PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 3 | 1 | 18-24
Article title

Ocena jakości życia i aktywności seksualnej pacjentów po radykalnej radioterapii z powodu raka gruczołu krokowego w porównaniu z grupą zdrowych mężczyzn

Content
Title variants
EN
The quality of life and the sexual activity of prostate cancer patients after radical radiotherapy in comparison with group without cancer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Radykalna radioterapia raka gruczołu krokowego może mieć wpływ na jakość życia pacjentów zarówno w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu. Cel pracy: Celem pracy było porównanie pod względem oceny jakości życia i satysfakcji seksualnej grupy mężczyzn po radykalnej radioterapii z powodu raka gruczołu krokowego z grupą mężczyzn niechorujących na raka. Materiał i metody: Badaniem objęto 100 losowo wybranych mężczyzn mieszkających w województwie warmińsko-mazurskim: 50 mężczyzn (54–83 lata; mediana 69 lat) z potwierdzonym histopatologicznie rozpoznaniem raka gruczołu krokowego, bez przerzutów odległych, po radykalnej radioterapii (8–71 miesięcy, średnio 27,5 miesiąca) i 50 mężczyzn (55–84 lata; mediana 69 lat), którzy nie mieli rozpoznanego raka gruczołu krokowego. Wykorzystano standaryzowane kwestionariusze EORTC QLQ.C-30 (wersja 3.0.), EORTC PR-25 oraz samodzielnie opracowaną ankietę. Wyniki: Nie wykazano statystycznie istotnej różnicy subiektywnej oceny ogólnej jakości życia między pacjentami po radykalnej radioterapii z powodu raka gruczołu krokowego a mężczyznami niechorującymi na raka. Nie stwierdzono obniżenia jakości życia spowodowanego zaburzeniami ze strony układów pokarmowego i moczowego. Nie wykazano istotnych różnic w funkcjonowaniu fizycznym, funkcjonowaniu w roli, funkcjonowaniu emocjonalnym, poznawczym i społecznym. Zaobserwowano zaś istotną różnicę między grupą badaną a kontrolną w aktywności seksualnej, uzyskaniu i utrzymaniu erekcji oraz zadowoleniu z seksu. Wnioski: Radykalna radioterapia z powodu raka gruczołu krokowego nie wpływa na ogólną jakość życia i generalne poczucie zdrowia w porównaniu z grupą kontrolną. Istotne różnice występują w sferze seksualnej, co może być związane również ze stosowaną u większości pacjentów hormonoterapią.
EN
Background: Prostate cancer is a disease with a significant impact on quality of life (QoL) both during and after cancer treatment. The aim of study: The aim of this study was assessment of QoL and sexual activity of prostate cancer survivors after radiotherapy in comparison with the healthy men. Material and methods: 100 men were included to the study: 50 non-metastatic prostate cancer patients (54–83 years, median 69 years) after radical radiotherapy treatment (8–71 months; mean 27.5 months) and 50 healthy men (55–84 years, median 69 years). Subjects filled out a questionnaires that included EORTC QLQ.C-30 (version 3.0.), EORTC PR-25 and additional demographic and medical questionnaires. Results: Three and more months after prostate cancer treatment patients estimated their QoL on the same level as healthy subjects. The symptoms from genitourinary and gastrointestinal tracts did not impact on QoL. There were no significant differences in physical functioning, role functioning, emotional functioning, as well as in cognitive and social functioning. There were differences between too groups in sexual activity, erection and sexual satisfaction. Conclusions: Radical radiotherapy of prostate cancer patients does not impact on QoL and general health status. Some differences were observed in sexual activity, but it could also depend on additional hormonal treatment.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
18-24
Physical description
Contributors
 • Katedra Onkologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Zakład i Oddział Radioterapii, SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
 • Katedra Onkologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Onkologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Zakład i Oddział Radioterapii, SP ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
References
 • Krajowa Baza Danych Nowotworowych. Raport wygenerowano dnia 2013-02-23 [online: http://www.onkologia.org.pl/pl/p/7/].
 • Wolf A., Wender R.C., Etzioni R.B. et al.: American Cancer Society Guideline for the Early Detection of Prostate Cancer: Update 2010. Ca. Cancer J. Clin. 2010; 60: 70-98.
