożone testy czynnościowe. Celem pracy jest ocena stanu czynnościowego osób zakwalifikowanych do programu aktywności fizycznej u chorych geriatrycznych, kierowanych do leczenia szpitalnego, na podstawie wybranych wskaźników badania funkcjonalnego, przeprowadzonego na etapie zerowym badania. MATERIAŁ I METODY Grupę badaną stanowiło 15 pacjentów (10 kobiet oraz 5 mężczyzn) w wieku od 61 do 81 lat (śr. 72 ± 5,6) spełniających kryteria włączenia (rokowanie przeżycia 􀂕 3 lata, możliwość wykonania testów czynnościowych przewidzianych w programie). Większość badanych mieszkała razem z rodziną. Wszyscy uczestnicy badania określili swoje możliwości w zakresie lokomocji jako dobre. U 7 stwierdzono cukrzycę, u 5 niewydolność serca (w tym u 2 NYHA I oraz u 3 NYHA II), u 2 osteoporozę, u 1 astmę, u 1 przewlekłą obturacyjną chorobę płuc Tylko u 1 chorej zakwalifikowanej do programu rehabilitacji geriatrycznej rozpoznano zespół słabości. W analizie stanu czynnościowego grupy badanej zastosowano elementy testów Takata, Fullerton Fitness Test oraz test Tinetti. WYNIKI Aż 4 osoby (27%) uzyskały maksymalną wartość w ocenie całościowej testu Tinetti. Najwięcej punktów odnotowano odpowiednio w badaniu równowagi oraz badaniu chodu u 7 (47%) oraz 8 (53%) badanych. Próby wstań–siądź nie wykonała tylko jedna kobieta. Stanie na jednej nodze było czynnością, której nie potrafiły wykonać 2 osoby (13%). Siła mięśniowa oceniana na podstawie badania dynamometrycznego ściskania ręki była większa u mężczyzn. WNIOSKI Zastosowane testy oceny czynnościowej na etapie zerowym badania są przydatne w planowaniu rehabilitacji geriatrycznej.
EN
BACKGROUND Even very high quality clinical research does not show the functional state of elderly patients. Analysis of the functional status of patients was so far measured on by the commonly used and simple to implement functional tests. Aim of work was to evaluate the eff ectiveness of physiotherapy after clinical trial qualifi cation in the elderly age as well as to verify and indicate the factors determining the eff ectiveness of improvement therapy process. MATERIAL AND METHODS The study group consisted of 15 elderly patients (10 female, 5 male) between 65 to 81 years of age (mean age of 72 ± 5.6) For evaluation of the state of the patients, selected elements of following tests were used: Takata, Fullerton Fitness Test and Tinnetti test. RESULTS 4 patients (27%) achieved the maximum value in the Tinneti’s test. The highest values were observed for balanced test and gait test respectively in 7 (47%) and 8 (53%) patients. The up&go test was not performed by one female only. One leg stand test was not done by 2 persons (13%). Male patients had better results in palm grip muscle strength evaluated by dynamometric test. CONCLUSION The research results are showing that previously described diagnostic methods seem to be useful in geriatric rehabilitation.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
1-2
Pages
7–12
Physical description
Contributors
 • Katedra Rehabilitacji Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-635 Katowice ul. Ziołowa 45/47
 • Katedra Chorób Wewnętrznych Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra Chorób Wewnętrznych Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Chorób Wewnętrznych Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Chorób Wewnętrznych Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra Rehabilitacji
author
 • Katedra Rehabilitacji
 • Katedra Rehabilitacji
author
 • Katedra Rehabilitacji
References
 • 1. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008,193.
 • 2. Kinsella K., He W. An Aging World: 2008. International Population Reports, P95/09-1. U.S. Census Bureau, 2009, 28. http://www.census.gov/prod/2009pubs/ p95-09-1.pdf.[ 25.10.2009]
 • 3. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Memoriał dla najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie programu działań na rzecz poprawy sytuacji ludzi w starszym wieku. Warszawa 2008. http://www.prezydent.pl/ aktywnosc/inicjatywy-spoleczne/page,2. html.[30.10.2009]
 • 4. Gladman J.R. The International Classifi cation of Functioning, Disability and Health and Its Value to Rehabilitation and Geriatric Medicine. J. Chin. Med. Assoc. 2008; 71(6): 275–278.
