PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 4 | 402-406
Article title

Wpływ diety wegetariańskiej na występowanie objawów gastroenterologicznych

Content
Title variants
EN
Effects of vegetarian diet on gastrointestinal symptoms
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Ponad milion Polaków oraz 420 mln ludzi na całym świecie stosuje dietę wegetariańską. Cel: Ocena wpływu diety wegetariańskiej i wegańskiej na występowanie objawów gastroenterologicznych. Materiał i metody: Do badania włączono 1209 osób (886 z Polski oraz 323 ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – USA). Dietę wegetariańską deklarowało 702 ankietowanych, a 365 osób stosowało wegański podtyp tej diety. Grupę kontrolną stanowiły 142 osoby niestosujące ograniczeń dietetycznych. Wszyscy badani wypełniali kwestionariusz składający się z 31 pytań. Był on dostępny online i umieszczany na forach społecznościowych zrzeszających wegetarian. Wyniki: Przed zastosowaniem diety u 60% wegan oraz 52% wegetarian występowały wzdęcia i uczucie pełności w jamie brzusznej, u 32% i 25% – zgaga, nudności lub wymioty, u 44% i 35% – tendencja do zaparć, u 11% w obu grupach – słabe łaknienie, zaś odpowiednio u 3% i 2% – zmiany skórne. Po zastosowaniu diety 84% wegan i 74% wegetarian zgłosiło poprawę stanu zdrowia (p = 0,002). Wzdęcia lub uczucie pełności zmniejszyły się odpowiednio do 13% i 12% (p < 0,001), zgaga, nudności i wymioty – do 2% i 4% (p < 0,001), słabe łaknienie – do 2% i 3% (p = 0,001), zaburzenia wypróżniania – do 8% i 4% (p = 0,001). Częstość zmian skórnych wzrosła do 10% u wegan i do 16% u wegetarian (p = 0,001). Wnioski: Po wprowadzeniu diety wegetariańskiej lub wegańskiej obserwowano istotne zmniejszenie częstości występowania dolegliwości gastroenterologicznych, lecz towarzyszyło temu zwiększenie częstości występowania zmian skórnych.
EN
Introduction: More than million Polish people and 420 million individuals around the world have a vegetarian diet. Aim of the study: To evaluate the effects of vegetarian and vegan diets on gastrointestinal symptoms. Material and methods: The study included 1,209 individuals (886 from Poland and 323 from the United States of America). In the study population, 702 individuals declared following a vegetarian diet and 365 a vegan subtype of this diet. The control group included 142 individuals who had no dietary restrictions. All subjects completed a questionnaire composed of 31 questions. It was available online and was posted on vegetarian internet forums. Results: Before diet change, 60% of future vegans and 52% of future vegetarians experienced bloating and a sense of fullness; 32% and 25%, respectively, suffered from heartburn, nausea or vomiting; 44% and 35% had a tendency for constipation; 11% of subjects in both groups had a poor appetite and 3% of vegans and 2% of vegetarians had skin problems. After diet transition 84% of vegans and 74% of vegetarians reported health improvement (p = 0.002). Bloating and a sense of fullness decreased to 13% in vegans and 12% in vegetarians (p < 0.001), heartburn, nausea and vomiting to 2% and 4%, respectively (p < 0.001), poor appetite to 2% and 3% (p = 0.001), and bowel movement problems to 8% and 4% (p = 0.001). The rate of skin problems rose to 10% in vegans and 16% in vegetarians (p = 0.001). Conclusions: After the introduction of a vegetarian or vegan diet in the lives of the subjects a significant decrease in gastrointestinal complaints was observed; however, this was accompanied by an increase in the rate of skin problems.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
402-406
Physical description
Contributors
 • Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska
 • Katedra Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zabrze, Polska
 • Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska
 • Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska
author
 • Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice, Polska
References
 • American Dietetic Association; Dietitians of Canada: Position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada: vegetarian diets. J Am Diet Assoc 2003; 103: 748–765.
 • Chang-Claude J, Hermann S, Eilber U et al.: Lifestyle determinants and mortality in German vegetarians and health-conscious persons: results of a 21-year follow-up. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005; 14: 963–968.
 • Orlich MJ, Singh PN, Sabaté J et al.: Vegetarian dietary patterns and mortality in Adventist Health Study 2. JAMA Intern Med 2013; 173: 1230–1238.
 • Traczyk I, Jarosz M: Dieta wegetariańska. In: Jarosz M (ed.): Praktyczny podręcznik dietetyki. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012: 109.
 • Forestell CA, Spaeth AM, Kane SA: To eat or not to eat red meat. A closer look at the relationship between restrained eating and vegetarianism in college females. Appetite 2012; 58: 319–325.
 • Vegetarian Resource Group: How many vegetarians are there? Available from: http://www.vrg.org/press/2009poll.htm [cited: 16 July 2011].
 • Ogólnopolskie badanie opinii publicznej przeprowadzone 16 września 2013 r. przez Instytut Badania Opinii Publicznej Homo Homini. Available from: https://www.lightbox.pl/poradnik-lightbox/zdrowe-odzywianie/wyniki-badania-instytutubadania-opinii-homo-homini-dla-lightbox-wrzesien-2013.
 • Kim MK, Cho SW, Park YK: Long-term vegetarians have low oxidative stress, body fat, and cholesterol levels. Nutr Res Pract 2012; 6: 155–161.