 • Dadej R., Cieśliński P., Kwias Z.: Rak stercza. Współczesna Onkologia 2002; 6: 108-116.
 • Tkocz M., Prajsner A.: Zaburzenia wzwodu u pacjentów poddanych radioterapii z powodu raka ograniczonego do stercza. Onkol. Pol. 2004; 7: 87-94.
 • Senkus-Konefka E., Wełnicka-Jaśkiewicz M., Jassem J.: Rola hormonoterapii u chorych na raka gruczołu krokowego. Współcz. Onkol. 2003; 7: 198-205.
 • Nowicki A., Staniewska J., Tesmer I.: Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego hospitalizowanych w trakcie radioterapii radykalnej. Część I. Współcz. Onkol. 2007; 11: 412-418.
 • Nowicki A., Staniewska J., Tesmer I.: Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego hospitalizowanych w trakcie radioterapii radykalnej. Część II. Współcz. Onkol. 2007; 11: 449-454.
 • Monga U., Kerringan A.J., Thornby J. et al.: Longitudinal study of quality of life in patients with localized prostate cancer undergoing radiotherapy. J. Rehabil. Res. Dev. 2005; 42: 391-400.
 • Janaki M.G., Kadam A.R., Mukesh S. et al.: Magnitude of fatigue in cancer patients receiving radiotherapy and its short term effect on quality of life. J. Cancer Res. Ther. 2010; 6: 22-26.
 • Geinitz H., Thamm R., Scholz C. et al.: Longitudinal analysis of quality of life in patients receiving conformal radiation therapy for prostate cancer. Strahlenther. Onkol. 2010; 186: 46-52.
 • Southwest Oncology Group; Berry D.L., Moinpour C.M., Jiang C.S. et al.: Quality of life after radiotherapy for prostate cancer. Cancer Radiother. 2010; 14: 519-525.
 • Joly F., Degrendel A.C., Guizard A.V.: Quality of life after radiotherapy for prostate cancer. Cancer Radiother. 2010; 14: 519-525.
 • Caffo O., Sava T., Comploj E. et al.: Impact of docetaxel-based chemotherapy on quality of life of patients with castration-resistant prostate cancer: results from a prospective phase II randomized trial. BJU Int. 2011; 108: 1825-1832.
 • Curigliano G., Spitaleri G., De Cobelli O. et al.: Health-related quality of life in patients with hormone refractory prostate cancer receiving gefitinib. Urol. Int. 2009; 82: 196-202.
 • Trask P.C.: Quality of life and emotional distress in advanced prostate cancer survivors undergoing chemotherapy. Health Qual. Life Outcomes 2004; 2: 37.
 • Haugnes H.S., Melby B., Larsen K.M. et al.: Assessment of late urinary, bowel and sexual function after dose escalation from 70 to 76Gy using image-guided radiotherapy in curative treatment of prostate cancer. Scand. J. Urol. Nephrol. 2012; 46: 124-132.
 • Kim E., Jahan T., Aouizerat B.E. et al.: Changes in symptom clusters in patients undergoing radiation therapy. Support Care Cancer 2009; 17: 1383-1391.
 • Whaley J.T., Levy L.B., Swanson D.A. et al.: Sexual function and the use of medical devices or drugs to optimize potency after prostate brachytherapy. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2012; 82: e765-771.
 • Matsushima M., Kikuchi E., Maeda T. et al.: A prospective longitudinal survey of erectile dysfunction in patients with localized prostate cancer treated with permanent prostate brachytherapy. J. Urol. 2013; 189: 1014-1018.
 • van der Wielen G.J., van Putten W.L., Incrocci L.: Sexual function after three-dimensional conformal radiotherapy for prostate cancer: results from a dose-escalation trial. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2007; 68: 479-484
 • Fransson P., Widmark A.: Does one have a sexual life 15 years after external beam radiotherapy for prostate cancer? Prospective patient-reported outcome of sexual function comparison with age-matched controls. Urol. Oncol. 2011; 29: 137-144
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dc412520-17e0-48b0-9771-b5c70ad3759c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.