PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 2 | 104-113
Article title

Radioterapia jako wyłączna metoda leczenia chorych na raka trzonu macicy – retrospektywna ocena metod i wyników leczenia

Content
Title variants
EN
Radiotherapy as the sole treatment in patients with endometrial cancer – retrospective evaluation of methods and outcomes
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Since 1929, surgical treatment is an accepted treatment for endometrial cancer. Implementation of radiotherapy as an adjunct to surgical excision resulted in improved cure rates in patients with unfavorable prognostic factors. In this group of patients, many are those with internal medical comorbidities coexisting with their endometrial cancer, precluding surgical treatment. The paper presents a retrospective analysis of outcomes obtained using radiotherapy as the sole therapeutic modality since 1968 thru 1985. Study population includes 107 patients aged 43 to 83 years (mean age: 76 years). In 55 patients at clinical stages I and II, surgical treatment was impracticable mostly because of severe comorbidity. Fifty-two patients were at clinical stage III. Brachytherapy by application of Heyman capsules was performed in 75 patients, irradiation from external sources combined with radium brachytherapy using vaginal applicators and uterine probes – in 24 patients, while external beam radiotherapy only – in 8 patients. Upon irradiation, all patients underwent triple fractionated curettage of uterine cavity. Hysteroscopic inspection of uterine cavity is being performed since 1981, combined with collection of tissue samples under visual control for microscopic study. In the entire study population, 5-year survival rate was 47%. In the subgroup treated by Heyman capsules only, 5-year survival rate was 45%. Patients at clinical stages I and III had 5-year survival rates of 56% and 44%, respectively.
PL
Leczenie operacyjne jest uznaną i zaakceptowaną od 1929 roku metodą leczenia raka trzonu macicy. Wykorzystanie radioterapii jako metody uzupełniającej leczenie operacyjne przyczyniło się do poprawy wskaźnika wyleczeń wśród chorych ze stwierdzonymi niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi. W tej grupie chorych jest wiele pacjentek z obciążeniami internistycznymi współistniejącymi z rakiem, które uniemożliwiają leczenie operacyjne. W pracy przedstawiono retrospektywną ocenę wyników leczenia wyłącznie za pomocą radioterapii stosowanej w okresie od 1968 do 1985 roku. Analiza obejmuje 107 chorych w wieku od 43 do 83 lat (średnia 76 lat). W I i II stopniu zaawansowania radioterapią leczono 55 chorych, u których leczenie chirurgiczne było niemożliwe najczęściej z powodu innych chorób, III stopień rozpoznano u 52 chorych. Brachyterapię stosowano za pomocą wyłącznych aplikacji ładunków Heymana u 75 chorych, napromienianie z pól zewnętrznych i brachyterapię z użyciem radu w formie aplikatorów pochwowych i sondy wewnątrzmacicznej – u 24 pacjentek; 8 chorych napromieniano wyłącznie z pól zewnętrznych. Wszystkie chore po leczeniu miały wykonywane trzykrotne frakcjonowane wyłyżeczkowanie macicy. Od 1981 roku przeprowadzano histeroskopową ocenę wnętrza macicy, połączoną z celowanym pobieraniem materiału do oceny mikroskopowej. Spośród wszystkich obserwowanych chorych okres 5 lat przeżyło 47%. W grupie leczonej wyłącznie ładunkami Heymana okres ten przeżyło 45% badanych. W I stopniu zaawansowania 5 lat przeżyło 56%, a w III stopniu – 44% chorych.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
104-113
Physical description
Contributors
 • Zakład Radioterapii, Centrum – Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15, 00-973 Warszawa
References
 • 1. Stitt J.A., Abitbol A.A.: Brachytherapy for endometrial carcinoma. W: Nag S. (red.): Principles and Practice of Brachytherapy. Futura Publishing, Armonk, NY 1997.
 • 2. Fletcher G.H. (red.): Textbook of Radiotherapy. Lea & Febiger, Philadelphia 1980.
 • 3. Tarłowska L. (red.): Onkologia ginekologiczna. PZWL, Warszawa 1983.
 • 4. Tarłowska L., Sikorowa L.: Badania nad czynnikami warunkującymi skuteczność leczenia promieniami raka trzonu macicy. Nowotwory 1962; 12: 191-197.
 • 5. Joelsson I., Sandri A., Kottmeier H.L.: Carcinoma of the uterine corpus: a retrospective survey of individualized therapy. Acta Radiol. 1973; 334 supl.: 3-63.
 • 6. Landgren R.C., Fletcher G.H., Delclos L., Wharton J.T.: Irradiation of endometrial cancer in patients with medical contraindication to surgery or with unresectable lesions. AJR Am. J. Roentgenol. 1976; 126: 148-154.
 • 7. Wang M.L., Hussey D.H., Vigliotti A.P. i wsp.: Inoperable adenocarcinoma of endometrium: radiation therapy. Radiology 1987; 165: 561-565.
