PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 58 | 241-251
Article title

Radiosynowektomia w chorobach reumatycznych

Content
Title variants
EN
Radiosynovectomy in rheumatic diseases
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Radiosynovectomy is a safe and repeatable treatment method of chronic synovitis with synovial overgrowth and refractory chronic or acute inflammatory joint effusion. It consist in the intraarticular administration of a radioactive isotope in the form of a colloid causing the extinguishing of active synovitis. The radiocolloid causes permanent irradiation of the synovium with beta ray electron beams, which ultimately leads to its fibrosis and extinguishes the inflammatory process destroying the joint. The main indications for radiosynovectomy include chronic and acute arthritis in the course of systemic diseases, intraarticular bleeding in hemorrhagic diatheses (hemophilia), selected cases of osteoarthritis, recurrent effusions following surgery, e.g. arthroplasty, or other iatrogenic post-surgery complications causing arthritis. Radiosynovectomy is also performed in pigmented villonodular synovitis and crystal synovitis. The most common method used to determine the eligibility for radiosynovectomy is an ultrasound, which shows the location and activity of the thickened synovium. The administration of a radiocolloid into the joint, sheath or bursa should also be performed under the control of the ultrasound image, as this ensures a precise location of the puncture needle and full control of the isotope administration process. Clinical efficacy of radiosynovectomy depends on the proper qualification of patients for the procedure. The success rate of radiosynovectomy in common indications is 65–80%. It is confirmed by the visualization of avascular (fibrotic) synovium in follow-up ultrasound tests. The aim of this article is to present techniques and indications for the radiosynovectomy treatment.
PL
Radiosynowektomia jest bezpiecznym i powtarzalnym zabiegiem, polegającym na podaniu do jamy stawu lub pochewki ścięgnistej preparatu zawierającego izotop promieniotwórczy w formie radiokoloidu, powodujący wygaszenie aktywnego zapalenia błony maziowej. W następstwie trwałej inkorporacji radiokoloidu dochodzi do ciągłego napromieniowania błony maziowej strumieniami elektronów promieniowania beta, co w końcowym efekcie terapeutycznym prowadzi do jej zwłóknienia i tym samym zatrzymania procesu zapalnego, który jest przyczyną niszczenia stawu. Głównymi wskazaniami do radiosynowektomii są przewlekłe i ostre zapalenia stawów w przebiegu chorób układowych, krwawienia dostawowe w skazach krwotocznych, niektóre przypadki choroby zwyrodnieniowej stawów, nawracające wysięki po zabiegach operacyjnych, m.in. alloplastyce stawów, czy inne jatrogenne powikłania zabiegów operacyjnych powodujące zapalenie stawu. Radiosynowektomię wykonuje się także w przypadku barwnikowego kosmkowo-guzkowego zapalenia błony maziowej i zapaleń stawu wywołanych kryształami. Z reguły metodą kwalifikującą do radiosynowektomii jest ultrasonografia, obrazująca lokalizację i aktywność pogrubiałej błony maziowej. Również podawanie radiokoloidu do stawu, pochewki lub kaletki powinno być wykonywane pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego, zapewnia to bowiem dokładną lokalizację igły punkcyjnej i pełną kontrolę procesu podawania izotopu. Skuteczność kliniczna radiosynowektomii zależy od właściwej kwalifikacji pacjentów do zabiegu; w typowych wskazaniach metoda ta umożliwia osiągnięcie znacznej poprawy u 65–80% chorych. Jej potwierdzeniem jest uwidocznienie w kontrolnym badaniu ultrasonograficznym nieunaczynionej (zwłókniałej) błony maziowej. Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom techniki oraz wskazań do leczenia za pomocą radiosynowektomii.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
58
Pages
241-251
Physical description
Contributors
 • Departament of Radiology, Faculty of Medical Sciences, University of Warmia and Mazury, Żołnierska 14C, 10-561 Olsztyn, Poland, tel.: +48 89 524 61 01, fax: + 48 89 524 61 14. Department of Radiology and Diagnostic Imaging, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw, Poland
 • Clinical Department of Orthopedics and Traumatology, Central Clinical Hospital of the Ministry of the Interior, Warsaw, Poland
 • Early Arthritis Clinic, Institute of Rheumatology, Warsaw, Poland
 • Department of Nuclear Medicine and PET, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, UK
 • Department of Radiology, Institute of Rheumatology, Warsaw, Poland. Department of Diagnostic Imaging, Warsaw Medical University, Poland
References
 • 1. Clunie G, Fisher M; EANM: EANM procedure guidelines for radiosyno- vectomy. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2003; 30: 12–16.
 • 2. Schneider P, Farahati J, Reiners C: Radiosynovectomy in rheumatology, orthopedics, and hemophilia. J Nucl Med 2005; 46 Suppl 1: 48S–54S.
 • 3. Fellinger K, Schmid J: [Local therapy of rheumatic diseases]. Wien Z Inn Med 1952; 33: 351–363.
 • 4. Calegaro JU, Machado J, de Paula JC, de Almeida JS, Casulari LA: Clinical evaluation after 1 year of 153-samarium hydroxyapatite syno- vectomy in patients with haemophilic arthropathy. Haemophilia 2009; 15: 240–246.
 • 5. Matryba M, Ćwikła JB, Wisłowska M et al.: Ocena skuteczności zabiegu radiosynowektomii u chorych z przewlekłymi wysiękowymi zapalenia- mi stawów. Problemy Lekarskie 2011; 46: 12–18.
 • 6. Żbikowski P, Łaguna P, Ćwikła JB et al.: Radiosynowektomia w praktyce ortopedycznej. Problemy Lekarskie 2013; 48: 46–49.
