PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 2 | 101-106
Article title

Czynniki wpływające na skuteczność aerozoloterapii u dzieci

Content
Title variants
EN
Factors affecting the effectiveness of aerosol therapy in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aerosol therapy is one of the most important administration routes in the treatment of many pulmonary diseases in childhood. The basic advantage of aerosol therapy is that drugs are directly targeted at the diseased site in the lung, which warranties a more rapid therapeutic effect and possibility to lower doses of drug application. Effectiveness of inhalation is dependent on anatomical build and action of child’s respiratory system, proper drug application, droplet size, used aerosol delivery devices. Integral part of the aerosol treatment is also patients’ good education in childhood. The aerosol administration method should be focus on those inhalers which are easiest to use, correctly matched to the different age groups of children and do not require a large number of training needed to achieve the correct technique. Systems of aerosol therapy differ from each other in terms of construction, way of producing aerosol stream, optimal inhalation technique and difficulties of using. In paediatric pulmonary diseases four different systems to inhale drugs are used: pMDI (pressurized metered‑dose inhaler), pMDI with spacer, DPI (dry powder inhaler) and nebulizer apparatus. In young children who breath usually through the nose a difficulty with establishing cooperation may arise, therefore we use a face mask. Regardless of the choice the most important thing is proper and repeated education by demonstration of a breathing technique and of the inhalation process control. Analysis of the needs of the child with pulmonary changes is an important element of the well done inhalation treatment.
PL
Aerozoloterapia należy do najczęściej wybieranych metod w postępowaniu leczniczym wielu chorób pulmonologicznych wieku rozwojowego. W aerozoloterapii – jest to jej podstawowa zaleta – leki są bezpośrednio kierowane do chorych obszarów płuc, gwarantując szybszy efekt terapeutyczny oraz możliwość stosowania mniejszych dawek leku. Efekty inhalowania zależą od budowy anatomicznej układu oddechowego dziecka i jego funkcjonowania, właściwie dobranego leku, wielkości cząsteczek oraz zastosowanej aparatury. Integralną częścią aerozoloterapii jest także dobrze przeprowadzona edukacja w wieku rozwojowym. Sposób podawania aerozolu powinien być skoncentrowany na inhalatorach najłatwiejszych w użyciu, prawidłowo dobranych do różnych grup wiekowych oraz niewymagających wielokrotnych szkoleń w zakresie obsługi. Systemy aerozoloterapii różnią się pod względem budowy, sposobu wytwarzania chmury aerozolu, techniki optymalnej inhalacji i trudności w obsłudze. W aerozoloterapii pediatrycznej w celu wdychania leków najczęściej stosowane są cztery systemy: indywidualne inhalatory ciśnieniowe pMDI (pressurized metered‑dose inhaler), pMDI ze spejserem, inhalatory suchego proszku DPI (dry powder inhaler) i nebulizatory. U małych dzieci, zwykle oddychających przez nos, problemem może być nawiązanie współpracy, dlatego stosuje się u nich maski twarzowe. Bez względu na wybór inhalatora najważniejsza jest poprawna i wielokrotna edukacja poprzez demonstrację techniki oddychania i nadzorowanie wykonania inhalacji. Ważnym elementem dobrze przeprowadzonej inhalacji jest również analiza indywidualnych potrzeb dziecka ze zmianami pulmonologicznymi.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
101-106
Physical description
Contributors
 • Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Kierownik Zakładu: dr hab. prof. AWF Anna Straburzyńska‑Lupa
 • Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Kierownik Zakładu: dr hab. prof. AWF Anna Straburzyńska‑Lupa
 • Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Kierownik Zakładu: dr hab. prof. AWF Anna Straburzyńska‑Lupa
 • Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Kierownik Zakładu: dr hab. prof. AWF Anna Straburzyńska‑Lupa
 • Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Kierownik Zakładu: dr hab. prof. AWF Anna Straburzyńska‑Lupa
References
 • 1. Shapiro G.: Once‑daily inhaled corticosteroids in children with asthma: nebulisation. Drugs 1999; 58 supl. 4: 43‑49, discussion 53.
 • 2. Cole C.H.: Special problems in aerosol delivery: neonatal and pediatric considerations. Respir. Care 2000; 45:646‑651.
 • 3. Tiddens H.: Matching the device to the patient. Pediatr. Pulmonol. Suppl. 2004; 26: 26‑29.
 • 4. Pedersen S., Dubus J.C., Crompton G.K.: The ADMIT series – issues in inhalation therapy. 5) Inhaler selection in children with asthma. Prim. Care Respir. J. 2010; 19: 209‑216.
 • 5. Alkiewicz J.: Aerozoloterapia w chorobach układu oddechowego u dzieci. Przew. Lek. 2001; 4: 106‑111.
 • 6. Janssens H. M . , Tiddens H.A.: Aerosol therapy: the special needs of young children. Paediatr. Respir. Rev. 2006: 7 supl . 1: S83-S85 .
 • 7. Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G.: Wziewania i inhalacje. W: Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G .: Fizjoterapia z elementami klinicznymi . Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 796-816 .
 • 8. Pedersen S . E . , Hurd S .S . , Lemanske R F Jr i wsp .: Global strategy for the diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger. Pediatr. Pulmonol. 2011: 46: 1-17 .
 • 9. Berg E .: Dose characterization from a pMDI and a new spacer with and without casts of human throats . W: Dalby R.N., Byron PR., Farr S.J. (red.): Respiratory Drug Delivery V Phoenix 1996: 308-309 .
 • 10. Crompton G. K , Barnes P.J., Broeders M. i wsp .: The need to improve inhalation technique in Europe: a report from the Aerosol Drug Management Improvement Team . Respir. Med. 2006; 100: 1479-1494.
 • 11. Fink J B , Rubin B K : Problems with inhaler use: a call for improved clinician and patient education Respir Care 2005; 50: 1360-1374, discussion 1374-1375.
 • 12. Cichocka-Jarosz E., Kwinta P: Techniki zabiegów inhalacyjnych u dzieci. Medycyna Praktyczna Pediatria 2001; (4).
 • 13. Machira E . P M. , Obimbo E . M . , Wamalwa D . , Gachare L.N.: Assessment of inhalation technique among asthmatic children and their carers at the Kenyatta National Hospital, Kenya . African Journal of Respiratory Medicine 2011; 7: 19-22.
 • 14. Godara N. , Godara R , Khullar M.: Impact of inhalation therapy on oral health. Lung India 2011; 28: 272-275.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dbfc51b1-9981-40df-b40c-8382e79e6471
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.