 • 8. Aronowitz J.N., Robison R.F.: Howard Kelly establishes gynecologic brachytherapy in the United States. Brachytherapy 2010; 9: 178-184.
 • 9. Shenfield C.B., Pearcey R.G., Ghosh S., Dundas G.S.: The management of inoperable stage I endometrial cancer using intracavitary brachytherapy alone: a 20-year institutional review. Brachytherapy 2009; 8: 278-283.
 • 10. Wegner R.E., Beriwal S., Heron D.E. i wsp.: Definitive radiation therapy for endometrial cancer in medically inoperable elderly patients. Brachytherapy 2010; 9: 260-265.
 • 11. Kozakiewicz B., Zomer-Drozda J., Stelmachów J.: Obrazy histerograficzne u chorych na raka trzonu macicy i ich znaczenie rokownicze. Ginekol. Pol. 1985; 56: 235-241.
 • 12. Hogberg T.: Adjuvant chemotherapy in endometrial carcinoma: overview of randomised trials. Clin. Oncol. (R. Coll. Radiol.) 2008; 20: 463-469.
 • 13. Pentheroudakis G., Pavlidis N., Castiglione M. i wsp.; on behalf of the ESMO Guidelines Working Group: Zalecenia kliniczne European Society for Medical Oncology (ESMO) dotyczące diagnostyki, leczenia i kontroli wybranych nowotworów narządów kobiecych. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2008; 4: 145-154.
 • 14. Humber C.E., Tierney J.F., Symonds R.P. i wsp.: Chemotherapy for advanced, recurrent or metastatic endometrial cancer: a systematic review of Cochrane collaboration. Ann. Oncol. 2007; 18: 409-420.
 • 15. Nguyen T.V, Petereit D.G.: High-dose-rate brachytherapy for medically inoperable stage I endometrial cancer. Gynecol. Oncol. 1998; 71: 196-203.
 • 16. Krzakowski M. (red.): Onkologia kliniczna. Borgis, Warszawa 2001.
 • 17. Greven K., Winter K., Underhill K. i wsp.: Final analysis of RTOG 9708: adjuvant postoperative irradiation combined with cisplatin/paclitaxel chemotherapy following surgery for patients with high-risk endometrial cancer. Gynecol. Oncol. 2006; 103: 155-159.
 • 18. Tarłowska L., Zomer I.: Analiza częstości występowania przerzutów odległych u chorych badanych histerograficznie w przebiegu leczenia raka trzonu macicy. Nowotwory 1970: 20: 209-215.
 • 19. Anderson B., Marchant D.J., Munzenrider J.E. i wsp.: Routine noninvasive hysterography in the evaluation and treatment of endometrial carcinoma. Gynecol. Oncol. 1976; 4: 354-367.
 • 20. Komorniczak J., Sawicki T., Serkies K., Jassem J.: Brachyte-rapia pulsacyjna (BT PDR) z zastosowaniem aplikatorów Normana Simona chorych na raka trzonu macicy nie kwalifikujących się do leczenia operacyjnego. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 2004; 9 supl. 2: S277-S278.
 • 21. Roszak A., Bratos K., Cikowska-Woźniak E. i wsp.: Metody brachyterapii dojamowej stosowane u kobiet z rozpoznaniem raka błony śluzowej trzonu macicy. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 2000; 5: 10-11.
 • 22. Kozakiewicz B.: Attempt at classification of hysteroscopic pictures of corpus uteri carcinoma. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 1993; 14 supl.: 92-97.
 • 23. Simon N.: Afterloading multiple irradiators for the treatment of cancer of the corpus of the uterus: a preliminary report of a new device. J. Mt Sinai Hosp. N. Y. 1969; 36: 443-445.
 • 24. Richardson S., Grigsby P.: Dosimetric evaluation of an intrauterine balloon technique for HDR treatment of medically inoperable endometrial cancer. Brachytherapy 2010; 9 supl.: 4-5.
 • 25. Rubin P., Gerle R.D., Quick R.S., Greenlaw R.H.: Significance of vaginal recurrence in endometrial carcinoma. Am. J. Roentgenol. Radium Ther. Nucl. Med. 1963; 89: 91-100.
 • 26. Aalders J.G., Abeler V, Kolstad P.: Recurrent adenocarcinoma of the endometrium: a clinical and histopathological study of 379 patients. Gynecol. Oncol. 1984; 17: 85-103.
 • 27. Jones H.W 3rd: Treatment of adenocarcinoma of the endometrium. Obstet. Gynecol. Surv. 1975; 30: 147-169.
 • 28. Maingon P., Horiot J.C., Fraisse J. i wsp.: Preoperative radiotherapy in stage I/II endometrial adenocarcinoma. Radiother. Oncol. 1996; 39: 201-208.
 • 29. Touboul E., Belkacemi Y., Buffat L. i wsp.: Adenocarcinoma of the endometrium treated with combined irradiation and surgery: study of 437 patients. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2001; 50: 81-97.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dc06831f-daa2-499b-9081-120a1c9c71d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.