Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 12 | 3 |

Article title

Bio-psycho-social model of pain treatment. When medical methods of pain treatment are connected with psychological help and therapy

Title variants

PL
Biopsychospołeczny model leczenia bólu. Gdy medycznym sposobom towarzyszy psychoterapia i pomoc psychologiczna

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W prezentowanej pracy przedstawiono przegląd danych z badań prowadzonych nad wpływem czynników psychologicznych na efekty terapii przeciwbólowej. Ból w wielu przypadkach sam stanowi stan chorobowy lub też może się nim stać przechodząc od postaci ostrej do przewlekłej. Może inicjować całą kaskadę niekorzystnych zmian w procesach immunologicznych prowadząc do zaburzeń układowych. Uwzględnienieroli czynników psychologicznych oraz zachodzących pomiędzy nimi interakcji w terapii przeciwbólowej nabieraszczególnego znaczenia wtedy, gdy mamy do czynienia z pacjentem zmagającym się z długotrwałym bólem (model biopsychospołeczny leczenia bólu). Długotrwały ból podobnie jak inne stresory sprawia, że człowiekowi trudniej jest razić sobie z problemami. W takich przypadkach praca psychologa może stanowić ważny element zorganizowanej pomocy w radzeniu sobie z bólem przewlekłym. Osoba z bólem przewlekłym poza problemami medycznymi ma szereg narastających psychologicznych, społeczno-ekonomicznych problemów, których niedostrzeganie i nieuwzględnienie może obniżać efekty leczenia bólu. W opinii pacjentów Przychodni Leczenia Bólu (PLB) uczestniczących w programach leczenia bólu, terapia przeciwbólowa może przynosić lepsze efekty, gdy medycznym sposobom towarzyszy psychoterapia i pomoc psychologiczna.
EN
In the presented work the review of data based on research over the influence of the psychological factors on the effects of analgesic therapy. In many case pain make an illness condition or may become the on moving from acute to chronic. It may initiate the whole cascade of changes in immunologic processes and lead towards secondary system disorders. The inclusion of psychological changes and interactions between exained variables in the analgesic therapy becomes particularly interesting when we come across the patient who suffers from chronic pain (biopsycho- social model of pain treatment). Long-term pain, similarly to other stressors, make sit more difficult for a men to deal with personal problems. In such cases the role of psychologist can be an important element of organized help in copying with chronic pain. The person suffering from chronic pain besides medical problems has a number of increasing psychological, social-economical problems and ignoring them lowers the effects of pain treatment. In the opinion of the Pain Treatment Clinic that are covered by the programme of pain treatment, the analgesic therapy brings better effects when medical methods of pain treatment are connected with psychological help and therapy.

Discipline

Journal

Year

Volume

12

Issue

3

Physical description

Contributors

  • Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii Socjologii i Psychologii, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-dc2bb53e-5fae-41a0-ac1d-cf4411366e5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.