 • 5. Mathias N. Balance in eldery patients: the “get-up and go” test. Arch. Phys. Med. Rehabil. 1986; 67: 387–389.
 • 6. Tinetti M.E. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J. Am. Geriatr. Soc. 1986; 34: 119–126.
 • 7. Duncan P.W., Weiner D.K., Chandler J. i wsp. Functional reach: a new clinical measure of balance. J. Gerontol. 1990; 45(6): M192–197.
 • 8. Rikli R.E., Jones C.J. Functional fi tness normative scores for community-residingolder adults, ages 60–94. J. Aging. Phys. Activ. 1999b; 7: 162–181.
 • 9. Jones C.J., Rikli R. Senior Fitness Test Manual. J. Aging. Physl. Activ. 2002; 10(1): 110.
 • 10. Rose D., Jones C., Lucchese N. Predicting the Probability of Falls in Community- Residing Older Adults Using the 8-Foot Up-and-Go: A New Measure of Functional Mobility. J. Aging. Physl. Activ. 2002; 10: 4.
 • 11. Takata Y., Ansai T., Awano S., Hamasaki T., Yoshitake Y., Kiumura Y. Relationship of physical fi tness to chewing in an 80-year-old population. Oral. Dis. 2004; 10(1): 44–49.
 • 12. Takata Y., Ansai T., Akifusa S. i wsp. Physical Fitness and 4-Year Mortality in an 80-Year-Old Population. J. Gerontol. 2007; 62A(8): 851–858.
 • 13. Takata Y., Ansai T., Soh I. i wsp. Physical Fitness and Cognitive Function in an 85-Year-Old Community-Dwelling Population. Gerontology 2008; 54: 354–360.
 • 14. Baloh R.W.,Ying S.H., Jacobson K.M. A longitudinal study of gait and balance dysfunction in normal older people Arch. Neurol. 2003; 60: 835–839.
 • 15. Maki B.E., Holiday P.J., Ferni G.R. A posture control model and balance test for the prediction of relative postural stability. IEEE Trans. Biomed. Eng. 1987; 34: 797–810.
 • 16. Januszko L. Rehabilitacja w geriatrii. W. Kwolek A (red). Rehabilitacja medyczna. Urban & Partner, Wrocław 2003: 541–549.
 • 17. Bloch R.M. Geriatric rehabilitation. In: Braddom R.L. (Ed): Physical medicine end rehabilitation. Elsevier, Philadelphia 2007: 1415–1431.
 • 18. Żak M. Rehabilitacja w procesie leczenia osób starszych. Gerontol. Pol. 2008; 8(1): 12–19.
 • 19. Beissner K., Henderson Jr. C.R., Papaleontiou M. i wsp. Physical Therapists’ Use of Cognitive-Behavioral Therapy for Older Adults With Chronic Pain: A Nationwide Survey. Phys. Ther. 2009; 89(5): 456–469.
 • 20. Szewieczek J., Durmała J., Duława J., Sosnowski M. Analiza skuteczności, bezpieczeństwa i kosztów wdrożenia programu aktywności fi zycznej u chorych geriatrycznych, kierowanych do leczenia szpitalnego – założenia projektu badawczego. Geriatria 2009; 3(4): 206–213.
 • 21. Applegate W.B., Deyo R., Kramer A., Meehan S. Geriatric evaluation and management: current status and future research directions. J. Am. Geriatr. Soc. 1991; 39 (Suppl.): 2S–7S.
 • 22. Błaszczak E, Franek A, Taradaj J i wsp. Pomiar siły mięśni stawu kolanowego metodą tensometryczną. Ann. Acad. Med. Siles. 2006; 60(6): 529–533.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dc48000f-a95c-433c-8b6c-a0d3b079bef8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.