 • Pixley F, Wilson D, McPherson K et al.: Effect of vegetarianism on development of gall stones in women. Br Med J (Clin Res Ed) 1985; 291: 11–12.
 • Gear JS, Ware A, Fursdon P et al.: Symptomless diverticular disease and intake of dietary fibre. Lancet 1979; 1: 511–514.
 • Goff LM, Bell JD, So PW et al.: Veganism and its relationship with insulin resistance and intramyocellular lipid. Eur J Clin Nutr 2005; 59: 291–298.
 • Tonstad S, Stewart K, Oda K et al.: Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2013; 23: 292–299.
 • Barnard ND, Katcher HI, Jenkins DJ et al.: Vegetarian and vegan diets in type 2 diabetes management. Nutr Rev 2009; 67: 255–263.
 • Kahleova H, Matoulek M, Malinska H et al.: Vegetarian diet improves insulin resistance and oxidative stress markers more than conventional diet in subjects with Type 2 diabetes. Diabet Med 2011; 28: 549–559.
 • Donaldson MS: Metabolic vitamin B12 status on a mostly raw vegan diet with follow-up using tablets, nutritional yeast, or probiotic supplements. Ann Nutr Metab 2000; 44: 229–234.
 • Janelle KC, Barr SI: Nutrient intakes and eating behavior scores of vegetarian and nonvegetarian women. J Am Diet Assoc 1995; 95: 180–186, 189.
 • Ou SH, Chen MY, Huang CW et al.: Potential role of vegetarianism on nutritional and cardiovascular status in Taiwanese dialysis patients: a case-control study. PLoS One 2016; 11: e0156297.
 • Ciborowska H: Żywienie dzieci zdrowych i chorych. In: Ciborowska H, Rudnicka A (eds.): Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2012: 527.
 • Włodarek D: Wybrane choroby przewodu pokarmowego. In: Włodarek D, Lange E, Kozłowska L et al.: Dietoterapia. PZWL, Warszawa 2014: 203.
 • Rychlik U, Marszałek A: Nietolerancja laktozy – współczesny stan wiedzy. J Lab Diagn 2013; 49: 71–73.
 • Astakhova L, Ngara M, Babich O et al.: Short chain fatty acids (SCFA) reprogram gene expression in human malignant epithelial and lymphoid cells. PLoS One 2016; 11: e0154102.
 • Guarner F, Malagelada JR: Gut flora in health and disease. Lancet 2003; 361: 512–519.
 • Zimmer J, Lange B, Frick JS et al.: A vegan or vegetarian diet substantially alters the human colonic faecal microbiota. Eur J Clin Nutr 2011; 66: 53–60.
 • Bredenoord AJ, Pandolfino JE, Smout AJPM: Gastro-oesophageal reflux disease. Lancet 2013; 381: 1933–1942.
 • Jung JG, Kang HW, Hahn SJ et al.: Vegetarianism as a protective factor for reflux esophagitis: a retrospective, cross-sectional study between Buddhist priests and general population. Dig Dis Sci 2013; 58: 2244–2252.
 • Eherer A: Management of gastroesophageal reflux disease: lifestyle modification and alternative approaches. Dig Dis 2014; 32: 149–151.
 • Singh M, Lee J, Gupta N et al.: Weight loss can lead to resolution of gastroesophageal reflux disease symptoms: a prospective intervention trial. Obesity (Silver Spring) 2013; 21: 284–290.
 • Ciborowska H: Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu. In: Ciborowska H, Rudnicka A (eds.): Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2012: 130.
 • Gajewska D: Mikroskładniki w zbilansowanych posiłkach: witaminy, minerały i fitozwiązki. In: Peckenpaugh NJ (Gajewska D – editor of the Polish edition): Podstawy żywienia i dietoterapia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011: 105–106.
 • Pawlak R, Parrott SJ, Raj S et al.: How prevalent is vitamin B12 deficiency among vegetarians? Nutr Rev 2013; 71: 110–117.
 • Obersby D, Chappell DC, Tsiami AA: Homocysteine and vitamin B12 status of vegetarians as compared to omnivores: a potential health hazard? Proc Nutr Soc 2012; 71 (OCE2): E126.
 • De Rosa A, Rossi F, Lieto M et al.: Subacute combined degeneration of the spinal cord in a vegan. Clin Neurol Neurosurg 2012; 114: 1000–1002.
 • Włodarek D: Niedokrwistość. In: Włodarek D, Lange E, Kozłowska L et al.: Dietoterapia. PZWL, Warszawa 2014: 435.
 • Nowicka G: Składniki pokarmowe. In: Jarosz M (ed.): Praktyczny podręcznik dietetyki. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012: 60.
 • Witham MD, Adams F, McSwiggan S et al.: Effect of intermittent vitamin D3 on vascular function and symptoms in chronic fatigue syndrome – a randomised controlled trial. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2015; 25: 287–294.
 • Ho-Pham LT, Nguyen ND, Nguyen TV et al.: Effect of vegetarian diets on bone mineral density: a Bayesian meta-analysis. Am J Clin Nutr 2009; 90: 943–950.
 • Appleby P, Roddam A, Allen N et al.: Comparative fracture risk in vegetarians and nonvegetarians in EPIC-Oxford. Eur J Clin Nutr 2007; 61: 1400–1406.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dbbfdf56-b1a7-48e5-a76c-bb03cdfa370a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.