 • 7. Johnson LS, Yanch JC, Shortkroff S, Barnes CL, Spitzer AI, Sledge CB: Beta-particle dosimetry in radiation synovectomy. Eur J Nucl Med 1995; 22: 977–988.
 • 8. Sudoł-Szopińska I, Kontny E, Maśliński W, Prochorec-Sobieszek M, Kwiatkowska B, Zaniewicz-Kaniewska K et al.: The pathogenesis of rheumatoid arthritis in radiological studies. Part I: Formation of in - flammatory infiltrates within the synovial membrane. J Ultrason 2012; 12: 202–213.
 • 9. Sudoł-Szopińska I, Zaniewicz-Kaniewska K, Warczyńska A, Matusze- wska G, Saied F, Kunisz W: The pathogenesis of rheumatoid arthritis in radiological studies. Part II: Imaging studies in rheumatoid arthritis. J Ultrason 2012; 12: 319–328.
 • 10. Zaniewicz-Kaniewska K, Sudoł-Szopińska I: Usefulness of sonography in the diagnosis of rheumatoid hand. J Ultrason 2013; 13: 329–336.
 • 11. Kisielinski K, Bremer D, Knutsen A, Röttger P, Fitzek JG: Complications following radiosynoviorthesis in osteoarthritis and arthroplasty: osteone- crosis and intra-articular infection. Joint Bone Spine 2010; 77: 252–257.
 • 12. Peters W, Lee P: Radiation necrosis overlying the ankle joint after injec- tion with yttrium-90. Ann Plast Surg 1994; 32: 542–543.
 • 13. Fernandez-Palazzi F, Caviglia H: On the safety of synoviorthesis in hae- mophilia. Haemophilia 2001; 7 Suppl 2: 50–53.
 • 14. Falcón de Vargas A, Fernandez-Palazzi F: Cytogenic studies in patients with hemophilic hemarthrosis treated by 198Au, 186Re and 90Y radioactive synoviorthesis. J Pediatr Orthop B 2000; 9: 52–54.
 • 15. Dunn AL, Manco-Johnson M, Busch MT, Balark KL, Abshire TC: Leu- kemia and P32 radionuclide synovectomy for hemophilic arthropathy. J Thromb Haemost 2005; 3: 1541–1542.
 • 16. Infante-Rivard C, Rivard GE, Derome F, Cusson A, Winikoff R, Chartrand R et al.: A retrospective cohort study of cancer incidence among patients treated with radiosynoviorthesis. Haemophilia 2012; 18: 805–809.
 • 17. Vuorela J, Sokka T, Pukkala E, Hannonen P: Does yttrium radiosynovec- tomy increase the risk of cancer in patients with rheumatoid arthritis? Ann Rheum Dis 2003; 62: 251–253.
 • 18. Kresnik E, Mikosch P, Gallowitsch HJ, Jesenko R, Just H, Kogler D et al.: Clinical outcome of radiosynoviorthesis: a meta-analysis includ- ing 2190 treated joints. Nucl Med Commun 2002; 23: 683–688.
 • 19. Menkes CJ, Gô AL, Verrier P, Aignan M, Delbarre F: Double-blind study of erbium 169 injection (synoviorthesis) in rheumatoid digital joints. Ann Rheum Dis 1977; 36: 254–256.
 • 20. Gazda A, Królicki L, Gietka P, Kołodziejczyk B, Szczygielska I, Rut - kowska-Sak L et al.: Synowektomia radioizotopowa u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – obserwacje własne. Reumatologia 2011; 49: 156–161.
 • 21. Łaguna P, Ćwikła JB, Żbikowski P, Klukowska A, Gołębiewska-Starosz- czyk S, Matysiak M: Radiosynowektomia w leczeniu artropatii u dzieci z hemofilią. Acta Haematologica Polonica 2013; 44 Suppl, Abstr.
 • 22. Rodriguez-Merchan EC: Common orthopaedic problems in haemo - philia. Haemophilia 1999; 5 Suppl 1: 53–60.
 • 23. Rodriguez-Merchan EC, Jimenez-Yuste V, Villar A, Quintana M, Lo - pez-Cabarcos C, Hernandez-Navarro F: Yttrium-90 synoviorthesis for chronic haemophilic synovitis: Madrid experience. Haemophilia 2001; 7 Suppl 2; 34–35.
 • 24. Li P, Chen G, Zhang H, Shen Z: Radiation synovectomy by 188Re-Sulfide in haemophilic synovitis. Haemophilia 2004; 10: 422–427.
 • 25. Łaguna P, Żbikowski P, Ćwikła JB, Klukowska A, Matysiak M: Radio - synovectomy in children with severe hemophilia and factor VIII or IX inhibitor. J Thromb Haemost 2009; 7 Suppl 1: 608.
 • 26. Kröger S, Sawula JA, Klutmann S, Brenner W, Bohuslavizki KH, Hen- ze E et al.: [Efficacy of radiation synovectomy in degenerative inflam- matory and chronic inflammatory joint diseases]. Nuklearmedizin 1999; 38: 279–284.
 • 27. Nassar WA, Bassiony AA, Elghazaly HA: Treatment of diffuse pigmented villonodular synovitis of the knee with combined surgical and radio - synovectomy. HSS J 2009; 5: 19–23.
 • 28. Kampen WU, Voth M, Pinkert J, Krause A: Therapeutic status of radiosynoviorthesis of the knee with yttrium [90Y] colloid in rheuma- toid arthritis and related indications. Rheumatology (Oxford) 2007; 46: 16–24.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-db175e74-82c1-465a-a33a-093464c984ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.