PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2019 | 6 | 2 | 71-77
Article title

Rozszerzona diagnostyka jaskry

Content
Title variants
EN
Extended glaucoma diagnostics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozpoznanie neuropatii jaskrowej opiera się na stwierdzeniu typowych zmian w obrazie tarczy nerwu II, polu widzenia oraz badaniach obrazowych. Koniecznymi elementami badania są także pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem aplanacyjnym Goldmanna i wykonanie gonioskopii. W niejasnych przypadkach, np. jaskry przedperymetrycznej, jaskry normalnego (niskiego) ciśnienia, towarzyszącej wysokiej krótkowzroczności czy też trudnych do oceny atypowych tarcz (druzy, natarczowe włókna rdzenne), rutynowe badania mogą się okazać niewystarczające. W niniejszym artykule przedstawiono rzadziej stosowane metody diagnostyczne, które mogą być pomocne w ustaleniu rozpoznania i dalszym prowadzeniu pacjenta.
EN
Glaucomatous neuropathy diagnosis is based on recognizing typical changes in the optic disc image, the visual field, and imaging tests. A necessary part of the process is also an intraocular pressure examination (with a Goldmann applanation tonometer) and gonioscopy. In some particularly ambiguous cases, e.g., preperimetric glaucoma, low-tension glaucoma, high concomitant myopia, or difficult to evaluate atypical optic disc images (drusens, myelinated nerve fibres), routine examinations may not suffice. The following article presents less common diagnostic methods which may be useful in determining the patient’s condition and further treatment
Keywords
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
71-77
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • 1. Terminologia i wytyczne postępowania w jaskrze. Wyd. IV. European Glaucoma Society. Publi.Comm 2014: 1-195.
 • 2. Bowling B. Kanski. Okulistyka kliniczna. Szaflik J, Izdebska J (red wyd pol). Wyd. 8. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017: 307-329.
 • 3. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – leczenie jaskry. Aktualizacja: 2017 r. [online: https://www.pto.com.pl/wytyczne#- modalWider-576].
 • 4. Grzybowski A. Okulistyka. Edra Urban & Partner, Wrocław 2018: 160-163.
 • 5. Carbonaro F, Andrew T, Mackey DA, et al. The heritability of corneal hysteresis and ocular pulse amplitude: a twin study. Ophthalmology 2008; 115: 1545-1549.
 • 6. Deol M, Taylor DA, Radcliffe NM. Corneal hysteresis and its relevance to glaucoma. Curr Opin Ophthalmol 2015; 26: 96-102. DOI: 10.1097/ICU0000000000000130.
 • 7. Wasilewicz RH. W kierunku lepszego zrozumienia neuropatii jaskrowej. OpthaTherapy 2014; 4(4): 246-251.
 • 8. Wasyluk J, Spaeth G. Indywidualne kontra standardowe podejście do pacjenta – klucz do sukcesu w leczeniu jaskry. Zastosowanie skali DDLS i Colored Glaucoma Graph. OphthaTherapy 2015; 4(8): 240-255.
 • 9. Havvas I, Papaconstantinou D, Moschos MM, et al. Comparison of SWAP and SAP on the point of glaucoma conversion. Clin Ophthalmol 2013; 7: 1805-1810.
 • 10. Strehaianu MV, Dascalescu D, Ionescu C, et al. The importance of ganglion cell complex in investigation in myopic patients. Rom J Ophthalmol 2017; 61(4): 284-289.
 • 11. Gupta D, Asrani S. Macular thickness analysis for glaucoma diagnosis and management. Taiwan J Ophthalmology 2016; 6(1): 3-7.
 • 12. Prost MR, Wasyluk J. Histopatologia uszkodzenia komórki zwojowej siatkówki a diagnostyka i monitorowanie jaskry. OphthaTherapy 2017; 1(13): 36-41.
 • 13. Sample PA, Bosworth CF, Weinreb RN. Short-Wavelengh Automated Perimetry and Motion Automated Perimetry in patients with glaucoma. Arch Ophthalmol 1997; 115(9): 1129-1133.
 • 14. Kaczorowski K, Mulak M, Szumny D, Misiuk-Hojło M. Heidelberg Edge Perimeter: the new method of perimetry. Adv Clin Exp Med 2015; 26(6): 1105-1112. DOI: 10.17219/acem/43834.
 • 15. Wall M, Montgomery EB. Using motion perimetry to detect visual field defects in patients with idiopatic intracranial hypertension: a comparison with conventional perimetry. Neurology 1995; 45(6): 1169-1175.
 • 16. Herba E, Pojda SM, Zatorska B, et al. Perymetria krótkofalowa – znaczenie w diagnostyce jaskry w krótkowzroczności. Klin Oczna 2004; 1-2: 225-227.
 • 17. Soliman MA, de Jong LA, Ismael AA, et al. Standard achromatic perimetry, short wavelength automated perimetry and frequency doubling technology for detection of glaucoma damage. Ophthalmology 2002; 109(3): 444-454.
 • 18. Harris A, Moss A, Rusia D, et al. Aktualne poglądy na naczyniowe czynniki ryzyka. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010.
 • 19. Stasiak K, Nowicki G. Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w okulistyce. OphthaTherapy 2014; 3(3): 149-156.
 • 20. Karczewicz D, Modrzejewska M, Kuprianowicz L. Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki i przepływu krwi w naczyniach krwionośnych u chorych z jaskrą. Klin Oczna 2002; 104(3-4): 207-210.
 • 21. Synder A, Augustyniak E, Laudańska-Olszewska I, et al. Ocena parametrów przepływu krwi w tętnicach rzęskowych tylnych krótkich u chorych z jaskrą pierwotną otwartego kąta przed i po leczeniu operacyjnym. Klin Oczna 2004; 106(1-2): 206-208.
 • 22. Lubiński W, Kirkiewicz M, Karaśkiewicz J. Elektroretinogram stymulowany wzorcem oraz fotopowa negatywna odpowiedź w diagnostyce jaskry. OphthaTherapy 2017; 2(14): 73-80.
 • 23. Podborączyńska-Jodko K, Lubiński W, Palacz O, et al. Ocena funkcji bioelektrycznej komórek zwojowych za pomocą badania PERG u pacjentów z jaskrą normociśnieniową. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 2007; 63(supl 1): 30-34.
 • 24. Gołębiewska J, Hautz W. Zastosowanie angio-OCT w diagnostyce i terapii okulistycznej – część II. OphthaTherapy 2016; 4(12): 254- 259.
 • 25. Mammo Z, Heisler M, Balaratnasingam C, et al. Quantitative optical coherence tomography angiography of radial peripapillary capillaries in glaucoma, glaucoma suspect, and normal eyes. Am J Ophthalmol 2016; 170: 41-49.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dbead045-8d66-4f75-a1bd-1395055e6bed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.